Kategori: Padişahlar

Sultan İkinci Selim

Sultan İkinci Selim Babasi . Kanuni Sultan Süleyman Annesi . Hürrem Sultan Dogumu : 28 Mays 1524 Vefatı . 15 Aralik 1574 Saltanatı : (1566-1574) (8) sene İkinci Selim, orta boylu, alnı açık, mavi gözlü, ince kaşlı ve sarışın bir padişahtı. Zamanında cereyan eden mühim hadiselerden bazıları şunlardır :Komşu devletlerle sulh anlaşmaları yapıldı. İndonezya’ya denizden […]

Print Friendly, PDF & Email

Padişahlar ve Olaylar

Adı                                                                  :           Osman Gazi Doğum tarihi                                                    :           1258 Doğum yeri                                                      :           Söğüt Babası                                                             :           Ertuğrul Annesi                                                             :           Türk Aşiret olduğu tarih                                            :           1281 Uç reisi olduğu tarih                                          :           1299 Saltanatının sonu                                              :           1326 Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Oğlu Orhan lehine feragat-ölüm (?) Saltanatının süresi                                            :           27 yıl Ölüm tarihi                                                       :           1326 Ölüm sebebi                                                     :           Felç (?)-nikris (gut) Öldüğü yer                                                       :           Söğüt-Bursa (?) Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet’te. Devri                                                               :           Kuruluş devri   Dönemin olayları Osman Gazi, bağımsızlığını ilân ederek […]

Print Friendly, PDF & Email

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Babasi . Yavuz Sultan Selim Annesi . Hafsa Hatun Dogumu : 27 Nisan 1495 Vefati . 7 Eylül 1566 Saltanati : 1520 – 1566 (46) sene Kanüni Sultan Süleyman, Trabzon’da dünyaya geldi. O sırada babası orada vali idi. Babası O’nu küçük yaştan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye basladı ve emsali görülmeyen […]

Print Friendly, PDF & Email

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Babası . Ikinci Bayezid Annesi . Gülbahar Hatun Dogumu : 10 Ekim 1470 Vefatı . 22 Eylül 1520 Saltanati : 1512 – 1520 (8) sene Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli ve omuzları arası geniş yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü ve çatık kaşlı,uzun bıyıklı yigit bir padişah idi. Sert tabiatlı […]

Print Friendly, PDF & Email

Sultan İkinci Bayezid

Sultan İkinci Bayezid Babasi . Fatih Sultan Mehmed Annesi . Mükrime Hatun Dogumu : 3 Aralik 1447 Vefati . 26 Mays 1512 Saltanati : 1481 – 1512 (31 ) sene İkinci Bayezid, uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim, selim […]

Print Friendly, PDF & Email

II.Mehmed(Fatih Sultan Mehmed)

II.Mehmed(Fatih Sultan Mehmed) Babasi . Ikinci Sultan Murad Annesi . Huma Hatun Dogumu : 29 Mart 1432 Vefatı . 3 Mays 1481 Saltunatı : 1451 – 1481 (30) sene   Osman Gazi Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı – beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en […]

Print Friendly, PDF & Email

Sultan İkinci Murat

Sultan İkinci Murat Babasi Çelebi Sultan Mehmed Annesi . Emine Hatun Dogumu : 1402 Vefati .3 şubat 1451 Saltanatı : 1421 – 1451 (30) sene İkinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak ve çok […]

Print Friendly, PDF & Email

Sultan Çelebi Mehmed

Sultan Çelebi Mehmed Babasi . Sultan Yildırım Bayezid Annesi . Devlet Hatun Dogumu : 1389 Vefati . 26 Mays 1421 Saltanati : 1413 – 1421 (8) sene   Osman Gazi Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş gögüslü idi. Kuwetli bir vücuda sahipti.Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar […]

Print Friendly, PDF & Email

Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid Babası . Murad Hüdavendigar Annesi . Gülçiçek Hatun Doğumu : 1360 Vefatı . 8 Mart 1403 Saltanatı : 1389 – 1403 (13) sene Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beyliği bu devirde katıldı. Hâmid Beyliğine bağlı lsparta, Burdur, göller […]

Print Friendly, PDF & Email

Murad Hüdâvendigâr

Murad Hüdâvendigâr Babası . Orhan Gazi Annesi . Nilüfer Hatun Dogumu : 1326 Vefatı . 1389 Saltanatı : 1359 – 1389 (30) sene Sultan Murad uzun boylu, degirmi yüzlü,iri burunlu idi. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti.Başına mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kirmızı zeminli beyaz e1biseden hoşlanırdı. […]

Print Friendly, PDF & Email