Padişahlar ve Olaylar

The following two tabs change content below.
Avatar

Black

iyuran at iyuran
Amerikalı mühendis Edward Murphy, yıllar önce füzelerin montajı üzerine çalışırken yapılan hatalı montajların peşpeşe gelme ihtimalinin gerçekleştiğini görmüş; sonunda kendi adını taşıyan Murhy kanunları çıkmış ortaya.
Avatar

Latest posts by Black (see all)

Avatar

Adı                                                                  :           Osman Gazi

Doğum tarihi                                                    :           1258

Doğum yeri                                                      :           Söğüt

Babası                                                             :           Ertuğrul

Annesi                                                             :           Türk

Aşiret olduğu tarih                                            :           1281

Uç reisi olduğu tarih                                          :           1299

Saltanatının sonu                                              :           1326

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Oğlu Orhan lehine feragat-ölüm (?)

Saltanatının süresi                                            :           27 yıl

Ölüm tarihi                                                       :           1326

Ölüm sebebi                                                     :           Felç (?)-nikris (gut)

Öldüğü yer                                                       :           Söğüt-Bursa (?)

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet’te.

Devri                                                               :           Kuruluş devri

 

Dönemin olayları

 • Osman Gazi, bağımsızlığını ilân ederek Osmanlı Beyliğini kurdu.-1299
 • Yenişehir kalesi fethedildi ve komuta merkezi buraya taşındı.-1301
 • Koyunhisar Savaşı: Osman Bey, Gemlik’in güneyindeki Koyunhisar’da (Baphaon) yapılan savaşta Bizans ve müttefiklerinden oluşan orduyu bozguna uğrattı.-1302
 • Dinbaz zaferi: Kestel ve Ulubat kaleleri fethedildi.-1306
 • İznik kuşatması başladı.-1307
 • Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.-1308
 • İznik-İzmit yolu üzerinde yer alan İznik’in ileri karakollarından Karahisar (Trikokiya) fethedildi.-1308
 • Osman Gazi’nin sadık dostu Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, İslâm dinini kabul etti; kalesi ve adamlarıyla Osmanlılara katıldı.-1313
 • Lefke (Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve gölpınarı yakınındaki Leblebici (Löblüce) kaleleri fethedildi.-1314
 • Bursa kuşatması başladı.-1314
 • Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un büyük oğlu, geleceğin Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman dünyaya geldi.-1316
 • Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.-1320
 • Orhan Bey, Mudanya’yı fethetti.-1321
 • Küçük bir Türk Beyliği olan Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı fethedildi.-1324
 • İzmit yakınlarındaki Karamürsel, Kara Mürsel Bey tarafından fethedildi.-1324
 • Bursa’nın ele geçirilmesini engelleyen önemli kalelerden Orhaneli (Atranos)ele geçirildi.-1325
 • Şeyh Edebâli öldü.-1326
 • Orhan Bey’in ikinci oğlu Murat Hüdavendigâr doğdu.-1326
 • On yılı aşkın bir süredir kuşatılan Bursa fethedildi (6 Nisan).-1326
 • Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve birinci hükümdarı Osman Gazi öldü.-1326

 

 

 

Adı                                                                   :           Orhan Gazi

Doğum tarihi                                                    :           1288

Doğum yeri                                                      :           Söğüt/Bilecik

Babası                                                             :           I.Osman

Annesi                                                             :           Mal Hatun (Türk)

Tahta çıktığı tarih                                              :           1326

Tahta çıktığında yaşı                                         :           38

Saltanatının sonu                                              :           1362

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           36 yıl

Ölüm tarihi                                                       :           1362

Ölüm sebebi                                                     :           Depresyon-nikris (gut)

Öldüğü yer                                                       :           Bursa

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet yanındaki türbesinde.

Valilikleri                                                          :           Sultanönü

Devri                                                               :           Kuruluş devri

 

Dönemin olayları

 • 2. Osmanlı Padişahı Orhan Bey tahta çıktı.-1326
 • İstanbul Kartal yakınlarındaki Samandıra (Semendire) ve Aydos fethedildi.-1326
 • Orhan Gazi adına akçe, gümüş sikke olarak basıldı.-1327
 • Pelekanon Savaşı: Osmanlılara karşı harekete geçen Bizans İmparatoru Andronikos kumandasındaki Bizans kuvvetleri Pelekanon’da (bugünkü Darıca ve Eskihisar arası) Osmanlı ordusuna yenildi.-1329
 • Uzun süre kuşatma altında olan ve Bizans’tan yardım alma umudu kalmayan İznik (Nikea) Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu.-1329
 • Osmanlılar tarafından ele geçirilen İznik’teki Büyük Kilise (Ayasofya), camiye dönüştürüldü.-1329
 • Tasavvuf şairi Âşık Paşa, Kırşehir’de öldü.-1332
 • Taraklı, Mudurnu ve Göynük Türk kasabaları, küçük derebeylerin elinden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.-1333
 • Gemlik fethedildi.-1334
 • İznik’te Orhan Bey tarafından yaptırılan Hacı Özbek Camii’nin yapımı tamamlandı.-1334
 • İzmit, Hereke, Yalova ve Armutlu çevresi fethedildi.-1337
 • Karesi Beyliği üzerine yapılan seferde Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağ ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı.-1345
 • Orhan Bey, Bizans İmparatoru VI. Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlendi.-1346
 • Orhan Gazi ile kayınpederi İmparator VI. Kantakuzenos, Üsküdar’da bir görüşme yaptı.  Kendisini batıdan tehdit eden Sırp kralına karşı Türklerden 20.000 kişilik bir yardım sağladı. Türklerde, Rumeli topraklarına geçme fikri bu tarihten sonra yerleşti.-1347
 • Kadıköy ve Üsküdar fethedildi.-1352
 • Gerede Türk beyliği toprakları Osmanlı ülkesine bağlandı.-1352
 • Bolayır yakınlarındaki Çimpe Kalesi, Orhan Bey’den yardım isteyen Kantakuzenos tarafından Osmanlılara askerî bir üs olarak verildi.  Süleyman Paşa büyük bir orduyla Çanakkale Boğazı’ndan Rumeli’ye geçti.  Balkan fetihlerine başlanmış oldu.-1353
 • Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Ankara’yı zaptetti.-1354
 • Rumeli’ye geçen Türkler ilk hamlede Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ, Keşan ve Malkara’yı ele geçirdi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, avlanırken bir kaza sonucu öldü.-1358
 • Mevlevilîkle ilgili Menakıbu’l-Arifin adlı eseriyle tanınan mutasavvıf-bilgin Ahmet Eflâkî, Konya’da öldü.-1360
 • Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı ve Osmanlı devlet teşkilâtının kurucusu Orhan Bey öldü.Ölüm tarihi bazı tarihçilerce 1360 yılı olarak belirtilirse de yapılan son araştırmalar 1362’de öldüğünü ortaya koymuştur.-1362

 

 

 

Adı                                                                  :           Murad Hüdavendigar

Doğum tarihi                                                    :           1326

Doğum yeri                                                      :           Bursa

Babası                                                             :           Orhan

Annesi                                                             :           Nilüfer Hatun (Rum)

Tahta çıktığı tarih                                              :           1362

Tahta çıktığında yaşı                                         :           36

Saltanatının sonu                                              :           1389

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           27 yıl

Ölüm tarihi                                                       :           1389

Ölüm sebebi                                                     :           Şehit edildi

Öldüğü yer                                                       :           Kosova

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Çekirge, I. Murat Camii ve imareti karşısındaki türbesinde gömülüdür.

Valilikleri                                                          :           İzmit (1329), Sultanönü (1330), Bursa, Gelibolu (1359)

Devri                                                               :           Kuruluş devri

Dönemin olayları

 • 3.Osmanlı Padişahı I.Murat tahta geçti.Babası Orhan Bey’in sağlığında ağabeyi Süleyman Paşa ile birlikte Trakya’nın fethinde görev alan I.Murat,Bursa’ya giderek idareyi ele aldı.-1362
 • I.Murat,Karamanoğullarının teşvikiyle isyan edip Ankara’yı ele geçiren Ahiler üzerine yürüyerek Ankara’yı geri aldı.-1362
 • Rumeli’ye geçen I.Murat,Bizanslılar tarafından geri alınan Çorlu ve çevresini ikinci kez ele geçirdi.-1362
 • “Pencik Kanunu” ile Yeniçeri Ocağı’nın temeli atıldı.-1362
 • Babaeski ve Pınarhisar arasındaki Sazlıdere bölgesinde Rum ve Bulgar kuvvetleriyle yapılan meydan savaşı sonunda Edirne zaptedildi.-1363
 • İpsala,Dedeağaç,Dimetoka,Lüleburgaz,Pınarhisar ve Babaeski fethedildi.-1363
 • Bursa’daki Hüdavendigâr Camii adıyla anılan I.Murat Camii’nin yapımı tamamlandı.-1363
 • Filibe,Lala Şahin Paşa kuvvetlerince ele geçirildi.-1364
 • Gümülcine ve çevresi Evrenos Bey tarafından fethedildi.-1364
 • Sırpsındığı Savaşı.-1364
 • Korsan gemileriyle Osmanlıları tehdit eden Katalanların elindeki Biga fethedildi.-1365
 • Devlet merkezi,Bursa’dan Edirne’ye nakledildi.-1365
 • Bulgarların elindeki Yanbolu (Diampolis),Kızılağaç ve İhtiman fethedildi.-1367
 • Hayrabolu,Vize ve Kırkkilise (Kırklareli) fethedildi.-1369
 • Bulgar Kralı Yuvan Şişman ve Makedonya Sırp kuvvetleriyle savaşan Lala Şahin Paşa,Sofya’nın güneyindeki Samakov’u fethetti.-1371
 • Çirmen Savaşı.-1372
 • Köstendil kuşatıldı.Sırp kralı,Osmanlı devletine vergi ve savaşlarda yardımcı kuvvet vermeyi kabul etti.-1372
 • Vizeyi almaya çalışan Bizans İmparatoru üzerine yürüyen Osmanlılar İnceğiz,Çatalburgaz ve Ferecik kalelerini ele geçirdi.Yenilgiye uğrayan Bizanslılar barış antlaşması istedi.-1373
 • Rumeli’de savaşa son veren I.Murat tarafından Anadolu’da tımar ve zeamet teşkilatı kuruldu ve bazı askerî ıslahatlar yapıldı.-1376
 • I.Murat’ın büyük oğlu Şehzade Bayezid(geleceğin Yıldırım Bayezid’i) Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’la evlendi.Süleyman Şah,kızının çeyizi olarak Kütahya,Simav ve Tavşanlı’yı Osmanlılara bıraktı.-1378
 • Sadrazam Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından İznik’te yaptırılan Yeşil Cami inşaatına başlandı. Mimar Hacı Musa’ya yaptırılan ve asıl adı Halil Hayrettin Paşa Camii olan bu eser, minaresindeki yeşil çinileri yüzünden Yeşil Camii adı ile tanındı.-1378
 • Arnavutluk’ta İştip fethedildi.-1380
 • Manastır ve Pirlepe, Timurtaş Paşa kuvvetlerince fethedildi.-1382
 • Uzun süredir kuşatma altında olan Sofya teslim olarak Osmanlı ülkesine katıldı.-1385
 • Arnavutluk’taki Ohri, Çandarlı Halil Paşa ve Evrenos Bey tarafından fethedildi.-1385
 • Niş, Yahşi Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetlerince fethedildi.-1386
 • Karaman tahtına oturan Alâeddin Ali Bey’in Osmanlı topraklarına saldırısı üzerine Osmanlı-Karaman savaşı başladı. Konya önlerine kadar gelen I. Murat, Karamanlıların sulh teklifini kabul ederek geri çekildi.-1386
 • Vezir Çandarlı Halil Paşa öldü, yerine oğlu Çandarlı Ali Paşa getirildi.-1387
 • Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiş bulunan Sırp Kralı Lazar’la Boşnak, Hırvat ve Arnavut prensleri, Türklere karşı birleşerek harekete geçtiler. Akıncı kumandanlarından Şahin paşa kumandasındaki Türk kuvvetleri Ploşnik’te pusuya düşürüldü.-1387
 • Balkanlar’daki ittifakı önlemek üzere harekete geçen I. Murat ve Çandarlı Ali Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu, Bulgaristan’ın önemli kentlerinden Tırnova’yı zaptetti. Kayıtsız şartsız teslim olan Bulgaristan Kralı Yuvan Şişman affedilerek vergiye bağlandı.-1388
 • I. Kosova Savaşı.-1389

 

 

 

Adı                                                                  :           Yıldırım Bayezid

Doğum tarihi                                                    :           1360

Doğum yeri                                                      :           Edirne

Babası                                                             :           I. Murat

Annesi                                                             :           Gülçiçek Hatun (Rum)

Tahta çıktığı tarih                                              :           Haziran 1389

Tahta çıktığında yaşı                                         :           29

Saltanatının sonu                                              :           28 Temmuz 1402

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Tutsaklık

Saltanatının süresi                                            :           13 yıl 1 ay

Ölüm tarihi                                                       :           9 Mart 1403

Ölüm sebebi                                                     :           İntihar

Öldüğü yer                                                       :           Akşehir

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Yıldırım Bayezid Camii yanındaki türbesinde.

Devri                                                               :           Kuruluş devri

 

Dönemin olayları

 • Şehzade Yıldırım Bayezid (I. Bayezid), devlet erkânı tarafından savaş meydanında Osmanlı hükümdarı ilân edildi.-1389
 • Yıldırım Bayezid’in ağabey’i Şehzade Yakup, bir saltanat kavgasını önlemek amacıyla Kosova’da idam edildi.-1389
 • Yıldırım Bayezid’in en küçük oğlu Çelebi Sultan Mehmet (I. Mehmet) doğdu.-1389
 • Sırbistan, Osmanlı Devletine bağlandı; Kosova zaferinden sonra Sırp Kralı Lazar’ın oğlu Etiyen (Stefan), Yıldırım Bayezid tarafından Sırbistan tahtına oturtuldu ve dostluk anlaşması imzalandı. Kral Etiyen, kız kardeşini padişaha eş olarak takdim etti.-1389
 • Bulgaristan ve Bosna toprakları fethedildi.-1389
 • Yıldırım Bayezid’in ilk Anadolu seferi: Osmanlılara karşı ittifak kuran Saruhan, Aydın, Germiyan, Menteşe, Hamit ve Teke beylikleri, Osmanlı hâkimiyetine alındı.-1390
 • Anadolu’da tek Bizans kenti olarak kalan Alaşehir fethedildi.-1390
 • Yıldırım Bayezid, Sırp prensesi Olivera ile evlendi.-1390
 • Çanakkale’deki Gelibolu kalesi yeniden yapılmaya ve çevreye askerî tesisler kurulmaya başlandı.-1390
 • İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı: Bizans a gözdağı vermek için yapılan ve yedi ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi.-1391
 • Mora yarımadası ve Macaristan çevrelerine çeşitli akınlar yapıldı.-1391
 • Karaman seferi.-1391
 • Bizans İmparatoru V.Yuanis’in ölümü üzerine,Yıldırım Bayezid’in elinde rehine olarak bulunan oğlu II.Manuel Paleologos,Bursa’dan İstanbul’a kaçarak Bizans tahtına oturdu.-1391
 • Kastamonu beyliği fethedildi.-1392
 • Merkezi Sinop olan Candaroğulları Beyliği,Osmanlı hakimiyeti altına girdi.-1392
 • Antalya alınarak Hamitoğulları Beyliği’ne son verildi.-1392
 • Bulgaristan topraklarına hücum eden Macarlar,Niğbolu ve çevresini ele geçirdi.Yıldırım Bayezid’in buraya büyük bir kuvvet göndermesi üzerine Sigismund yönetimindeki Macarlar her şeyi bırakarak kaçtı.-1392
 • Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sivas yöresini elinde tutan Kadı Burhanettin komutasındaki ordu arasında Çorum yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Yıldırım Bayezid’in oğlu Ertuğrul çatışmada öldü.-1392
 • Arnavutluk’taki İşkodra kenti işgal edildi.-1392
 • Şehzade Çelebi Mehmet komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Amasya’yı işgal etti.-1393
 • Türklerin egemenliği altındaki Bulgar krallığının başkenti olan Tırnova kalesi ele geçirildi. Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi.-1393
 • İstanbul kuşatması sırasında Bizanslılara yardım eden Avrupa ülkeleri gemilerinin Selânik’te demirlemesi üzerine Yıldırım Bayezid, Selânik’i kuşattı. Kuşatma sonunda Selânik ele geçirildi.-1394
 • Selânik’ten sonra Kuzey Yunanistan’daki Yenişehir (Larisa) ve çevresi ele geçirildi.-1394
 • İşkodra’nın güney bölgelerine hücum eden Osmanlı kuvvetleri, Arnavutluk’taki birçok bölgeyi ele geçirdi.-1394
 • Yıldırım Bayezid, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.-1395
 • Yıldırım Bayezid, Mısır’daki Abbasî halifesine elçiler göndererek kendisine “sultan” unvanının verilmesini istedi.-1395
 • Niğbolu Zaferi: Niğbolu’da Haçlılarla karşılaşan Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu mağlûp etti.-1396
 • Niğbolu Zaferi üzerine Mısır’daki Abbasî Halifesi I. Mütevekkil tarafından Yıldırım Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verildi.-1396
 • Arnavutluk topraklarına yapılan yeni akınlarda İşkodra çevresi, Kesriye, Draç ve Berat gibi kentler ele geçirildi.-1396
 • Karadeniz Boğazı girişindeki Şile ele geçirildi.-1396
 • Boğziçi’nde Göksu deresi ağzında Anadolu Hisarı’nın yapımına başlandı.-1396
 • İstanbul üçüncü kez kuşatıldı.-1396
 • Yunanistan üzerine yapılan sefer sonunda Atina ve çevresi ele geçirildi.-1397
 • Yunanistan topraklarında ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Mora üzerine yaptığı akınlardan üçüncüsünde Argos kalesini ele geçirdi.-1397
 • Karaman hükümdarı Alâeddin Ali Bey’in yeniden Osmanlı topraklarına saldırması üzerine savaş açan Yıldırım Bayezid, bu savaşı kazandı ve Alâeddin Ali Bey’i idam ettirerek Karamanoğulları topraklarını ele geçirdi.-1397
 • Karadeniz bölgesindeki Samsun, Ordu, Giresun, Çarşamba, Merzifon ve Havza’daki küçük Türk beylikleri ve ellerindeki topraklar Osmanlı yönetimine girdi.-1398
 • Sivas ve çevresini egemenliğinde bulunduran Kadı Burhanettin Ahmet, Kara Osman Bey’le yaptığı savaşta öldürüldü. Sivaslıların çağrısı üzerine Akkoyunlu hükümdarını mağlûp eden Osmanlılar, tüm Sivas çevresini ele geçirdi.-1398
 • Memlûklere ait olan Malatya, Kâhta, Divriği ve Dulkadiroğulları egemenliğindeki Elbistan, Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildi. Böylece Osmanlı toprakları, Fırat boylarına kadar yayılmış oldu.-1399
 • Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak amacıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye gitti.-1399
 • Irak ve Azerbaycan’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’yle komşu olan Timur ile Yıldırım Bayezid arasında, Timur’dan kaçarak Osmanlılara sığınan hükümdarlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık giderek düşmanlığa dönüştü.-1399
 • Bursa’da Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Camii inşaatı bitti.-1400
 • Dördüncü İstanbul kuşatması:Bizans imparatorunun Avrupa ülkelerini yeni bir Haçlı seferi için örgütlemeye çalışması üzerine Yıldırım Bayezid, İstanbul’u dördüncü kez işgal etti.Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.-1400
 • Timur’un Anadolu’ya ilk hücumu: Sivas kalesini kuşatan Timur, şehri ele geçirdikten sonra yaptığı katliamda binlerce Osmanlı askerini öldürerek Sivas kalesini yerle bir etti.-1400
 • Sivas katliamı üzerine, Timur’un himayesindeki Erzincan’a yürüyen Yıldırım Bayezid, Erzincan beyliğini ele geçirdi ve Kemah Kalesi’ni aldı.-1401
 • Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan Ankara Meydan Savaşı’nda Osmanlı ordusunu yenen Timur, Yıldırım Bayezid’i esir aldı.-1402

 

 

Adı                                                                  :           II. Murat

Doğum tarihi                                                    :           1404

Doğum yeri                                                      :           Amasya

Babası                                                             :           I. Mehmet

Annesi                                                             :           Emine Hatun (Dulkadirli)

Tahta çıktığı tarih                                              :           5 Temmuz 1421

Tahta çıktığında yaşı                                         :           17 yaş, 1 ay

Saltanatının sonu                                              :           1 Aralık 1444

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           II. Mehmet lehine feragat

Saltanatının süresi                                            :           23 yıl, 5 ay

İkinci defa tahta çıktığı tarih                               :           1446

Tahta çıktığında yaşı                                         :           42 yaş, 3 ay

Saltanatının sonu                                              :           3 Şubat 1451

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanat süresi                                                 :           4 yıl, 5 ay

Ölüm tarihi                                                       :           3 Şubat 1451

Ölüm sebebi                                                     :           Felç

Öldüğü yer                                                       :           Edirne

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Muradiye Camii yanında kubbesinin üzeri açık olan türbesinde.

Valilikleri                                                          :           Amasya

Devri                                                               :           Kuruluş devri

 

Dönemin olayları

 • İkinci Murat, Bursa’da tahta çıktı.-1421
 • Şehzade Mustafa Çelebi olayı.-1421
 • II. Murat’la amcası Şehzade Mustafa Çelebi arasındaki Ulubat savaşı.-1422
 • İstanbul kuşatması.-1422
 • Dinî edebiyatımızım şaheserlerinden “Mevlid” manzumesinin yazarı Süleyman Çelebi, Bursa’da öldü.-1422
 • Osmanlı topraklarına akınlar yapan ve çeşitli huzursuzlukların kaynağı haline gelen Eflâk, Arnavutluk ve Mora üzerine seferler düzenlendi.-1423
 • Candaroğlu İsfendiyar Bey’in Osmanlı hâkimiyetini kabulü.-1424
 • Almanya ve Macaristan’la iki yıl için mütareke imzalandı. 1411’de Almanya imparatorluğuna seçilen Macar Kralı Sigismund, on dört yıl sonra tebrik edildi.
 • Aydınoğlu Cüneyt Bey yakalandı ve idam edildi.-1425
 • II. Murat tarafından varlığına son verilen Menteşe Beyliği toprakları Osmanlı hâkimiyetine geçti.-1425
 • Teke Beyliği işgal edildi.-1426
 • Germiyanoğlu beyi II. Yakup öldü. Bıraktığı vasiyetname gereği, ülke toprakları, varis olarak gösterdiği II. Murat’a verilerek Osmanlı hakimiyetine girdi.-1427
 • Bayramîliğin kurucusu Mutasavvıf Hacı Bayram Veli, Ankara’da öldü.-1429
 • Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa öldü.-1429
 • Din alimlerinden Mutasavvıf Emir Sultan, Bursa’da öldü.-1429
 • Venediklilerin eline geçmiş bulunan Selânik, üçüncü kez ele geçirildi.-1430
 • Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyhî öldü.-1431
 • İtalyan beylerinin hâkimiyeti altındaki Yahya halkı, II. Murat’a başvurarak özgürlüklerine dokunulmaması koşuluyla kenti Osmanlı idaresine teslim ettiler.-1431
 • Geleceğin İstanbul Fatihi Şehzade Mehmet (Fatih Sultan Mehmet), Edirne’de doğdu.-1432
 • Osmanlılar aleyhine Macaristan ve Eflâk hükümetleriyle işbirliği yapan ve Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğlu İbrahim Bey, Konya’da mağlûp edildi.Yenilen İbrahim Bey, İçel’in dağlık bölgelerine kaçtı.-1435
 • Sırp Kralı Yorgi Brankoviç, güzelliğiyle meşhur kızı Prenses Mara’yı II. Murat’a eş olarak sundu ve Sırp Krallığı, Osmanlı Devleti’ne bağlandı.-1435
 • Edirne’de Muradiye Camii yapıldı.-1436
 • Evrenosoğlu Ali Bey’in kumandasında Macaristan’a bir akın düzenleyen Türk akıncıları, Trasilvanya’ya kadar ilerlediler.-1437
 • II. Murat, Macar kralı ile ittifak yapan Sırp Kralı Jorj Brankoviç’in oturduğu başkent Semendire’yi fethetti. Kızı Mara’yı II. Murat’a vererek akraba olan Brankoviç ise yenilgi üzerine Macaristan’a kaçtı.-1439
 • Belgrad kuşatması:Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında yapılan savaşlarda bir netice alınamadı ve altı ay süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı.-1441
 • Transilvanya prensi ve Macar ordusu Başkumandanı Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Mezid Bey kumandasında Transilvanya’ya giren Türk akıncılarını Hermanstad (Erdel) önünde mağlûp etti. Mezid Bey ve oğluyla birlikte 20.000 Türk akıncısı öldürüldü.-1442
 • Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Hermanstad (Erdel) yenilgisinin intikamını almak için sefer düzenleyen Hadım Lala Şahabettin Şahin Paşa komutasındaki 40.000 kişilik Osmanlı ordusunu Vegas’da yapılan savaşta ikinci kez mağlûp etti.-1442
 • Karamanoğlu Seferi.-1443
 • Avrupa ülkelerini harekete geçirip Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi düzenleyen Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Sofya yakınlarındaki İzladi Derbendi ve Niş yakınlarındaki Morova’da yapılan savaşlarda Osmanlı ordusunu mağlûp etti.-1444
 • Edirne-Segedin Antlaşması.-1444
 • II. Murat padişahlıktan çekildi.-1444
 • Varna Savaşı kazanıldı (10 Kasım 1444).-1444
 • Yeniçerilerin başlattığı Buçuktepe İsyanı üzerine II. Mehmet tahttan çekildi ve babası II. Murat yeniden tahta çıktı.-1445
 • İkinci kez tahta çıkan II. Murat, Mora şehirlerini geri alan Prens Constanios’a karşı Mora seferine çıktı. Savaşta yenilen Mora despotu haraca bağlandı ve Mora kentleri tekrar Osmanlı egemenliğini altına girdi.-1446
 • II. Murat, Arnavutluk kraliyet ailesinden İskender Bey’in isyan etmesi üzerine Arnavutluk’a bir sefer düzenledi. Kroya (Akçahisar) Kalesi kuşatıldı ve yeni bir Haçlı seferi tehlikesi üzerine kuşatma yarım bırakıldı.-1447
 • İkinci Kosova Savaşı.-1448
 • Arnavutluk’ta isyan eden İskender Bey’e karşı ikinci bir Arnavut seferi düzenlendi. Berat kenti ele geçirildi. Kroya (Akçahisar) Kalesi ikinci kez kuşatıldıysa da alınamadı.-1450
 • Bir felç geçiren II. Murat, Edirne’de öldü. Bursa’ya nakledilen cenazesi, kendisinin yaptırdığı Büyük Cami’nin yanındaki türbesine defnedildi.-1450

 

 

FETRET DEVRİ PADİŞAHLARI    (1402 – 1413)

 

 

Adı                                                                  :           Çelebi Mehmet

Doğum tarihi                                                    :           1379

Doğum yeri                                                      :           Edirne

Babası                                                             :           I. Bayezid

Annesi                                                             :           Devletşah Valide Sultan

Amasya’da hükümdarlığını ilân ettiği tarih           :           Ağustos, 1402

Bursa’da hükümdarlığını ilân ettiği tarih               :           1404 (806)

Edirne’de tahta çıktığı tarih                                :           5 Temmuz 1413

Tahta çıktığında yaşı                                         :           26

Saltanatının sonu                                              :           26 Mayıs 1421

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           7 yıl, 11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           26 Mayıs 1421

Ölüm sebebi                                                     :           Dizanteri-zehir (?)-felç (?)

Öldüğü yer                                                       :           Edirne

Gömülü olduğu yer                                           :           Bursa, Yeşil türbe

Valilikleri                                                          :           Amasya (1393-?)

Devri                                                               :           Fetret devri

 

Dönemin olayları

 • Yıldırım Bayezid’in oğullarından Şehzade Süleyman Çelebi Edirne’de; Mehmet Çelebi Amasya’da ve İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilân etti. Böylece Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu.-1402
 • Timur kuvvetleri, ele geçirdiği Bursa ve İznik’i yağma ederek ateşe verdi ve buradaki halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi.-1402
 • Timur, Osmanlıların ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sahiplerine ve vârislerine iade etti.-1402
 • Rodos şövalyelerinin elinde bulunan İzmir kalesi ve limanı Timur tarafından fethedilerek Aydınoğulları’na verildi.-1402
 • Timur tarafından tutsak edilen Yıldırım Bayezid, Akşehir’de öldü.-1403
 • Timur ve ordusu, her yeri yağmalayarak ve yakıp yıkarak Anadolu’dan çekildi.-1403
 • Amasya’da hükümdar olan Yıldırım Bayezid’in küçük oğlu Mehmet Çelebi, yönetimleri Timur tarafından Türkmen beylerine bırakılan Niksar, Tokat, Şarkîkarahisar ve Sivas’ı kendi topraklarına kattı.-1403
 • Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi (Emir Süleyman) ile Bizans İmparatoru Manuel Paleologos arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Buna göre; İstanbul önlerinden Selânik’e kadar uzanan Ege sahil bölgesi ile Varna’ya kadar uzanan Karadeniz sahil bölgesi, Bizans İmparatoru’na bırakıldı. Amasya’da hükümdarlığını ilan etmiş bulunan Mehmet Çelebi, Sivas yöresini ele geçirdikten sonra Bursa, Balıkesir ve çevresini kendi topraklarına kattı.-1403
 • Mehmet Çelebi, kendisine hücum eden büyük kardeşi İsa Çelebi’yi Ulubat’ta yapılan savaşta mağlûp edip öldürttü.-1405
 • Saruhan ve çevresi Mehmet Çelebi tarafından ele geçirildi.-1405
 • Timurlenk öldü.-1405
 • Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi, kuvvetleriyle birlikte Bursa’ya geldi ve şehri ele geçirdi. Ancak ağabeyinin ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Mehmet Çelebi, Bursa’yı Süleyman çelebi’ye bıraktı.-1406
 • Süleyman Çelebi’nin sadrazamı Çandarlı Ali Paşa öldü. Babası Çandarlı Hayrettin Paşa’nın 1387’de ölümünden sonra I. Murat, Yıldırım Bayezid ve Fetret Devri’nde Süleyman Çelebi’ye sadrazamlık yapan Çandarlı Ali Paşa, İznik’e gömüldü.-1406
 • Osmanlı tahtını ele geçirmek için mücadele eden Musa çelebi, Rumeli’ye geçti. Süleyman Çelebi’de bu harekâtı önlemek amacıyla Bursa’da Edirne’ye geldi.-1406
 • Süleyman Çelebi tarafından Bursa’da inşa ettirilen Yıldırım Bayezid Türbesi’nin yapımı tamamlandı.-1407
 • Süleyman Çelebi ile Venedik Cumhuriyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Venedik Cumhuriyeti’nin, Arnavutluk sahilindeki topraklarının emniyeti karşılığı olarak Osmanlı padişahına yıllık 1600 duka haraç vermesi kararlaştırıldı.-1408
 • Dönemin büyük şairi Süleyman Çelebi, Bursa’da, günümüzde de okutulmakta olan dinî edebiyatımızın “Mevlid” manzumesini tamamladı.-1409
 • Emir Süleyman (Süleyman Çelebi) vefat etti.-1410
 • Rumeli’de Osmanlı tahtına Musa Çelebi çıktı.-1411
 • Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin kadıaskerliğe tayin edildi.-1411
 • Musa Çelebi’nin, Bizans İmparatoru Manuel’e bir elçi göndererek 1402’den beri verilmemiş haraçları istemesi üzerine Bizans ile Emir Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozuldu.-1411
 • Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak antlaşması imzalandı.İmparator, Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeli’ye geçirmeyi taahhüt etti.-1411
 • İstanbul’u kuşatan Musa Çelebi, Mehmet Çelebi’nin Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı.-1412
 • Mehmet Çelebiile Musa Çelebi Çamurluova bölgesinde karşılaştı. Yapılan savaşta mağlûp olan Musa Çelebi öldürüldü.  11 yıl süren Fetret Devri sona erdi. Mehmet Çelebi, Anadolu ve Rumeli’deki bütün Osmanlı topraklarını egemenliği altına aldı.-1413
 • Divan şairlerinden Ahmedî öldü.-1413
 • İktidar mücadelesini kazanan Mehmet Çelebi (I. Mehmet), Edirne’de tahta çıktı.-1413
 • Büyük bir alim olmasına rağmen fikirleri ile Anadolu’daki Türk ve Müslüman camiası için tehlikeli görülen kadıasker Simavnalı Şeyh Bedrettin Mahmut azledildi ve İznik’te sürgün olarak oturmaya mahkûm edildi.-1413
 • Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa’yı kuşattı. İvaz Paşa tarafından savunulan kenti ele geçiremeyen Karamanoğlu Mehmet Bey, şehrin kenar mahallelerini yıkarak geri çekildi.-1414
 • Karamanoğlu tarafından kışkırtılan Aydınoğlu Cüneyt Bey isyan etti. Çelebi Sultan Mehmet, üzerine asker gönderince aman dileyip affedildi. Böylece İzmir kenti dışında bütün İzmir ve Aydın bölgesi Osmanlı topraklarına katılmış oldu.-1414
 • Çelebi Sultan Mehmet, Karaman seferine çıktı. Konya ele geçirildi. Yapılan antlaşmayla Akşehir ve Ilgın, Karamanoğullarından alınarak Çelebi Sultan Mehmet’in dostu ve müttefiki Germiyanoğlu Yakup Bey’in topraklarına katıldı.-1415
 • Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet’in Rumeli’de Musa Çelebi ile savaşmasını fırsat bilerek, Osmanlı topraklarına saldırmıştı. Çelebi Mehmet, Rumeli’de duruma hâkim olduktan sonra Anadolu’ya geçti. Cüneytoğullarından İzmir’i aldıktan sonra, Karamanoğulları üzerine yürüdü. Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir alındı. Karamanoğlu Mehmet, yaptığı üç savaşı da kaybettikten sonra barış istedi.-1415
 • Osmanlılarla Venedikliler arasında ilk deniz savaşı: Gelibolu’da yapılan bu savaş sonunda Osmanlıların 27 gemisi Venediklilerin eline geçti.-1416
 • Çelebi Sultan Mehmet’in Eflâk Seferi.-1416
 • Aydınoğlu Cüneyt Bey, Niğbolu beyliğine atandı.-1416
 • Çankırı, Tosya ve Kalecik dolayları Candaroğullarından alındı.-1416
 • Arnavutluk’taki Avlonya kenti feshedildi.-1417
 • Çelebi Sultan Mehmet, 14 yaşındaki büyük oğlu Şehzade Murat’ı (geleceğin II. Murat’ı) Amasya valiliğine tayin etti.-1417
 • Samsun Seferi:Bir kısmı Ceneviz kolonisinin bir kısmı da İsfendiyaroğlu Hızır Bey’in elinde olan Samsun, Osmanlı topraklarına katıldı.-1418
 • Bursa’da Yeşil Cami adıyla anılan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin yapımı tamamlandı.-1419
 • Timur’un saldırıları sırasında Bizanslılar tarafından ele geçirilen Darıca, Hereke, Gebze, Pendik ve Kartal gibi sahil kasaba ve kaleleri ikinci defa fethedildi.-1419
 • Düzmece Mustafa olayı.-1419
 • Şeyh Bedrettin’in önderliğinde Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal kuvvetleri, toprak ve vergi düzeninin bozukluğu sebebiyle ayaklandı. Anadolu’daki ilk toplumsal içerikli bu ayaklanma güçlükle bastırılabildi ve Şeyh Bedrettin, Serez’de asıldı.-1420
 • Edirne’de katıldığı bir av sırasında kalp krizi geçiren Çelebi Sultan Mehmet öldü.Çelebi Sultan Mehmet’in ölümü, halk ve asker arasında karışıklık çıkmaması için duyurulmadı. Ölümü herkesten gizlendi.-1421

 

 

YÜKSELME DEVRİ PADİŞAHLARI   (1453 – 1579)

 

 

Adı                                                                  :           Fatih Sultan Mehmet

Doğum tarihi                                                    :           30 Mart 1432

Doğum yeri                                                      :           Edirne

Babası                                                             :           II. Murat

Annesi                                                             :           Hümâ Hatun

Aşiret olduğu tarih                                            :           1 Aralık 1444

Birinci kez tahta çıktığı tarih                               :           1 Aralık 1444

Tahta çıktığında yaşı                                         :           12 yaş, 8 ay

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Babası lehine terk

Saltanatının süresi                                            :           1 yıl, 9 ay

İkinci kez tahta çıktığı tarih                                :           18 Şubat 1451

Tahta çıktığında yaşı                                         :           18 yaş, 11 ay

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Oğlu Orhan lehine feragat-ölüm (?)

Saltanatının sonu                                              :           3 Mayıs 1481

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanat süresi                                                 :           30 yıl, 3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           3 Mayıs 1481

Ölüm sebebi                                                     :           Nikris-şeker-zehir (?)

Öldüğü yer                                                       :           Gebze-Hünkâr çayırı

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Fatih Camii mihrabı önündeki türbesinde.

Valilikleri                                                          :           Amasya (1437-1439); Manisa (1439-1444, 1446-1451)

Devri                                                               :           Yükselme devri

 

Dönemin olayları

 • Geleceğin Fatih Sultan Mehmet’i II. Mehmet, babası II. Murat’ın ölümü üzerine Edirne’de tahta çıktı.-1451
 • II. Murat’ın cenazesi Bursa’ya nakledilerek kendisinin yaptırdığı Muradiye Camii’nin yanındaki türbesine gömüldü.-1451
 • II. Mehmet’in çok küçük yaştaki kardeşi Şehzade Ahmet, “Nizam-ı Âlem” için boğularak öldürüldü. Bu tarihten sonra Kanunname-i Âl-i Osman’a, şehzadelerin saltanat kavgalarına son vermek amacıyla öldürülebileceğini belirten bir madde kondu.-1451
 • Dinî edebiyatın Mevlid gibi bestelenerek okunan eserlerinden biri olan Muhammediye yazarı Yazıcıoğlu Mehmet Efendi, Gelibolu’da öldü.-1451
 • Karamanoğlu İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması üzerine II. Mehmet, Karaman seferine çıktı. Barış isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey’in teklifi kabul edildi.-1451
 • II. Mehmet, Bizans’a gelecek yardımları önlemek ve İstanbul’u kuşatmada üst olarak kullanacağı Rumeli Hisarı’nın yapımına başladı.-1452
 • Rumeli Hisarı’nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.-1452
 • 2 Nisan: II. Mehmet’in, Edirne’de döktürdüğü ve Şubat ayında yola çıkan “Şahi” adı verilen büyük top İstanbul önlerine getirildi.-1453
 • 5 Nisan: Bizanslılar, gemilerin girmesini önlemek amacıyla İstanbul halicine zincir gerdiler.-1453
 • 6 Nisan: İstanbul kuşatması başladı.-1453
 • 12 Nisan: Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.-1453
 • 18 Nisan: İstanbul çevresindeki adalar fethedildi.-1453
 • 20 Nisan: Bizans’ın yardımına gelen 5 gemi Osmanlı donanmasından kurtulup Haliç’e girdi.-1453
 • 22 Nisan: Osmanlı donanmasına ait gemiler karadan taşınarak Haliç’e indirildi.-1453
 • 23 Nisan: Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bizans imparatoru, II. Mehmet’e barış teklifinde bulundu.-1453
 • 18 Mayıs: Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule, surların önünde kullanıldı.-1453
 • 28 Mayıs: II. Mehmet, genel saldırıdan önce Bizans imparatoruna, teslim olması teklifinde bulundu.-1453
 • 29 Mayıs: Genel saldırıya geçen Türk kuvvetleri, sabah saatlerinde İstanbul’u fethetti. Fethi gerçekleştiren ve bundan böyle Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak olan II. Mehmet, İstanbul’a girdi. İstanbul başkent oldu.-1453
 • 1 Haziran:Bizans’ın en önemli eserlerinden Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü. Bizanslılarla anlaştığı öne sürülerek azledilen Sadrazam Çandarlı Halil Paşa idam edildi.Yerine Mahmut Paşa getirildi.-1453
 • Fatih Sultan Mehmet, yeni bir Rum Ortodoks patrik tayin etti.-1453
 • İstanbul Beyazıt’ta şimdiki üniversite binasının bulunduğu yerdeki Eski Saray’ın yapımı tamamlandı.-1454
 • Birinci Sırbistan seferi.-1454
 • İkinci Sırbistan seferi.-1455
 • Arnavutluk’ta Berat zaferi.-1455
 • Üçüncü Sırbistan Seferi ve Belgrad Kuşatması.-1456
 • Belgrad kuşatmasında yaralanan Sırp Hükümdarı Hunyadi Yunoş öldü (11 Ağustos).-1456
 • Cenevizlilere ait olan Enez ve Ege adalarından Semadirek ve Taşoz fethedildi.-1456
 • Birinci Mora Seferi ve Atina’nın fethi.-1458
 • Sırbistan’da çıkan karışıklıklar üzerine bu ülkeye sefer yapıldı ve Semendire kuşatıldıysa da alınamadı.-1458
 • İstanbul surlarının Yedikule kısmında iki yeni sur ve kulelerin inşaatı tamamlandı.-1458
 • Semendire Savaşı.-1459
 • Eyüp Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.-1459
 • Din bilgini ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin öldü.-1459
 • İkinci Mora Seferi.-1460
 • Cenevizlilerin egemenliğindeki Amasra fethedildi.-1461
 • Sinop ve çevresine egemen olan İsfendiyaroğulları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı.-1461
 • Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.-1461
 • Midilli Adası fethedildi.-1462
 • Eflâk prensliği, Osmanlılara bağlı bir eyalet haline getirildi.-1462
 • İstanbul’daki Fatih Camii’nin inşaatına başlandı.-1463
 • Bosna ve Hersek krallığı fethedildi.-1463
 • Karada ve denizde 16 yıl sürecek Osmanlı-Venedik savaşı başladı.-1463
 • Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölmesi üzerine çocukları arasında taht mücadelesi başladı.-1464
 • Arnavutluk üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Elbasan kalesini yaptırdı ve Akçahisar hariç tüm Arnavutluk’u ele geçirdi.-1466
 • Karamanoğlu toprakları Osmanlılara katıldı.-1466
 • Sadrazam Mahmut Paşa azledildi ve yerine Mehmet Paşa sadrazam oldu.-1466
 • Arnavutluk hükümdarı İskender Kastriyoti öldü.-1468
 • Fatih Sultan Mehmet’in 9 yaşındaki oğlu Şehzade Cem, Kastamonu valiliğine tayin edildi.-1468
 • Karamanoğullarının İçel’deki kuvvetlerine karşı sefere çıkan Rum Mehmet Paşa , Ermenek, Aksaray ve İçel’i aldıktan sonra Silifke civarında yenilgiye uğrayınca sadrazamlıktan azledildi. Yerine İshak Paşa getirildi.-1469
 • Venediklilerin egemenliğindeki Eğriboz adası fethedildi.-1470
 • Fatih Camii inşaatı tamamlandı.-1470
 • Sadrazam İshak Paşa, Karamanoğulları beyliğine karşı sefere çıktı. Niğde, Üçhisar ve Ortahisar kaleleri ele geçirildi.-1470
 • Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerince kuşatılan Alâiyye (Alanya) beyliği ele geçirildi.-1471
 • Venediklilerle yaptığı anlaşmaya güvenen Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, yeğeni Yusufça Mirza komutasındaki askerleriyle Karamanoğlu topraklarını eski sahiplerine geri vermek amacıyla Osmanlı ordusuna saldırdı ancak yenildi -1472
 • Fatih Sultan Mehmet, Konya’da valilik yapan Şehzade Mustafa’yı Yusufça Mirza kuvvetleri üzerine göndererek yenilginin öcünü almasını istedi.Beyşehir Gölü yakınlarındaki Kıreli’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu, Yusufça Mirza’yı yendi ve esir aldı.-1472
 • Topkapı Sarayı’nın (o zamanki adıyla Yeni Saray) yapımına başlandı.-1472
 • Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı çevresindeki Çinili Köşk inşaatı bitti.-1472
 • Murat Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Aksaray’daki Murat Paşa Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.-1472
 • Otlukbeli Savaşı (11 Ağustos).-1473
 • Akkoyunlularla ittifak yapan Venedik, Papalık ve Rodos şövalyelerinin gemilerinden oluşan bir donanmayla Antalya, İzmir ve Midilli limanlarına saldırarak her tarafı yakıp yıktılar.-1473
 • Kastamonu valiliği yapmakta olan Şehzade Cem, Şehzade Mustafa’nın ölümü nedeniyle boşalan Karaman (Konya) valiliğine tayin edildi.-1474
 • Osmanlı ordusu, Venediklilerin elinde bulunan İşkodrayı kuşattı.Üç buçuk ay süren kuşatma sonunda çok kayıp verildiği için kent ele geçirilemedi ve kuşatma kaldırıldı.-1474
 • Otlukbeli Savaşı’ndan sonra azledilen Sadrazam Mehmet Paşa idam edildi, yerine Gedik Ahmet Paşa tekrar sadrazam oldu.-1474
 • Fatih Döneminin ünlü astronomu ve matematikçisi bilgin Ali Kuşçu, İstanbul’da öldü (16 Aralık).-1474
 • Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Mahmutpaşa semtindeki Mahmut Paşa Camii ve külliyesinin yapımı tamalandı.-1474
 • Osmanlıların Boğdan adını verdikleri Romanya’daki Moldova prensliğine hücum eden Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı ve büyük kayıplar verdi.-1475
 • Kırım’daki karışıklıklar üzerine gönderilen Osmanlı donanması buradaki Kefe kalesini ve çevresini ele geçirdi. Böylece Kırım Hanlığı, Osmanlı yönetimi altına girmiş oldu. Kırım Hanlığına da Mengi Giray getirildi.-1475
 • Fatih Sultan Mehmet’in Boğdan seferi.-1476
 • Arnavutluk üzerine sefer yapmaktan kaçınan Arnavut asıllı sadrazam Gedik Ahmet Paşa, azledildi ve hapse atıldı. Yerine Karamanî Mehmet Paşa getirildi.-1477
 • Venediklilerin elinde olan Kuzey Yunanistan’daki İnebahtı (Leponto) kalesi kuşatıldıysa da ele geçirilemedi.-1477
 • Arnavutluk’taki Akçahisar (Kroya) kalesi, on üç aylık bir kuşatma sonunda fethedildi (16 Haziran).-1478
 • Fatih Sultan Mehmet, Akçahisar’dan sonra İşkodra’yı kuşattı. Üç ay süren kuşatma sırasında çevredeki kaleler fethedildiyse de kışın yaklaşması nedeniyle çevrede bir kuvvet bırakılarak kuşatmaya son verildi.-1478
 • Tutuklanarak Rumeli Hisarı’na hapsedilen eski sadrazam Gedik Ahmet Paşa affedilerek Selânik’e tayin edildi.-1478
 • Osmanlı-Venedik barışı.-1479
 • Yunanistan’ın batı sahilindeki Levkas (Aya Mavri), Kefalonya ve Zenta adaları Gedik Ahmet Paşa yönetimindeki Osmanlı donanması tarafından zaptedildi.-1479
 • Fatih Sultan Mehmet’in Venedikten bir ressam gönderilmesini istemesi üzerine seçilen İtalyan ressam Gentile Bellini İstanbul’a geldi.-1479
 • İtalya seferi ve Otranto limanının fethi.-1480
 • Rodos kuşatması.-1480
 • Osmanlı Devleti’nde adalet işlerine bakan kazaskerlik makamı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği adıyla ikiye ayrıldı.-1480
 • Doğuya Doğru bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Maltepe yakınlarındaki Hünkâr çayırında hastalanarak öldü (3 Mayıs).-1481

 

 

 

Adı                                                                  :           II. Beyazid

Doğum tarihi                                                    :           Ocak 1448

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           II. Mehmet

Annesi                                                             :           Gülbahar Valide Sultan (Dulkadirli)

Tahta çıktığı tarih                                              :           4 Mayıs 1481

Tahta çıktığında yaşı                                         :           33 yaş 4 ay

Saltanatının Sonu                                              :           24 Nisan 1512

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           22 yıl

Ölüm tarihi                                                       :           26 Mayıs 1512

Ölüm sebebi                                                     :           İntihar (rivayet)

Öldüğü yer                                                       :           Çorlu dolayında, Dimetoka’ya giderken

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Bayezid Camii mihrabı önündeki türbesi

Devri                                                               :           Yükselme devri

 

Dönemin olayları

 • Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine oğulları II. Bayezid ve Cem Sultan arasında iktidar mücadelesi başladı.-1481
 • II. Bayezid, valilik yapmakta olduğu Amasya’dan İstanbul’a gelip tahta çıktı (21 Mayıs).-1481
 • II. Bayezid kuvvetlerini Bursa’da yenen Şehzade Cem’de Bursa’da tahta çıktı (28 Mayıs).-1481
 • II. Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Şehzade Cem’in kuvvetleri arasında Bursa yakınlarındaki Yenişehir’de yapılan savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya, ardından da Mısır’a kaçtı.-1481
 • İtalya topraklarından Otranto’yu işgal eden Gedik Ahmet Paşa’nın, Fatih’in ölümü üzerine İstanbul’a çağrılmasından sonra bir saldırı düzenleyen İtalyanlar kaleyi geri aldı.-1481
 • Kahire’de Memlûklere sığınan Cem Sultan, Karamanoğullarının daveti üzerine Anadolu’ya geçti ve Konya’da Osmanlı ordusuyla yaptığı savaşlarda mağlûp oldu ve önce Rodos’a, ardından da Fransa’ya gitti.-1482
 • II. Bayezid, Cem Sultan’la mücadelesinde kendi yanında olan, ancak Cem’den yana olduğundan kuşkulandığı Sadrazam Gedik Ahmet Paşa’yı idam ettirdi (18 Kasım).-1482
 • Osmanlı-Venedik barış antlaşması yenilendi.-1482
 • II. Bayezid Morova seferine çıktı.-1483
 • Cem Sultan olayları nedeniyle ihmal edilen Hersek’te başlayan karışıklıklar üzerine Hersek yeniden işgal edildi.-1483
 • Karamanoğlu Kasım Bey’in ölümü üzerine yönetimindeki İçel Beyliğine Mahmut Bey getirildi.-1483
 • II. Bayezid, Boğdan (Moldova) üzerine sefere çıktı.Tuna üzerindeki Kilya (Kili) kalesi ve Akkerman kaleleri fethedildi. Kırım ordusu, Osmanlı ordusu yanında yer aldı.Boğdan’ın fethi ile Karadeniz’in kuzeybatı ve güney kıyıları Osmanlı hakimiyeti altına girdi.-1484
 • Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûkler arasındaki altı yıl sürecek olan savaş başladı.-1485
 • İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı.-1485
 • Osmanlılar ile Memlûkler arasında Adana’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Komutan Hersekzade Ahmet Paşa esir alınarak Kahire’ye götürüldü.Tarsus ve Adana, Memlûklerin eline geçti.-1486
 • Tanrısal aşkı dile getiren Tazarruname yazarı, matematikçi, bilgin ve sadrazam Sinan Paşa öldü.-1486
 • II. Bayezid tarafından Amasya’da yaptırılan II. Bayezid Camii inşaatı tamamlandı.-1486
 • İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı.-1486
 • II. Bayezid tarafından Edirne’de yaptırılan II. Bayezid Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.-1487
 • Memlûk kuvvetleriyle Osmanlı ordusunun Tarsus-Adana arasındaki Ağaçayırı’nda yaptıkları savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu.-1488
 • Rodos şövalyeleri tarafından Papalık makamına satılan Cem Sultan, Fransa’dan Roma’ya gönderildi.-1488
 • Osmanlı şeyhülislâmlarından, Fatih’in hocası Molla Gürani İstanbul’da öldü.-1488
 • İstanbul’daki ilk büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı (16 Ocak).-1489
 • Memlûkler tarafından kuşatılan Adana teslim oldu.-1489
 • II. Bayezid tarafından Çorum-Osmancık arasında yaptırılan II. Bayezid köprüsü inşaatı tamamlandı.-1489
 • Osmanlı Devleti ile Lehistan (Polonya) arasında barış antlaşması imzalandı.-1490
 • Dulkadiroğlu Beyliği’nin de Memlûkler yanına geçmesiyle oluşan ordu ile Osmanlı kuvvetleri arasında Kayseri’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu.-1490
 • II. Bayezid’in hazinedarbaşısı tarafından İstanbul Divanyolu’nda yaptırılan Firuzağa Camii inşaatı tamamlandı.-1490
 • Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûk Devleti arasında altı yıl devam eden savaş, Kahire’de yapılan barış antlaşmasıyla son buldu. Osmanlılar, bu savaşlarda ele geçirmiş oldukları Çukurova yöresini Memlûklere bıraktılar.-1491
 • İstanbul Tünel’de Galip Dede Dergâhı olarak da anılan Galata Mevlevihanesi inşaatı bitti.-1491
 • Macaristan seferi ve Belgrad kuşatması.-1492
 • Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Hırvatistan’ın Kırbova (Adbina) bölgesinde Macarlarla yaptığı savaşta Macar ordusunu mağlûp etti ve büyük kayıp verdirdi.-1493
 • Napoli’ye getirilirken hastalanan Cem Sultan öldü (25 Şubat).-1495
 • İlk Rus elçisi İstanbul’a geldi.Ancak Mihail Pleçsef adındaki bu elçi, “görgü kurallarını bilmeyen kaba bir adam” olduğu gerekçesiyle padişah tarafından kabul edilmeden ülkesine geri gönderildi.-1495
 • Venediklilere bağlı bulunan Karadağ Beyliği, Osmanlı koruması altına alındı.-1497
 • XV. Yüzyılın en önemli divan şairlerinden Ahmet Paşa, Bursa’da öldü.-1497
 • II. Bayezid’e 15 yıl sadrazamlık yapan Davut Paşa azledildi. İstanbul’un bir semtine de adı verilen Davut Paşa, cami, medrese ve birçok çeşme yaptırmıştı.-1497
 • Azledilen Davut Paşa’nın yerine Hersekzade Ahmet Paşa getirildi.-1497
 • Lehistan (Polonya) Kralı Jean Arbert’in, Boğdan’a saldırması üzerine Silistre Sancakbeyi Bali Bey komutasındaki Türk akıncıları Lehistan’daki birçok kaleyi ele geçirip Varşova yakınlarına kadar sokuldular ve pek çok ganimet ele geçirdiler.-1498
 • Sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa azledildi, yerine Çandarlı İbrahim Paşa tayin edildi.-1498
 • II. Bayezid’in Yunan Seferi.-1499
 • Burak Reis’in Sapienza Zaferi (28 Temmuz).-1499
 • Cem Sultan’ın İtalya’dan getirilen cenazesi Bursa’daki Muradiye türbesine gömüldü.-1499
 • Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı fethedildi (30 Ağustos).-1499
 • Venediklilere ait olan Mora yarımadasının güneyindeki Modon kenti, II. Bayezid tarafından fethedildi. Donanmanın da denizden saldırması ile Modon’dan başka Koron ve Navarin kentleri de Osmanlıların eline geçti.-1500
 • İstanbul’daki Bayezid Camii’nin temel atma töreni yapıldı.-1501
 • Midilli adasını ele geçiren Fransız donanmasına karşı saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri Fransızları mağlûp etti.Yenilen Fransız donanması kaçtı. Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi.-1501
 • Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi.-1501
 • Avarız vergisi alınmaya başlandı: Avrupa’daki Hıristiyan ittifakına karşı açılan seferlerin masraflarını karşılamak amacıyla her evden 10 akçe alınmasıyla başlayan bu vergi Tanzimat dönemine kadar devam etti.-1501
 • Osmanlı-Venedik Barışı imzalandı.-1502
 • Osmanlılarla Macarlar arasında barış anlaşması yapıldı.-1503
 • Sadrazam Hadem Halil Paşa azledildi; yerine ise tekrar Hersekzade Ahmet Paşa getirildi.-1503
 • 1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı.-1505
 • İkinci kez sadrazam olan Hersekzade Ahmet Paşa azledildi ve yerine tekrar Hadım Ali Paşa tayin edildi.-1506
 • Divan şairlerinden Mihri Hatun, Amasya’da öldü.-1506
 • Bayezid Camii külliyesine bağlı olan Bayezid Medresesi açıldı.-1507
 • Divan şairi Necati öldü.-1508
 • Yusuf ile Züleyha yazarı divan şairi Hamdullah Çelebi öldü.-1508
 • Şehzade Korkut, Manisa’ya tayin isteğinin kabul edilmemesi üzerine Mısır’a iltica etti.-1509
 • İstanbul’da deprem: “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem sonunda İstanbul yerle bir oldu (22 Ağustos)-1509
 • Deprem sonucu yıkılan İstanbul; Anadolu ve Rumeli’den getirilen seksen bin kişiyle yeniden inşa edildi-1510
 • Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti. 40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı.-1511
 • İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti.-1511
 • Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı.-1512
 • Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.-1512
 • Yavuz Sultan Selim Halep’e girdi (28 Ağustos).-1516

 

 

Adı                                                                  :           Yavuz Sultan Selim

Doğum tarihi                                                    :           1470

Doğum yeri                                                      :           Amasya

Babası                                                             :           II. Bayezid

Annesi                                                             :           Ayşe Hatun (Dulkadirli)

Tahta çıktığı tarih                                              :           24 Nisan 1512

Tahta çıktığında yaşı                                         :           42 yaş

Saltanatının sonu                                              :           22 Eylül 1520

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           8 yıl, 5 ay

Ölüm tarihi                                                       :           22 Eylül 1520

Ölüm sebebi                                                     :           Kanser

Öldüğü yer                                                       :           Çorlu

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Sultan Selim Camii mihrabı önündeki türbesinde.

Valilikleri                                                          :           Trabzon (1494-1510), Semendire (1511)

Devri                                                               :           Yükselme devri

 

Dönemin olayları

 • II. Bayezid’in tahtı bırakmak zorunda kalarak ayrılması üzerine başa geçen Şehzade I. Selim (Yavuz Sultan Selim) İstanbul’da tahta çıktı.-1512
 • II. Bayezid’in ölümü.-1512
 • Anadolu’da isyan edan Şehzade Ahmet, Amasya’ya saldırdı ve kenti ele geçirerek padişahlığını ilan etti.-1512
 • Sadrazam Koca Mustafa Paşa idam edildi.-1512
 • Yavuz Sultan Selim, babaları daha önce ölmüş olan 5 yeğenini idam ettirdi.-1512
 • Yavuz Sultan Selim, yeniden iktidar mücadelesine başlayacağını haber aldığı kardeşi Manisa Valisi Şehzade Korkut’u idam ettirdi.-1513
 • Yavuz Sultan Selim’e karşı taht mücadelesine başlayan öteki kardeşi Şehzade Ahmet, Mudanya’da yapılan savaşta yenildi ve idam edilerek öldürüldü.-1513
 • Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıktı (26 Mayıs)-1514
 • Çaldıran Savaşı: İran Hükümdarı Şah İsmail kuvvetleriyle Van Gölü’nün kuzeyindeki Çaldıran’da karşılaşan Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail kuvvetlerini mağlûp etti.-1514
 • Kışı Amasya’da geçiren ve tekrar İran’a yürümek isteyen Yavuz Sultan Selim’e karşı çıkan yeniçeriler isyan etti.Yavuz Sultan Selim, askeri bu isyana teşvik eden Sadrazam Ahmet Paşa’yı idam ettirdi.-1515
 • Amasya’dan Kemah üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, Kemah ve tüm Dulkadiroğulları ülkesini Osmanlı topraklarına kattı.-1515
 • İran seferini tamamlayan Yavuz Sultan Selim, İstanbul’a döndü ve İran seferinde askeri kışkırtmakla suçladığı kazasker ve tarihçi Tacızade Cafer Çelebi ile Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa’yı idam ettirdi.-1515
 • Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’a dönmesini fırsat bilen Şah İsmail yanlısı Kara Han kuvvetleri Diyarbakır’ı ele geçirdi. Bunun üzerine bu kente büyük kuvvetler gönderilmesi kararlaştırıldı. Han’ın kaçmasıyla Diyarbakır’ı olaysız ele geçirdi.-1515
 • Diyarbakır’ı ele geçiren Bıyıklı Mehmet Paşa, Mardin yakınlarındaki Koçhisar’da yaptığı savaşta Şah İsmail kuvvetlerini yendi.Böylece Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti’ne geçti ve Mısır’ın fethi yolu açılmış oldu (26 Nisan).-1516
 • Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı.-1516
 • Şam’a doğru harekete geçen Yavuz Sultan Selim, teslim olan Hama kentine girdi (19 Eylül).-1516
 • Yavuz Sultan Selim, Şam kentine girdi (27 Eylül).-1516
 • Sadrazam Sinan Paşa, Memlûk komutanı Canberdi Gazali komutasındaki orduyu Gazze yakınlarındaki Han Yunus’ta mağlûp etti (21 Aralık).-1516
 • Yavuz Sultan Selim, Kudüs’e girdi (30 Aralık).-1516
 • Yavuz Sultan Selim, Gazze’ye girdi (2 Ocak).-1517
 • Mısır seferine karşı çıkan ve orduyu Sina çölünden geçirmenin imkansız olduğunu ileri süren Sadrazam Hüseyin Paşa idam edildi.-1517
 • Ridaniye Savaşı (22 Ocak).-1517
 • Kahire’nin fethi (29 Ocak).-1517
 • Osmanlı topraklarına katılan Hicaz’daki “Kutsal Emanetler” Yavuz Sultan’a teslim edildi.-1517
 • Osmanlı donanması İstanbul’a döndü.-1517
 • Yavuz Sultan Selim, Mısır’dan ayrılarak Suriye’ye geçti.-1517
 • Mısır seferine ve fethedilen Mısır’a Çerkez Hayır Bey’in tayin edilmesine sitem eden Sadrazam Yunus Paşa’nın idam edilmesi üzerine sadrazamlığa Piri Mehmet Paşa getirildi.-1518
 • İki yıla aşkın bir süredir devam eden Mısır seferini başarıyla bitiren Yavuz Sultan Selim, İstanbul’a döndü. Bir süre İstanbul’da kalan padişah daha sonra Edirne’ye gitti.-1518
 • Anadolu’da ilk Celâli İsyanı.-1519
 • Cezayir beyi Barbaros Hayrettin, Yavuz Sultan Selim’e başvurarak Osmanlılara bağlanmak istediğini bildirdi. Teklifi kabul edilen Barbaros Hayrettin’e Cezayir Beylerbeyliği verildi.-1519
 • Yavuz Sultan Selim, büyük bir donanma yapımına kara verdi ve görevlendirdiği Piri Mehmet Paşa’dan, Haliç’te yeni bir tersane yapılmasını istedi.-1519
 • İstanbul’dan Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan Yavuz Sultan Selim, sırtında çıkan çıbandan dolayı oluşan hastalığı nedeniyle Çorlu yakınlarında öldü.-1520

 

 

Adı                                                                  :           Kanuni Sultan Süleyman

Doğum tarihi                                                    :           6 Kasım 1494

Doğum yeri                                                      :           Trabzon

Babası                                                             :           I. Selim

Annesi                                                             :           Hafize (Hazfa) Valide Sultan (Türk-Kafkas)

Tahta çıktığı tarih                                              :           30 Eylül 1520

Tahta çıktığında yaşı                                         :           25 yaş,11 ay

Saltanatının sonu                                              :           7 Eylül 1566

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           45 yıl, 11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           7 Eylül 1566

Ölüm sebebi                                                     :           Felç

Öldüğü yer                                                       :           Zigetvar

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Süleymaniye Cami mihrabı önündeki türbesinde.

Valilikleri                                                          :           Bolu (1509), Kefe (1509-1512), Manisa (1513-1520)

Devri                                                               :           Yükselme devri

 

Dönemin olayları

 • Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine oğlu Şehzade Süleyman (I. Süleyman-Kanunî Sultan Süleyman) İstanbul’da tahta çıktı (30 Eylül).-1520
 • Çorlu yakınlarında ölen Yavuz Sultan Selim’in cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih’te, daha sonra adına bir cami ve türbe yapılacak semte gömüldü.-1520
 • Kanunî’ye karşı isyan eden Şam Valisi Canberdi Gazalî, üzerine gönderilen kuvvetler tarafından mağlûp edildi ve başı kesilerek İstanbul’a gönderildi (6 Şubat).-1521
 • İstanbul Fatih semtinde Kanunî tarafından, babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan Sultan Selim Camii’nin yapımına başlandı (17 Mayıs).-1521
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın Belgrad seferi, Böğürdelen Kalesi ve Belgrad’ın fethi (29 Ağustos).-1521
 • Rodos üzerine bir sefere çıkan Kanunî Sultan Süleyman, Rodos’u fethetti (20 Aralık).-1522
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.-1522
 • Rodos’u fethettikten sonra oradaki şövalyelerin adadan ayrılmasına izin veren Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’a döndü.-1523
 • Sadrazamlıktan emekliye ayrılan Pirî Mehmet Paşa’nın yerine Pargalı Makbul İbrahim Paşa getirildi (27 Haziran).-1523
 • Yeni sadrazam Makbul İbrahim Paşa’nın rakibi olan ikinci vezir (Hain) Ahmet Paşa, Mısır Valiliğine tayin edildi (15 Temmuz).-1523
 • Mısır’a vali olarak gönderilen ve sadrazam olmamasına içerleyen (Hain) Ahmet Paşa, Mısır’da isyan ederek sultanlığını ilan etti.-1524
 • Sadrazam Makbul İbrahim Paşa ile Yavuz Sultan Selim’in kızı ne Kanunî’nin kız kardeşi Hatice Sultan, görkemli bir düğün töreni ile evlendi.-1524
 • Geleceğin II. Selim’i Şehzade Selim, İstanbul’da doğdu (28 Mayıs).-1524
 • Mısır’da isyan eden ve sultanlığını ilan eden (Hain) Ahmet Paşa, veziri olan Kadızade Mehmet Bey tarafından öldürüldü ve kesik başı İstanbul’a gönderildi.-1524
 • Düzenlemeler yapmak için Mısır’a gönderilen Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’yı azlettirmek için rakipleri tarafından çıkarılan Yeniçeri isyanı bastırıldı (25 Mart).-1525
 • Mısır’a ıslahat amacıyla gönderilen Makbul İbrahim Paşa, beş aylık bir yolculuktan sonra büyük bir törenle Kahire’ye girdi. İbrahim Paşa karışıklıkları bastırıp hukuki ve idari reformlar yaptıktan sonra, Kanunî tarafından İstanbul’a çağrıldı (14 Haziran).-1525
 • Fransa Kralı I. François’nın annesi, Kanunî Sultan Süleyman’a bir  mektup göndererek Almanlara tutsak düşen oğlunu kurtarmak için kendisinden yardım istedi. Kanunî, verdiği cevapta, Fransa kralının kurtulması için çalışacağını birdirdi (6 Aralık).-1525
 • Ünlü Osmanlı şeyhülîslamlarından Zembilli Ali Efendi, İstanbul’da öldü.-1525
 • Kanunî Sultan Süleyman, Mohaç seferi için İstanbul’dan hareket etti.-1526
 • Mohaç seferine katılan Osmanlı Tuna donanması, Belgrad önlerine geldi (10 Temmuz).-1526
 • Tuna nehri üzerindeki Petervaradin Kalesi fethedildi (27 Temmuz).-1526
 • Tuna nehri üzerindeki İllok (Ujlak) Kalesi fethedildi. Drava nehri üzerindeki Eszek (Osiyek) Kalesi ise teslim oldu (8 Ağustos).-1526
 • Drava nehri üzerine ordunun geçmesi için bir köprü yapıldı. Beş günde kurulan köprü, ordunun geçişi sağlandıktan sonra yıkıldı (19-23 Ağustos).-1526
 • Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı (29 Ağustos).-1526
 • Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’e girdi (11 Eylül).-1526
 • Budin’de on gün kalan Kanunî, Peşte’ye geçti (21 Eylül).-1526
 • Tisa nehri üzerindeki Szegedin (Segedin) Kalesi işgal edildi (28 Eylül).-1526
 • Baç (Bacs) Kalesi fethedildi (29 Eylül).-1526
 • Macar soylularının bulunduğu Beçne (Becsne) kenti fethedildi. Macarlar, savunma sırasında Osmanlı ordusuna pek çok kayıp verdirdiler (7 Ekim).-1526
 • Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı himayesinde kurdurduğu Macaristan Krallığının başına Erdel voyvodası Yanoş’u (Jan Zapolya) getirdi (16 Ekim).-1526
 • Macaristan seferini bitiren Kanunî, İstanbul’a döndü (13 Kasım).-1526
 • Anadolu isyanları.-1527
 • Kalenderoğlu isyanı.-1527
 • I.Viyana Kuşatması başladı (27 Eylül).-1529
 • Avusturya, barış antlaşması isteğini ulaştırmak için elçilerini İstanbul’a gönderdi (17 Ekim).-1530
 • İki ay süren Alman kuşatması altında kalan Budin kurtarıldı, Alman komutan savaş meydanından kaçtı (1530-1531).-1530
 • Kanunî Sultan Süleyman, Alman seferine çıktı (25 Nisan).-1532
 • Belgrad üzerinden harekete geçen Kanunî Sultan Süleyman, Tuna nehri çevresindeki pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra, Kanije ve Guns kalelerini de fethetti.-1532
 • Venedik donanması komutanı Andrea Doria, Osmanlı kıyılarına ilk kez saldırdı ve Mora Yarımadasındaki Koron Kalesi’ni ele geçirdi (21 Eylül).-1532
 • Türk ordusuna Orta Avrupa kapılarını açan ve Türk donanmasına Akdeniz’de zaferler kazandıran eski veziriazam Pirî Mehmet Paşa öldü (13 Kasım).-1532
 • Alman seferini tamamlayan Kanunî, İstanbul’a döndü (21 Kasım).-1532
 • Alman seferinde Osmanlıların karşısına ordusu ile çıkamayan Avusturya Kralı Ferdinand’ın gönderdiği elçilerle, iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalandı (22 Haziran).-1533
 • Sadrazam İbrahim Paşa, Doğu seferine öncü kuvvet olarak çıktı (21 Ekim).-1533
 • Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir’den İstanbul’a geldi ve Kanunî’ye bağlılığını bildirdi. Kanunî tarafından kendisine kaptan-ı deryalık görevi verildi (27 Ekim).-1533
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun öldü; kocası Yavuz Sultan Selim’in türbesi civarına defnedildi (19 Mart).-1534
 • Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirildi (2 Nisan).-1534
 • Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa’ya kaptan-ı deryalık unvanı verildi (6 Nisan).-1534
 • Şeyhülîslâm Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbni-Kemal) öldü (16 Nisan).-1534
 • Irakeyn Seferi’ne çıkan Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (11 Haziran).-1534
 • Kanunî Sultan Süleyman, Bağdat’a girdi (28 Ekim).Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus seferine çıktı (11 Ağustos); kalabalık müttefik donanması ile yaptığı savaşı kazanan Hayrettin Paşa, Tunus’u ele geçirdi (22 Ağustos)-1534
 • Kanunî Sultan Süleyman, ikinci Azerbaycan seferi için Bağdat’tan hareket etti (1 Nisan).-1535
 • İran Şahı Tahmasb’ın barış isteği kabul edilmedi (21 Haziran).-1535
 • Osmanlı tarihinde Tebriz, üçüncü kez işgal edildi (30 Haziran); Kanunî, kendi döneminde ikinci defa Tebriz’e girdi (3 Temmuz).-1535
 • Aynı zamanda İspanya kralı olan Almanya İmparatoru V. Karl, Tunus’a hücum edip Halk-ul-Vâd Kalesi’ni zaptetti; Tunus, İspanyolların eline geçti (15 Temmuz).-1535
 • Kanunî, Tebriz üzerinden İran’a hareket etti (20 Temmuz). İran Şahı Tahmasb’ın kardeşi Sâm-Mirzâ, Osmanlı tarafına geçti (21 Temmuz). İran, barış isteğinde bulundu (3 Ağustos) ve Osmanlı ordusu Tebriz’e döndü (20 Ağustos).-1535
 • Kanunî, Tebriz’den İstanbul’a hareket etti (27 Ağustos).-1535
 • Fransızlarla “Kapitülâsyon Anlaşması” adıyla ilk imtiyazlı ticaret ve dostluk anlaşması imza edildi (18 Şubat).-1536
 • Veziriazam Makbul İbrahim Paşa idam edildi; yerine Ayas Mehmet Paşa getirildi (15 Mart).-1536
 • Barbaros Hayrettin Paşa, Güney İtalya sahillerine ve Minorka adasına çıkarak, bölge halkından 6000 kadar esirle geri döndü (18 Kasım).-1536
 • Dalmaçya’da Klissa Kalesi ve Bozko, Beriszlo, Obrovaz gibi birkaç küçük kale daha işgal edildi (12 Mart).-1537
 • Osmanlı donanması İtalya seferi için İstanbul’dan hareket etti (11 Mayıs).-1537
 • Kofu Seferi (29 Ağustos).-1537
 • Kanunî, İtalya’dan yola çıkıp (15 Eylül) İstanbul’a döndü (22 Kasım).-1537
 • Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Kiklad takımadalarını ele geçirdi.-1537
 • Mısır Valisi Hadım Süleyman Paşa, Süveyş limanından hareketle Hint seferine çıktı (13 Haziran).-1538
 • Sekizinci Seferi- Hümâyun: Kanunî, Boğdan seferi için İstanbul’dan hareket etti (8 Temmuz).-1538
 • Barbaros Hayrettin Paşa, Girit akını sırasında Kerpe ve Kaşot adalarını ele geçirdi (13 Temmuz).-1538
 • Hindistan seferine çıkan Hadım Süleyman Paşa, Aden’e ulaşıp Aden emirliğini zaptetti (27 Temmuz).-1538
 • Osmanlı donanması Hindistan’a ulaştı ( 4 Eylül).-1538
 • Kırım Hanı Sahip Giray, Osmanlı ordusuna katıldı (9 Eylül).-1538
 • Boğdan’ın başkenti Suçava şehri fethedildi (15 Eylül).-1538
 • Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Zaferi’ni kazandı (28 Eylül).-1538
 • Hindistan seferinden dönen Hadım Süleyman Paşa, Yemen’de bir Türk vilâyeti kurduktan sonra Cidde limanına döndü (13 Mart).-1539
 • Ayas Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa ikinci vezir Lütfi Paşa getirildi (13 Temmuz).-1539
 • Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı (20 Ekim).-1540
 • Veziriazam Lütfi Paşa azledilip yerine Hadım Süleyman Paşa getirildi.-1541
 • Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan hareketle Budin seferine çıktı (20 Haziran):-1541
 • Istabur Zaferi (21-22 Ağustos): Alman ordularına karşı kazanılan bu zafer, Macaristan’ın Avusturya-Alman istilasından kurtulmasını sağlaması açısından çok önemlidir.-1541
 • Budin ele geçirildi ve bütün Macar toprakları Osmanlı topraklarına katıldı (29 Ağustos).-1541
 • Şair, Bektaşî dervişi Gül Baba öldü.-1541
 • Kanunî Sultan Süleyman, Budin’den İstanbul’a hareket etti (28 Eylül).-1541
 • Peşte Savaşı (24 Kasım).-1542
 • Kanunî Sultan Süleyman, onuncu sefer-i hümayuna (Estergon Seferi) çıktı (23 Nisan).-1543
 • Barbaros Hayrettin Paşa, İtalya sahillerindeki Messina ve Reggio kalelerini teslim aldı (20 Haziran).-1543
 • Estergon Kalesi kuşatılıp (29 Temmuz) ele geçirildi (10 Ağustos).-1543
 • Nice (Nis)’in fethi (20 Ağustos).-1543
 • İstolni Belgrad Kalesi kuşatılıp (20 Ağustos) ele geçirildi ( 4 Eylül).-1543
 • Kanunî sultan Süleyman’ın oğlu Manisa Valisi Şehzade Mehmet vefat etti (6 Kasım).-1543
 • Kanunî, oğlunun cenaze törenine katılmak için İstanbul’a döndü ( 16 Kasım).-1543
 • Şehzade Camii’nin yapımına başlandı (23 Mayıs).-1544
 • Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa, Macaristan’daki Avusturya kalelerini ele geçirmek için harekete geçti (23 Nisan).-1544
 • Hadım Süleyman Paşa görevinden alınarak yerine Kanunî’nin kızı Mihrimah Sultan’ın kocası Damat Rüstem Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Kasım).-1544
 • Almanya İmparatoru V. Karl ve Avusturya Arşidükası I. Ferdinand’la 18 ay süreli barış antlaşması imzalandı (10 Kasım). Bu antlaşmada, Osmanlıların tespit ettiği sınırlar esas alındı ve Osmanlıların tüm istekleri kabul edildi.-1545
 • Büyük Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis), 73 yaşında İstanbul’da öldü (4 Temmuz); Beşiktaş’ta Mimar Sinan’ın eseri olan türbesine defnedildi.-1546
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu Şehzade Murat (III. Murat, II. Selim’in oğlu) dünyaya geldi (4 Temmuz).-1546
 • Türk-Alman barış antlaşması imzalandı (19 Haziran). Antlaşma, Charles Quint tarafından tasdik edildi (1 Ağustos). İspanya :Krallığı, Papa ve Venedik Cumhuriyeti de antlaşmaya katılıp, antlaşma şartlarını kabul ettiler.-1547
 • Yemen’in merkezi olan San’a Kalesi, Özdemir Paşa tarafından fethedildi (23 Ağustos).-1547
 • İran Şahı I. Tahmasb’ın kardeşi Elkas Mirza, Türkiye’ye iltica etti.-1547
 • Kanunî Sultan Süleyman, ikinci İran seferi için İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (29 Mart).-1548
 • Şehzade Camii’nin yapımı tamamlandı.-1548
 • Kanunî Sultan Süleyman, kış mevsimini geçirmek için Halep şehrine geldi (25 Kasım) ve bu tarihî beldede altı ay kadar ikâmet etti.-1548
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı tarafından yaptırılan İstanbul Üsküdar’daki Mihrimahsultan Camii inşaatı tamamlandı.-1548
 • Tortum Kalesi fethedildi (17 Eylül).-1549
 • Kanunî Sultan Süleyman, İkinci İran seferi sonrası İstanbul’a döndü (21 Aralık).-1549
 • Süleymaniye Camii’nin temel atma töreni yapıldı (13 Haziran).-1550
 • Avusturyalılara karşı Macaristan Serdarlığına atanan Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmet Paşa, orduyla beraber Belgrad’a hareket etti (10 Temmuz).-1551
 • Turgut Reis komutasında 174 gemiden oluşan Osmanlı donanması, Malta’yı bombaladı. Gozzo adasını da tahrip edip yağmaladıktan sonra Trablusgarp’a hareket etti (14 Temmuz).-1551
 • İran Şahı Tahmasb, Kanunî’nin İran seferine karşılık olarak Van gölünün kuzey ve kuzeybatısını baştanbaşa tahrip ederek binlerce insanı öldürdü (Ağustos).-1551
 • Trablusgarp’ın fethi (15 Ağustos).-1551
 • Erdel Seferi.-1551
 • Segedin baskını, büyük bir Türk zaferiyle sonuçlandı (23-24 Şubat gecesi).-1552
 • Pirî Reis, Hint deniz seferinde aşırı fırtına ve kürekçilerin kaçması nedeniyle başarılı olamadı (Nisan).-1552
 • Veszprem Kalesi, Hadım Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi (11 Nisan).-1552
 • Tamışvar Kalesi kuşatıdı (28 Haziran); 26 Temmuz günü fethedildi.-1552
 • Palast Savaşı (11 Ağustos).-1552
 • Szolnok Savaşı (4 Eylül).-1552
 • Eğri Savaşı (9 Eylül).-1552
 • İstanbul’da imzalanan himaye anlaşması gereğince Fransızlar, Osmanlılara vereceği tazminata karşılık, donanmalarını Türklere rehin bıraktılar (1 Şubat).-1553
 • Hint deniz seferinde başarılı olamayan Pirî Reis, Süveyş’e geldi.-1553
 • Turgut Reis, Fransa’yı himaye maksadıyla Akdeniz seferine çıktı (15 Haziran).-1553
 • On ikinci “Sefer-i Hümayun”: Nahcıvan seferine çıkan Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (28 Ağustos).-1553
 • Osmanlı denizcisi ve haritacı Pirî Reis idam edildi.-1554
 • Seydi Ali Reis, Basra donanmasıyla Hint Denizi’ne açıldı (2 Temmuz).-1554
 • Ressam Melhicor Lorichs, Avusturya elçisi Busbecq’in heyetiyle birlikte İstanbul’a geldi (2 Ocak). İstanbul’da kaldığı dörtbuçuk yıl içinde İstanbul’da muhtelif görünümler çizdi.-1555
 • Osmanlı-İran Barışı (29 Mayıs).-1555
 • Barış antlaşması amacıyla Amasya’ya geldikleri halde ancak altı aylık bir ateşkes anlaşması yapabilen Avusturya elçiler, ülkelerine döndüler (2 Haziran).-1555
 • Kanunî Sultan Süleyman, Amasya’dan İstanbul’a hareket etti (21 Haziran).-1555
 • Kaptan-ı Derya Piyale Paşa ve Trablusgarp Valisi Turgut Paşa, Fransızların yardım isteği karşısında yeniden İtalya’ya sefere çıktı (26 Haziran). Riçe (Reggio) şehri ele geçirildi. Kışın yaklaşması yüzünden Osmanlı donanması İstanbul’a döndü.-1555
 • Rumeli’de büyük bir isyan hareketi başladı. Osmanlı tahtında hak iddia eden ve kendisini, Kanunî’nin büyük oğlu olarak tanıtan Düzmece Mustafa adlı kişi yakalanarak idam edildi (31 Temmuz).-1555
 • Veziriazam Kara Ahmet Paşa idam edilip yerine ikinci defa Rüstem Paşa getirildi (29 Eylül).-1555
 • İstanbul’da kahve içilmeye başlandı.-1555
 • Büyük Türk şairi Fuzuli öldü.-1556
 • Ünlü hattat Ahmet Şemsettin Karahisari, 87 yaşında İstanbul’da öldü (17 Haziran).-1556
 • Szigeth (Zigetvar) kuşatması kaldırıldı. (31 Temmuz).-1556
 • Fransız haritacı, ressam ve yazar Nicolas de Nicolay, Fransız elçiliğinde görev yapmak üzere İstanbul’a geldi. Bu dönemden sonra çizdikleri 1567’de Lyon’da yayımlandı.-1556
 • Süleymaniye Camii’nin yapımı tamamlanıp halka açıldı (7 Haziran).-1557
 • Mayorka Seferi.-1558
 • Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade Bayezid ve Selim’in saltanat kavgası, savaşa dönüştü (30 Mayıs).-1559
 • Sad Çukuru Savaşı (7 Temmuz).-1559
 • Avlonya seferi.-1559
 • Osmanlı donanması, tarihteki en şanlı zaferlerinden birini daha kazandı (14 Mayıs).-1560
 • Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Semiz Ali Paşa getirildi (10 Temmuz).-1561
 • İran Şahı Tahmasb’a sığınan Şehzade Bayezid ve dört oğlu, Osmanlılardan gelen 500 bin altın ve çeşitli hediyeler karşılığı Kazvin’de idam edildi (25 Eylül).-1561
 • Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması (1 Haziran).-1562
 • İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşandı (20 Eylül).-1563
 • Denizci, şair ve bilgin Seydi Ali Reis öldü.-1563
 • Ressam, şair matematikçi Matrakçı Nasuh öldü (28 Nisan).-1564
 • Turgut Paşa, Saint-Elme kuşatmasında, bir top mermisinin başına isabeti sonucu şehit oldu (17 Haziran).-1565
 • Saint-Elme Kalesi fethedildi (23 Haziran).-1565
 • Ünlü Osmanlı devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa, Semiz Ali Paşa’nın vefatı üzerine veziriazamlığa getirildi (28 Haziran).-1565
 • Malta kuşatması kaldırıldı (8 Eylül).-1565
 • Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası, Osmanlı topraklarına katıldı (14 Nisan).-1566
 • Mimar Sinan’ın bir yapı şaheseri olan Büyükçekmece köprüsünün yapımına başlandı.-1566
 • Zigetvar Seferi.-1566
 • 46 yıllık saltanatı sırasında zaferden zafere koşmuş “Muhteşem” unvanıyla da anılan Kanunî Sultan Süleyman öldü (6-7 Eylül).-1566

 

 

Adı                                                                  :           II. Selim (Sarı)

Doğum tarihi                                                    :           30 Mayıs 1524

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           I. Süleyman

Annesi                                                             :           Hürrem Sultan (Slav)

Tahta çıktığı tarih                                              :           24 Eylül 1566

Tahta çıktığında yaşı                                         :           42 yaş, 4 ay

Saltanatının sonu                                              :           15 Aralık 1574

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           8 yıl, 3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           15 Aralık 1574

Ölüm sebebi                                                     :           Düşme – Alkol

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Ayasofya, II. Selim türbesi.

Valilikleri                                                          :           Konya (1542-1544), Manisa (1544-1558), Konya (1558-1559), Kütahya (1559-1566)

Devri                                                               :           Yükselme devri

 

Dönemin olayları

 • II. Selim, İstanbul’da tahta çıktı (30 Eylül).-1566
 • II. Selim, babası Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesini almak üzere Belgrad’a geldi (17 Ekim).-1566
 • Kanunî’nin, askerden 48 gün gizlenen ölüm haberi açıklandı (24 Ekim).-1566
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesi, İstanbul’a gönderilmek üzere asker tarafından Belgrad’a götürüldü (26 Ekim).-1566
 • Devşirme yeniçeriler, II. Selim’in tahta çıkışı nedeniyle dağıttığı cülusa ilk defa tepki gösterdiler (26 Ekim).-1566
 • II. Selim’in Belgrad’dan İstanbul’a dönüşünde yeniçeriler ikinci kez ayaklandı (5 Aralık).-1566
 • Cülus bahşişinden ilmiye sınıfının da yararlanması kabul edildi (7 Aralık).-1566
 • Rıdvan Paşa’nın başarısızlığı sonucu Yemen ikiye ayrıldı ve topraklarının büyük bölümü kaybedildi (16 Ağustos).Özdemiroğlu Osman Paşa, San’a Beylerbeyliğine tayin edildi (16 Aralık).-1567
 • Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması Edirne’de imzalandı (17 Şubat).-1568
 • Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen’i fethedip Taaz ve çevresini ele geçirdi.-1568
 • Edirne’de Mimar Sinin’ın eseri olan Selimiye Camii’nin yapımına başlandı.-1568
 • Yemen Serdarlığına tayin edilen Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa, Kahire’den Hicaz yoluyla Yemen’e hareket etti (5 Ocak). Yemen’in stratejik bakımdan önemli kalelerinden Kahire Kalesi ele geçirildi (3 Mayıs).-1569
 • Hazar Denizi’ne dökülen Volga ile Azak Denizi’ne dökülen Don nehirlerini birleştiren kanalın açılmasına başlandıysa da Rus Çarı IV. İvan’ın engellemesi yüzünden çalışmalar durdu (4 Ağustos).-1569
 • Bir hafta süren İstanbul yangınında binlerce ev yandı; bir çok tarihi eser ve belge yok oldu (19 Eylül).-1569
 • İstanbul’da ikinci Fransız kapitülasyonu imza edildi (18 Ekim).-1569
 • Osmanlı donanması, Venedik hakimiyetindeki Kıbrıs’a sefer için İstanbul’dan hareket etti (15 Mayıs).-1570
 • Kıbrıs adasının Limasol koyuna asker çıkarılıp Leftari (2 Temmuz) ve Girne kaleleri (9 Temmuz) alındı.-1570
 • Lefkoşa Kalesi kuşatıldı (22 Temmuz); 49 gün süren kuşatma sonunda fethedildi ( 9 Eylül). Bu fetih sonrası Lefkoşa’nın Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü.-1570
 • Magosa Kalesi kuşatıldı (18 Eylül); kuşatma uzun süre devam ettikten sonra kaldırıldı ve kışın yaklaşması nedeniyle Osmanlı donanması İstanbul’a hareket etti (6 Ekim).-1570
 • Magosa Kalesi’ne Venedik tarafından yapılan erzak ve mühimmat yardımının farkına varamayan Sakız sancakbeyi idam edildi (23 Ocak).-1571
 • İki yıl Yemen’de kalıp sorunların üstesinden gelen ve bu başarılarından ötürü “ Yemen Fatihi” adıyla ünlenen Koca Sinan Paşa, İstanbul’a dönünce yedinci vezirliğe getirildi (1 Mart).-1571
 • Denizcilikle hiçbir ilgisi olmadığı halde Sokullu Mehmet Paşa tarafından kaptan-ı deryalığa getirilen Müezzinzade Ali Paşa ve serdarlığa getirilen Pertev Paşa komutasındaki donanma, Akdeniz seferinde Dalmaçya Kalesini fethetti (4 Mayıs).-1571
 • Megosa Kalesi teslim alınıp Kıbrıs’ın fethi tamamlandı (1 Ağustos).-1571
 • İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim).-1571
 • Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, 250 gemiden oluşan büyük bir donanmayla Akdeniz seferine çıktı. Müttefik düşman donanmasının savaştan kaçınması üzerine Mataban burnu açıklarından İstanbul’a geri döndü (13 Haziran).-1572
 • Şair ve ressam Nigarî, İstanbul’da öldü.-1572
 • Osmanlı-Venedik arasında İstanbul Barışı imzalandı (7 Mart).-1573
 • Ayasofya Camii’ne iki minare daha ilave edildi.-1573
 • Piyalepaşa Camii’nin yapımı tamamlandı.-1573
 • Osmanlı donanması, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasında İnebahtı yenilgisini unutturmak için Akdeniz’de Tunus seferine çıktı (15 Mayıs).-1574
 • Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, 84 yaşında İstanbul’da öldü (23 Ağustos).-1574
 • 40 yıl İspanyolların elinde kalan ve alınması imkansız sayılan Goletta Kalesi, 33 günlük bir kuşatmadan sonra fethedildi (24 Ağustos).-1574
 • Tunus şehrini koruyan Bastian Kalesi ele geçirildi (13 Eylül).-1574
 • Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya anlaşma belgesi, yenilenmek üzere Viyana’ya gönderildi (4 Aralık).-1574
 • Edirne’de Selimiye Camii’nin yapımı tamamlandı.-1574
 • On birinci Osmanlı padişahı II. Selim (Sarı Selim) vefat etti (15 Aralık).-1574

 

 

Adı                                                                  :           III. Murat

Doğum tarihi                                                    :           4 Temmuz 1546

Doğum yeri                                                      :           Manisa.Bozdağı yaylağı

Babası                                                             :           II. Selim

Annesi                                                             :           Nûrubanû Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           22 Aralık 1574

Tahta çıktığında yaşı                                         :           28 yaş, 6 ay

Saltanatının sonu                                              :           16 Ocak 1595

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           21 yıl

Ölüm tarihi                                                       :           16 Ocak 1595

Ölüm sebebi                                                     :           Felç

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul, Sinan Paşa (İncili) Köşkü

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Ayasofya, III. Murat türbesi.

Valilikleri                                                          :           Akşehir (1558-1561), Manisa (1562-1574)

Devri                                                               :           Yükselme devri

 

Dönemin olayları

 • III. Murat, babası II. Selim’in ölümü üzerine tahta çıktı. Tahta çıktığında 1.100.000 altın cülus dağıttı (22 Aralık).-1574
 • II. Selim ve Nizâm-ı Âlem’e kurban edilen beş oğlu defnedildi (23 Aralık).-1574
 • Nişancı Feridun Ahmet Bey tarafından kaleme alınan, 1299-1575 tarihleri arası Osmanlı padişahlarının mektuplarını, fermanlarını içeren “Münşeât-us-Selâtin’’ (2 cilt) adlı eser tamamlanıp padişaha takdim edildi (22 Ocak).-1575
 • Osmanlı-Venedik barış anlaşması yenilendi.Venedik Cumhuriyeti, cülus tebriki olarak III. Murat’a 54.000 duka altını verdi (8 Ağustos).-1575
 • El Raken Savaşı.-1576
 • İran Şahı I. Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da karışıklıklar çıktı (21 Mayıs)-1576
 • Osmanlı-Avusturya Antlaşması sekiz yıl süreyle uzatıldı (1 Ocak).-1577
 • Osmanlı-Lehistan Barış Antlaşması imzalandı (30 Temmuz). Böylece, Lehistan Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu himayesine girdi.-1577
 • İstanbul’daki Azapkapı Camii’nin yapımı tamamlandı.-1577
 • Alman din adamı ve gezgin Salomon Schweigger, Alman elçilik heyetiyle birlikte İstanbul’a geldi (1 Ocak).-1578
 • Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden Piyâle Mehmet Paşa, yedi yıl da ikinci vezir olarak hizmet ettikten sonra öldü.-1578
 • Kanunî Sultan Süleyman’ın biricik kızı ve Veziriazam Rüstem Paşa’nın karısı Mihrimah Sultan vefat etti.-1578
 • İran’da Şah I. Tahmasb’ın ölümü üzerine doğu sınırlarımızdaki karışıklıkları önlemek üzere Lala Mustafa Paşa, komutasındaki orduyla Şirvan ve Gürcistan seferine çıktı (28 Nisan).-1578
 • Çıldır Savaşı (9 Ağustos).-1578
 • Osmanlı-İran Savaşı (1578-1590).-1578
 • Tiflis, Osmanlı topraklarına katıldı (24 Ağustos). Kral ve halk, önceden şehri terk ettiğinden Tiflis’e kan dökülmeden girildi. Tiflis beylerbeyliğine, Kastamonu Sancakbeyi Mehmet Bey, paşa unvanıyla tayin edildi.-1578
 • Koyungeçidi Savaşı (9 Eylül).-1578
 • Ereş Kalesi’nin fethi üzerine Şirvan işgal edildi. Böylece bütün Kafkasya, Osmanlı hakimiyet ve nüfuzuna alındı.-1578
 • İstanbul’da ilk gözlemevi kuruldu.-1578
 • Gürcistan’daki İmerethi Krallığı ve Guria Prensliği, teslim olup Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirdi (11 Kasım).-1578
 • Üç gün üç gece süren I. Şamahı Muharebesi, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın zaferiyle sonuçlandı (11 Kasım).-1578
 • II. Şamahı Savaşı (27 Kasım).-1578
 • Asker arasındaki bozgunculuk propagandası nedeniyle Özdemiroğlu Osman Paşa, Şirvan’ı tahliye edip Şamahı’dan Demir-Kapu’ya (Derbend) hareket etti.-1579
 • Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi münasebetlerinde ilk adım atıldı; İngiliz ticaret gemilerinin, Türk limanlarına kendi bayraklarıyla gelebilecekleri tebliğ edildi (Mart 1579).-1579
 • Gürcilerden yardım gören Safevîler, Tiflis’i kuşattı (30 Mart).-1579
 • Çok zor şartlar altında kalan Tiflis, Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasında 12.000 kişilik yardım kuvvetinin gelmesiyle muhasaradan kurtuldu (1 Ağustos).-1579
 • Kars Kalesi’nin ardından Kars şehrinin yapımı 58 günde tamamlandı (22 Eylül).-1579
 • Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, III. Murat’ın gizli buyruğuyla, Bosnalı bir derviş tarafından hançerlenerek şehit edildi (12 Ekim).-1579
 • Sokullunun öldürülmesi üzerine, ikinci vezir Semiz Ahmet Paşa sadrazamlığa getirildi (13 Ekim).-1579
 • Semiz Ahmet Paşa’nın vefatı ile Lala Mustafa Paşa, Vekil-i Saltanat unvanıyla sadarete getirildi (28 Nisan).-1580
 • Lala Mustafa Paşa, bir rivayete göre zehir içerek intihar etti (7 Ağustos).-1580
 • Sadarete Koca Mustafa Paşa getirildi (25 Ağustos).-1580
 • Safevîler, Kanunî Sultan Süleyman Devrindeki sınırlar esas alınmak kaydıyla barış teklifinde bulundu. Bu teklif kabul edilmedi. Gazi Giray, 18.000 kişilik düşman kuvvetlerini imha ederek 40 gün kuşatma altında kalan Bakû’yu kurtardı (7 Ocak).-1581
 • Fransızlara üçüncü kez kapitülasyon izni verildi. Buna göre, İngilizler dışında, Türk limanlarına girecek bütün yabancı gemilere Fransız bayrağı çekme mecburiyeti getirildi ( 6 Temmuz).-1581
 • III. Murat’ın oğlu Şehzade Murat için 57 gün süren ve Osmanlı tarihinde eşi görülmemiş sünnet şenlikleri yapıldı. Bu düğünde hüner gösterenler Yeniçeri Ocağı’na kaydedildi ve Ocak yasaları ilk defa ihlâl edilip bozulmaya başladı.-1582
 • İkinci vezir Kanijeli Siyavuş Paşa sadrazamlığa getirildi (24 Aralık).-1582
 • İngiltere Krallığı’nın ilk elçisi İstanbul’a ulaştı (29 Mart).-1583
 • Doğuya takviye olarak gönderilen kuvvetlerden Rumeli askerlerinin, Şirvan ve Dağıstan Serdarı Özdemiroğlu Osman Paşa’yı, dinlemeyerek ihtiyatsızca düşman üzerine saldırmaları sonucu Niyazâbâd bozgunu yaşandı (24 Nisan).-1583
 • Özdemiroğlu Osman Paşa, kuzeye doğru ilerlemekte olan 50.000 kişilik Safevi ordusunu Meş’ale Savaşı’nda bozguna uğrattı (11 Mayıs).-1583
 • Şehzade Mehmet (III. Mehmet), Manisa valiliğine tayin edildi (17 Aralık).-1583
 • Özdemiroğlu Osman Paşa, İstanbul’dan aldığı yardımcı kuvvetlerle Kırım Hanı II. Mehmet Giray’ı yenip Kırım meselesini halletti.-1584
 • Özdemiroğlu Osman Paşa, gönderdiği kuvvetlerle Kırım isyanını yeniden bastırdı (18 Aralık).-1584
 • Türk minyatür sanatçısı Nakkaş Osman, ünlü eseri Hünername’yi tamamladı.-1584
 • II. Selim’ın kızı Sokullu Mehmet Paşa’nın karısı Esma Sultan öldü (7 Ağustos). Ayasofya’daki II. Selim Türbesi’ne defnedildi.-1585
 • Abvâr Savaşı (21 Eylül).-1585
 • Tebriz Savaşı (24 Eylül).-1585
 • Neheng Savaşı (15 Ekim).-1585
 • Fahusfene Savaşı (25 Ekim)-1585
 • Şenbi Gazan Savaşı (28 Ekim).-1585
 • Osmanlı tarihinin en büyük kahramanlarından Kafkasya Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa öldü. Cenazesi Diyarbakır’a götürülerek Kurşunlu Cami yakınındaki türbesine defnedildi (28-29 Ekim)-1585
 • Acısu Savaşı (30 Ekim).-1585
 • Hadım Mesih Paşa’nın istifası üzerine, veziriazamlığa ikinci kez Kanijeli Siyavuş Paşa getirildi (15 Nisan).-1586
 • Turna Çayırı Savaşı.-1586
 • Safevî veliahtı Hamza Mirza, hançerlenerek öldürüldü.-1586
 • Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa ( Uluç Ali Paşa) öldü. Cenazesi, Mimar Sinan’ın eseri olan İstanbul Tophane Camii’ndeki türbesine defnedildi (21 Haziran).-1587
 • Ahıska Beyliği, Osmanlılara bağlandı (7 Ekim).-1587
 • En büyük Osmanlı mimarı Koca Sinan (Mimar Sinan) 98 yaşında vefat etti. Süleymaniye Camii’nin yanındaki türbesine gömüldü (8-9 Nisan).-1588
 • Aras Irmağı kenarında Safevî ordusu mağlûp edildi (29 Eylül).-1588
 • Osmanlı tarihinde “Beylerbeyi Vak’ası’’ adıyla anılan ilk yeniçeri ayaklanması sonucu Veziriazam Siyavuş Paşa azledilip yerine ikinci kez Koca Sinan Paşa getirildi (2 Nisan).-1589
 • Ferhat Paşa (İstanbul) Barışı (21 Eylül).-1590
 • Osmanlı-Avusturya barışı, sekiz yıl süreyle yenilendi (29 Kasım).-1590
 • Sakarya Nehri-Sapanca Gölü-İzmit Körfezi arasında bir kanal açılması konusunda ferman çıktı (6 Mart) ve daha sonra bu karardan vazgeçildi (11 Nisan).-1591
 • Koca Sinan Paşa azledildi;Şark Serdarı Ferhat Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Ağustos).-1591
 • Sinan Paşa Köşkü yapıldı.-1591
 • Azledilen veziriazam Ferhat Paşa’nın yerine üçüncü kez Kanijeli Siyavuş Paşa getirildi.-1592
 • Avusturya imparatoru, Osmanlı-Avusturya barışının Türkler tarafından bozulduğu gerekçesiyle haracın kesildiği bildirildi (Ekim).-1592
 • Osmanlı sarayının tören yaşamında önemli yeri olan Yalı Köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1592
 • Batıl inançlar yüzünden ilk sadaret değişikliği yapıldı. Veziriazam Siyavuş Paşa, “uğursuz’’luğundan dolayı azledilip yerine Koca Sinan Paşa üçüncü kez veziriazamlığa getirildi.-1593
 • Cerrahpaşa Camii ve Külliyesi açıldı.-1593
 • Kulpa Savaşı (20 Haziran).-1593
 • Sadrazam Koca Sinan Paşa, Avusturya seferine çıktı (19 Temmuz).-1593
 • Bespirem Kalesi teslim alındı (6 Ekim).-1593
 • Palota Kalesi teslim alındı (14 Ekim).-1593
 • İstolni-Belgrad Savaşı (4 Kasım).-1593
 • Avusturya, Gran (Usturgon) ve Hatvan kalesi kuşatmalarını kaldırdı (1 Haziran).-1594
 • Tata Kalesi teslim alındı (17 Temmuz).-1594
 • Saint-Marton kalesi teslim alındı (29 Temmuz).-1594
 • Yanık (Raab) kalesi kuşatıldı (7 Ağustos); Kırım Hanı Gazi Giray orduya katıldı (11 Ağustos) ve kalesi teslim alındı (27 Eylül).-1594
 • Papa kalesi fethedildi (3 Ekim).-1594
 • 16 Ekim’deki Komorn Kalesi kuşatması kaldırıldı (22 Ekim).-1594
 • Osmanlı ordusu Budin’e döndü (28 Ekim).-1594
 • Erdel, Eflâk ve Boğdan’da voyvodaları, Türklere karşı Papalık makamı tarafından hazırlanan “Kutsal İttifak’’a katıldı (5 Kasım).-1594
 • Eflâk ve Boğdan’da Müslümanlar kılıçtan geçirildi (13 Kasım).-1594
 • Eflâl ordusu, İbrail kalesine saldırıp kenti yaktı (1 Ocak).-1595
 • Onikinci Osmanlı Padişahı III. Murat öldü (15-16 Ocak).-1595

 

 

DURAKLAMA DEVRİ PADİŞAHLARI   (1579 – 1683)

 

 

Adı                                                                  :           III. Mehmet

Doğum tarihi                                                    :           26 Mayıs 1566

Doğum yeri                                                      :           Manisa

Babası                                                             :           III. Murat

Annesi                                                             :           Safiye Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           27 Ocak 1595

Tahta çıktığında yaşı                                         :           28 yaş, 8 ay

Saltanatının sonu                                              :           20 Aralık 1603

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           8 yıl, 11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           20 Aralık 1603

Ölüm sebebi                                                     :           Depresyon – Felç

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Ayasofya haziresi, III. Mehmet türbesi.

Valilikleri                                                          :           Manisa (1583-1595)

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • Osmanlı padişahı III. Mehmet tahta çıktı (27 Ocak).-1595
 • Koca Sinan Paşa azledilip Ferhat Paşa ikinci kez veziriazam oldu (16 Şubat).-1595
 • Ferhat Paşa, Eflâk Seferi’ne çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (27 Nisan).-1595
 • Eflâk ve Boğdan, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilayet durumuna getirildi (14 Mayıs).-1595
 • Estergon Kalesi,Alman kumandan Mansfeld tarafından kuşatıldı (1 Temmuz).-1595
 • Cephede bulunan Veziriazam Ferhat Paşa azledilip Koca Sinan Paşa dördüncü kez sadarete getirildi (7 Temmuz).-1595
 • Kalugeran Savaşı (24 Ağustos).-1595
 • Düşmanın yakıp yıktıktan sonra terk ettiği Bükreş kenti işgal edildi (26 Ağustos).-1595
 • 70 bin kişilik Hrıstiyan ordusu tarafından 61 gün kuşatma altında kalan Estergon Kalesi düşmana teslim edildi (2 Eylül).-1595
 • Eski veziriazam Ferhat Paşa idam edildi (9 Ekim).-1595
 • Tergoviş Savaşı (19 Ekim).-1595
 • Veziriazam Lala Mehmet Paşa öldü (28 Kasım).-1595
 • Koca Sinan Paşa, beşinci defa veziriazamlığa getirildi (1 Aralık).-1595
 • Veziriazam Koca Sinan Paşa öldü (3 Nisan).-1596
 • İkinci vezir Damat İbrahim Paşa, veziriazamlığa getirildi (4 Nisan).-1596
 • III. Mehmet, Eğri Seferi için İstanbul’dan hareket etti (20 Haziran).-1596
 • Eğri Kalesi kuşatıldı (24 Eylül).-1596
 • Eğri’nin fethi (12 Ekim).-1596
 • Haçova Meydan Savaşı (26 Ekim).-1596
 • Haçova Meydan Savaşı’nın kazanıldığı gün Sadrazam İbrahim Paşa azledilerek yerine Cağaloğlu Sinan Paşa getirildi.-1596
 • Tata-Dotis Kalesi geri alındı (11-12 Ekim).-1597
 • Damat İbrahim Paşa’nın yerine Hadım Hasan Paşa veziriazam oldu (3 Kasım).-1597
 • Yanık Kalesi, Düşman kuvvetleri tarafından zaptedildi (29 Mart).-1598
 • Yenicami’nin yapımına başlandı (9 Nisan).-1598
 • Veziriazam Hadım Hasan Paşa azledilip Yedikule zindanında idam edildi. İkinci vezir Cerrah Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (9 Nisan).-1598
 • Niğbolu’da uğranılan bozgun haberi İstanbul’a iletildi (30 Eylül).-1598
 • 28 Eylül’de başlayan Avusturya’nın Budin Kalesi kuşatması kaldırıldı (3 Kasım).-1598
 • Veziriazam Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine Damat İbrahim Paşa üçüncü kez sadarete getirildi (6 Ocak).-1599
 • Ordu komutanı Satırcı Mehmet Paşa, Belgrad’da idam edildi.-1599
 • Şeyhülislâm ve tarihci Hoca Sadettin Efendi öldü (2 Ekim).-1599
 • Asi kuvvetler tarafından ele geçirilen Urfa Kalesi kurtarıldı.-1599
 • XVI. Yüzyıl divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nev’i öldü.-1599
 • İstanbul’da sipahi ayaklanması baş gösterdi. Gümrüklerden sorumlu ve adeta sarayın rüşvet eli olarak kabul edilen Ester Kira adlı Yahudi kadın, kocası ve çocuklarıyla birlikte linç edildi (1 Nisan).-1600
 • Divan edebiyatımızın ünlü şairi Bâki vefat etti (7 Nisan).-1600
 • Osmanlı ordusu, Kanije kuşatması için Belgrad’dan hareket etti (14 Ağustos).-1600
 • Bobofça Kalesi fethedildi (5 Eylül).-1600
 • Kanije Kalesi teslim alındı (22 Ekim).-1600
 • Tarihçi ve şair Gelibolulu Ali Mustafa vefat etti.-1600
 • Veziriazam Damat İbrahim Paşa, Belgrad’da vefat etti (10 Temmuz);yerine Yemişçi Hasan Paşa geçti (22 Temmuz).-1601
 • Sepetli Savaşı (12 Ağustos): Anadolu’da saltanatını ilan eden asi Karayazıcı Halim Şah kuvvetleri mağlûp edildi.-1601
 • Kanije Kaesi, düşman orduları tarafından kuşatıldı (9-10 Eylül).-1601
 • Kanije Savaşı (18 Kasım).-1601
 • Anadolu’daki Celâli isyanlarını önlemeye çalışan Anadolu Serdarı Sokullu Hasan Paşa, Tokat’ta öldürüldü (20 Nisan).-1602
 • İstolni- Belgrad Kalesi kuşatıldı (12 Temmuz); kale, 26 gün süren çatışma sonucu Türk kuvvetleri tarafından teslim alındı (6 Ağustos).-1602
 • Peşte’yi alıp Budin’i kuşatan Avusturya ordusu, silahlarını bırakıp geri çekildi (18 Kasım). Budin savunmasındaki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, Üçüncü vezirliğe terfi ettirildi.-1602
 • Bosna Beylerbeyliğine getirilen Celali reisi Deli Hasan Paşa,10.000 askeriyle birlikte Gelibolu’ya geçti(12 Nisan).-1603
 • III.Mehmet,büyük oğlu Şehzade Mahmut’u idam ettirdi(7 Haziran).-1603
 • Türk ordusu,Peşte’de bozguna uğradı.-1603
 • Sofyan bozgunu(29 Eylül).-1603
 • Veziriazam Yemişçi Ali Paşa azledildi(4 Ekim) ve daha sonra idam eildi(16 Ekim).-1603
 • 9 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.-1603
 • Tebriz Savaşı(21 Ekim).-1603
 • Erivan şehri düşman eline geçti(15 Kasım).-1603
 • III.Mehmet,39 yaşında öldü (20-21 Aralık).-1603

 

 

Adı                                                                  :           I. Ahmet

Doğum tarihi                                                    :           18 Nisan 1590

Doğum yeri                                                      :           Manisa

Babası                                                             :           III.Mehmet

Annesi                                                             :           Handan Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           21 Aralık 1603

Tahta çıktığında yaşı                                          :           13 yaş,8 ay

Saltanatının sonu                                              :           22 Kasım 1617

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           13 yıl,11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           22 Ocak 1617

Ölüm sebebi                                                     :           Tifüs

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul,Sultanahmet Camii mihrabı önündeki türbesinde.

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • 14.Osmanlı Padişahı I. Ahmet,14 yaşında tahta çıktı (21 Aralık).-1603
 • I. Ahmet, cülusundan 33 gün sonra Topkapı Sarayı’nda sünnet oldu (23 Ocak).-1604
 • Veziriazam Malkoç Ali Paşa, Garp Kumandanlığına (2 Şubat), Cağaloğlu Sinan Paşa da Şark Kumandanlığına getirildi (5 Şubat).-1604
 • Erivan Kalesi, Safevilere teslim edildi (8 Haziran).-1604
 • Veziriazam ve Garp Kumandanı Malkoç Ali Paşa, Belgrad’daki konağında öldü (26 Temmuz).-1604
 • Belgrad’dan Budin’e hareket eden Lala Mehmet Paşa, Peşte Kalesi’ni ele geçirdi (25 Eylül).-1604
 • Estergon Kalesi kuşatıldı (18 Ekim).-1604
 • III. Murat’ın karısı, III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan öldü.-1605
 • Veziriazam Lala Mehmet Paşa, İstanbul’dan Belgrad’a hareket etti (21 Mayıs).-1605
 • Estergon Kalesi kuşatıldı. Ciğerdelen Kalesi işgal edildi (29 Ağustos).-1605
 • Vişgrad Kalesi teslim alındı (8 Eylül).-1605
 • Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, doğuda Urmiye Gölü (Tebriz Gölü) civarında İran ordusuna yenildi (9 Eylül).-1605
 • Batı cephesinde Tepedelen Kalesi ele geçirildi (19 Eylül).-1605
 • Estergon Kalesinin fethi (3 Ekim).-1605
 • Şair Bağdatlı Ruhî öldü.-1605
 • Avusturya üzerine yapılan seferde İstirya’ya girildi. Koermend ve Steinamanger şehirleri zaptedilip birçok esir ve ganimetle dönüldü (18 Ekim).-1605
 • Doğu kumandanı Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa öldü (2 Kasım).-1605
 • İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605
 • İkinci Estergon Fatihi olarak İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Haziran).-1606
 • Peygamberle ilgili “Hilye’’siyle tanınan şair Hakanî Mehmet Bey öldü.-1606
 • Canbulatoğlu Ali Bey’in ortaya çıkışıyla Anadolu’da Celâlî isyanları giderek yayıldı (19 Eylül).-1606
 • Derviş Paşa’nın idamı üzerine, veziriazamlığa Kuyucu Murat Paşa getirildi (11 Kasım).-1606
 • Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Celâlî isyanlarını bastırmak için Anadolu’ya geçti (15 Haziran).-1607
 • Oruçovası Zaferi (23 Ekim).-1607
 • Kilis (30 Ekim), Halep (9 Kasım) şehirleri işgal edilip Halep Kalesi Teslim alındı (13 Kasım). Celâlî isyanları bastırıldı.-1607
 • Kırım Hanı II. Gazi Giray öldü.-1608
 • Kuyucu Murat Paşa, asi Kalenderoğlu’nu Alaçayır’da bozguna uğrattı (5 Ağustos).-1608
 • Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, İstanbul’a döndü (18 Aralık).-1608
 • Veziriazam Kuyucu Murat Paşa, Acem seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçip Celâlîlikle suçlanan Anadolu’daki on binlerce Türkü idam ettirdi (15 Haziran).-1609
 • Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609
 • Osmanlı ve İran orduları Acıçay’da karşılaştılar (11 Ekim). Daha sonra her iki ordu, bilinmeyen bir nedenle savaşmadan geri çekildi (16 Ekim).-1610
 • Kuyucu Murat Paşa 90 yaşında öldü (5 Ağustos).-1611
 • Veziriazamlığa Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa getirildi (22 Ağustos).-1611
 • I. Ahmet’in oğlu Şehzade Murat (IV. Murat) dünyaya geldi (27Temmuz).-1612
 • Osmanlılarla İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (20 Kasım).-1612
 • Osmanlı sınırları içinde içki yasağı kondu (Temmuz-Ağustos).-1613
 • İstanbul Hasköy’deki Tersane Kasrı inşa edildi.-1613
 • Kaptan-ı Derya Halil Paşa, büyük bir donanmayla Akdeniz’de sefere çıktı (13 Mayıs).-1614
 • 45 gemiden oluşan Osmanlı donanması Malta’da karaya asker çıkardı ve sahil boylarındaki köy ve kasabaları tahrip edip Trablusgarp’a hareket etti (6 Temmuz).-1614
 • Nasuh Paşa’nın idamı üzerine “öküz’’lâkabıyla tanınan Kara Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (17 Ekim).-1614
 • Veziriazam Kara Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (22 Mayıs).-1615
 • I. Ahmet’in en küçük oğlu Şehzade İbrahim dünyaya geldi (5 Kasım).-1615
 • Bosna Valisi İskender Paşa’ya, Boğdan seferinde gösterdiği başarı nedeniyle vezirlik rütbesi verildi (17 Nisan).-1616
 • Erivan Kalesi kuşatıldı (11 Eylül). 55 gün süren kuşatma, şiddetli soğuk nedeniyle kaldırıldı (5 Kasım).-1616
 • Azledilen Kara Mehmet Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Halil Paşa sadrazamlığa getirildi (17 Kasım).-1616
 • Sultanahmet Camii’nin yapımı tamamlandı (9 Haziran).-1617
 • Lehistan ile barış anlaşması yenilendi (27 Eylül).-1617
 • 14. Osmanlı padişahı I. Ahmet 28 yaşında öldü (21-22 Kasım).-1617

 

 

Adı                                                                  :           I. Mustafa

Doğum tarihi                                                    :           1592

Doğum yeri                                                      :           Manisa

Babası                                                             :           III. Mustafa

Annesi                                                             :           Handan Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           22 Kasım 1617

Tahta çıktığında yaşı                                         :           25 yaş

Saltanatının sonu                                              :           26 Şubat 1618

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ruh sağlığının bozukluğu

Saltanatının süresi                                            :           3 ay

İkinci kez tahta çıktığı tarih                                :           20 Mayıs 1622

Tahta çıktığında yaşı                                         :           30 yaş

Saltanatının sonu                                              :           9 Eylül 1623

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ruh sağlığının bozukluğu

Saltanatının süresi                                            :           1 yıl 4 ay

Ölüm tarihi                                                       :           20 Ocak 1639

Ölüm sebebi                                                     :           Bilinmiyor

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, türbe hâline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde.

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • Veraset usülünün değiştirilmesi sonucu I. Ahmet’in kardeşi I. Mustafa tahta çıktı (22 Kasım).-1617
 • I. Mustafa 96 gün süren saltanatı sonrası II. Osman (Genç) devletin başına geçti (26 Şubat).-1617
 • II.Osman tahtan indirilip I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı (19 Mayıs).-1622
 • Veziriazam Dilaver Paşa ile Darüssaade Ağası Süleyman Ağa asiler tarafından linç edildi (19 Mayıs).-1622
 • II. Osman, Veziriazam Davut Paşa tarafından Yedikule zindanında boğduruldu (20 Mayıs).-1622
 • II. Osman’ı öldürten veziriazam Kara Davut Paşa azledilip yerine Mere Hüseyin Paşa getirildi (13 Haziran).-1622
 • Hüseyin Paşa’nın yerine Lefkeli Mustafa Paşa (8 Temmuz); Lefkeli Mustafa Paşa azledilip Gürcü Ahmet Paşa (21 Eylül) veziriazamlığa getirildi.-1622
 • Karadeniz’e inip korsanlığa kalkışan Lehistan Kazaklarına karşı büyük bir zafer kazanan Osmanlı donanması şenliklerle karşılandı (1 Ekim).-1622
 • Anadolu’da Genç Osman’ın kan davası nedeniyle ortaya çıkan Abaza Paşa isyanı, İstanbul’a sıçradı (17 Kasım).-1622
 • Genç Osman’ın katillerinden Cebecibaşı idam edildi (1-3 Ocak).-1623
 • II. Osman’ı boğduran veziriazam Kara Davut, saklandığı samanlıkta yakalanıp cinayet ortaklarından Kalender Uğrusu ile beraber Yedikule zindanına atıldı (5 Ocak).-1623
 • I. Mustafa’nın eniştesi ve II. Osman’ın katili Kara Davut idam edildi (8 Ocak).-1623
 • Zorbaların isteği üzerine Veziriazam Gürcü Mehmet Paşa istifaya zorlanıp Mere Hüseyin Paşa ikinci defa göreve getirildi (5 Şubat).-1623
 • Abaza Mehmet Paşa isyanı giderek büyüdü ve Sivas, asilerin eline geçti (13 Mart).-1623
 • Mere Hüseyin Paşa azledilip sadrazamlığa Kemankeş Kara Ali Paşa getirildi (30 Ağustos).-1623
 • I. Mustafa tahtan uzaklaştırıldı (10 Eylül).-1623

 

 

Adı                                                                  :           Genç Osman

Doğum tarihi                                                    :           3 Kasım 1604

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           I. Ahmet

Annesi                                                             :           Hatice Mahfirûz Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           26 Şubat 1618

Tahta çıktığında yaşı                                         :           13 yaş, 4 ay

Saltanatının sonu                                              :           19 Mayıs 1622

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           I. Mustafa’nın yeniden göreve getirilmek istenmesi

Saltanatının süresi                                            :           4 yıl, 3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           20 Mayıs 1622

Ölüm sebebi                                                     :           Boğduruldu

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul, Yedikule

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • II.Osman, 14 yaşında tahta çıkarıldı (26 Şubat).-1618
 • Sofu Mehmet Paşa görevden alınıp Hace-i Sultâni Ömer Efendi, şeyhülislâmlığa getirildi (9 Temmuz).-1618
 • Pül-i Şikeste bozgunu.-1618
 • Osmanlılarla İran arasında Serav Barış Antlaşması imzalandı (26 Eylül).-1618
 • Serdar-ı Ekrem Halil Paşa görevden alınarak Kara Mehmet Paşa, yeniden veziriazamlığa getirildi (18 Ocak).-1619
 • Kara Mehmet Paşa görevden azledilerek Kaptan-ı Derya Güzelce Ali Paşa veziriazam oldu (23 Aralık).-1619
 • 1617 barışını ihlâl Lehistan’a karşı ilk zaferini kazanan Silistre Valisi İskender Paşa, düşmanın barış teklifini de kabul etmedi (20 Eylül).-1620
 • İskender Paşa’nın ikinci büyük zaferi (10 Ekim): Sekiz günlük bir geri çekilme hareketi sırasında Leh ordusu imha edildi ve düşman komutanın İstanbul’a gönderilen kesik başı, saray kapısında halka gösterildi-1620
 • I. Ahmet’in dokuz oğlunun ikincisi ve Genç Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Mehmet idam edildi (12 Ocak).-1621
 • İstanbul Halici (24 Ocak) ve ardından 16 gün sonra İstanbul Boğazı dondu (9 Şubat).-1621
 • Güzelce Ali Paşa’nın ölümü üzerine, dördüncü vezir Ohrili Hüseyin Paşa, sadrazamlığa getirildi (9 Mart).-1621
 • II. Osman, Hotin Seferi adıyla da anılan Lehistan Seferi’ne çıkmak üzere Topkapı Sarayı’ndan Davutpaşa karargahına geçti (8 Mayıs).-1621
 • Hotin (Lehistan) Savaşı (3 Eylül).-1621
 • Hotin Barışı (6 Ekim).-1621
 • Hacca gitmek bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni bir ordu kurup “Yeniçeri” ve “Sipahi” ocaklarını kaldırmayı düşünen Genç Osman’a karşı yeniçerilerle sipahiler ayaklandı (18 Mayıs).-1622

 

 

Adı                                                                  :           IV. Murat

Doğum tarihi                                                    :           27 Temmuz 1612

Doğum yeri                                                      :           İstanbul, Beylerbeyi, İstavroz bahçesindeki bir köşkte

Babası                                                             :           I. Ahmet

Annesi                                                             :           Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)

Tahta çıktığı tarih                                              :           10 Eylül 1623

Tahta çıktığında yaşı                                         :           11 yaş, 1 ay

Saltanatının sonu                                              :           9 Şubat 1640

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           16 yıl, 5 ay

Ölüm tarihi                                                       :           9 Şubat 1640

Ölüm sebebi                                                     :           Siroz-Nikris (?)

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • II.Osman’ın kardeşlerinden en büyüğü olan Murat (IV. Murat) 12 yaşında tahta geçti (10 Eylül).-1623
 • Kumandan Bekir Subaşı’nın ihaneti sonucu Bağdat, İranlılara teslim edildi. Irak’ın elden çıkması, Türk- İran savaşının başlamasına neden oldu (11-12 Ocak).-1624
 • Kemankeş Kara Ali Paşa idam edildi; Çerkez Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (3 Nisan).-1624
 • Kırım’da çıkan isyan nedeniyle Kazaklar, Yeniköy ve Sarıyer’deki dükkanları yağmalayarak yakıp yıktılar (20 Temmuz).-1624
 • Kayseri civarındaki Karasu Muharebesi’nde asi Abaza Paşa kuvvetleri mağlûp edildi (5 Eylül).-1624
 • Balıkesir ve Aydın yörelerindeki Cennetoğlu isyanı bastırıldı.-1624
 • Veziriazam Çerkez Mehmet Paşa’nın ölümü (28 Ocak) üzerine, aynı göreve, Diyarbakır Beylerbeyi Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi (8 Şubat).-1625
 • Karaharman Savaşı (Ekim).-1625
 • Bağdat’ı kuşatan (13 Kasım) Hafız Ahmet Paşa, sekiz ay süren bir kuşatmadan sonra şehri ve kaleyi alamayarak İstanbul’a döndü.-1625
 • Hafız Ahmet Paşa azledilip bu göreve eski veziriazamlardan Halil Paşa getirildi (1 Aralık).-1626
 • Yeni veziriazam Halil Paşa, Abaza Paşa isyanını bastırmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (4 Aralık).-1626
 • Ahıska’yı İran kuşatmasından kurtarmak için gönderilen Anadolu Beylerbeyi Dişlenk Hüseyin Paşa, asi Abaza Paşa kuvvetlerine yenildi (17 Ağustos).-1627
 • 41 gün süren neticesiz bir kuşatmadan sonra ordu, Erzurum’dan Tokat’a hareket etti (25 Kasım).-1627
 • Abaza Paşa’ya karşı başarısızlığı ve Erzurum seferinin adeta bir faciaya dönüşmesi sonucu, Veziriazam Halil Paşa azledilip, yerine Hüsrev Paşa ikinci kez sadrazamlığa getirildi (6 Nisan).-1628
 • En büyük Osmanlı yazarlarından Veysi, Üsküp’te öldü (15 Ağustos).-1628
 • Veziriazam Hüsrev Paşa, Erzurum’u ikinci kez kuşattı (5-6 Eylül).-1628
 • II. Osman’ın (Genç Osman) kan davasını güderek altı yıldır Anadolu’da isyan halinde bulunan Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa, affedilmek şartıyla teslim oldu (22 Eylül).-1628
 • Mutasavvıf , şair Şeyh Aziz Mahmut Hüdai Efendi, İstanbul’da öldü (3 Ekim).-1628
 • Veziriazam Hüsrev Paşa, asi Abaza Paşa ile beraber Erzurum’dan İstanbul’a döndü (9 Aralık).-1628
 • Hemedan ve Bağdat seferine çıkan Veziriazam Hüsrev Paşa, İstanbul’dan hareket etti (10 Haziran).-1629
 • Musul’dan hareket eden Osmanlı ordusu (28 Ocak), Kerkük sancağının eski merkezi Gülanber Kalesi’nin yapımını başlattı (16 Mart); kalenin yapımı 50 günde tamamlandı (4 Mayıs).-1630
 • Mihriban Savaşı (5 Mayıs).-1630
 • Osmanlı ordusu, Nihavend civarındaki Çemhal ovasında İran ordusunu yendi. Bu savaşta Loristan hakimi Hüseyin Han kaçarak canını zor kurtardı (14 Temmuz).-1630
 • Bağdat, ikinci kez kuşatıldı (5-6 Ekim). 39 gün süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı (14 Kasım).-1630
 • Ardı ardına yapılan savaşlar sonucu yorulan askerler ayaklandı; bunun üzerine Hüsrev Paşa, Bağdat seferini erteledi (6 Eylül).-1631
 • Bağdat başarısızlığından dolayı Hüsrev Paşa azledilerek yerine eski veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi (25 Ekim).-1631
 • Osmanlı siyaset kuramcısı Koçi Bey, IV. Murat’a toplumsal bunalımların nedenlerini açıklayan risalesini sundu.-1631
 • Topkapı Sarayı’na hücum edip IV. Murat’ı tehdit eden zorbalar, Veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa’yı linç ettiler.Bu olaydan sonra ikinci vezir Topal Recep Paşa veziriazam oldu (11 Mart).-1632
 • Tokat’ta boğdurulan Veziriazam Hüsrev Paşa’nın idamına kanıt olmak üzere kesik başı İstanbul’a getirildi (11 Mart).-1632
 • Zorbalarla işbirliği yapan Topal Recep Paşa idam edildi, Tabanıyassı Mehmet Paşa veziriazam oldu (18 Mayıs).-1632
 • Devlet idaresini bizzat eline alan IV. Murat, Yeniçeri ve sipahi ocaklarını sindirerek zorbaların hakimiyetine son verdi (8 Haziran).-1632
 • Balıkesir taraflarında büyük bir isyan çıkaran İlyas Paşa, teslim alınıp İstanbul’a getirildi ve affedildiği halde idam edildi (Ağustos).-1632
 • İstanbul’da çıkan büyük yangında şehrin beşte biri kül oldu (2 Eylül).-1633
 • Kahvehaneler kapatıldı ve tütün yasağı getirildi (16 Eylül).-1633
 • Van Kalesi, Safevi (İran) kuşatmasından kurtarıldı (15 Ekim).-1633
 • IV. Murat, bozulmaya başlayan İlmiyye sınıfını düzeltmeye karar verdi. Şeyhülislâm Ahizade Hüseyin Efendi, bir iftiraya kurban gidip öldürüldü (7 Ocak).-1634
 • Lehistan Kazaklarının, barış antlaşmasına rağmen yaptıkları akınlardan dolayı IV. Murat, sefere çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (8 Nisan).-1634
 • Lehistan hükümetinin, Osmanlı şartlarını kabul etmeye karar verdiği hakkındaki haber üzerine IV. Murat, seferden vazgeçti ve Edirne’den yola çıkıp (27 Temmuz) İstanbul’a döndü (5 Ağustos).-1634
 • IV. Murat, İstanbul’a döner dönmez içki yasağı koyup meyhaneleri yıktırdı (5 Ağustos).-1634
 • Abaza Mehmet Paşa, Rumlarla Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Ermenilerden rüşvet aldığı iddiasıyla idam edildi (23-24 Ağustos).-1634
 • Osmanlılarla Lehistan arasında barış antlaşması yapıldı (Eylül).-1634
 • Türk şiirinin usta adlarından Nef’i, yazdığı hicivler yüzünden IV. Murat’ın emriyle boğduruldu (27 Ocak).-1635
 • IV. Murat, zorbalardan başka, valilerle kadıları da eğitmek ve onlara gözdağı vermek amacıyla birçok kişiyi idam ettirdi (2 Temmuz).-1635
 • Erivan Kalesi kuşatıldı (28-29 Temmuz);kuşatmanın 12. günü kale teslim alındı (8 Ağustos).-1635
 • IV. Murat, Erivan‘dan Tebriz üzerine hareket etti (20 Ağustos).-1635
 • I. Ahmet’in oğullarından ve IV. Murat’ın kardeşlerinden Şehzade Bayezid ile Şehzade Süleyman, İstanbul’da idam edildi (26-27 Ağustos).-1635
 • Tebriz’e doğru ilerleyen IV. Murat, Hoy şehrine girdi (1 Eylül);daha sonra Tebriz altıncı kez işgal edildi (11 Eylül).-1635
 • IV. Murat, “Revan Fatihi’’ olarak parlak bir törenle İstanbul’a döndü (27 Aralık).-1635
 • Erivan Kalesi, yardım gelmeyişi ve hava şartlarının kötü olması nedeniyle İranlılar tarafından geri alındı (1 Nisan).-1636
 • Mihriban Savaşı’nda Şam Valisi Küçük Ahmet Paşa şehit oldu (1 Kasım).-1636
 • Salonta Savaşı (3 Ekim).-1636
 • Erivan Kalesi’ne yardım yetiştiremeyen Veziriazam Tabanıyassı Mehmet Paşa, görevden alınarak yerine Bayram Paşa getirildi (2 Şubat).-1637
 • Doğu seferine çıkan yeni Veziriazam Bayram Paşa, İstanbul’dan hareket etti (7 Nisan).-1637
 • Kırım’daki karışıklıklar yüzünden yardımsız kalan Azak Kalesi, Kazaklar tarafından zaptedildi (5 Temmuz).-1637
 • IV. Murat’ın kardeşlerinden Şehzade Kasım idam edildi (17 Şubat).-1638
 • Bağdat seferine çıkan IV. Murat, İstanbul’dan hareket etti (8 Nisan).-1638
 • Veziriazam Bayram Paşa, Bilecik’e yakın Cüllab’da öldü (26 Ağustos).-1638
 • Bağdat Kalesi kuşatıldı (15-16 Kasım).-1638
 • Bağdat’ta altı gün süren şiddetli çatışmalar başladı (19 Aralık).-1638
 • Veziriazam Tayyar Mehmet Paşa’nın şehit olması üzerine Kaptan-ı Derya Kemankeş Kara Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Aralık).-1638
 • Bağdat, teslim alındı (24 Aralık).-1638
 • IV. Murat, Irak’ta Şiîliğe karşı Sünnîlik abidesi demek olan İmam-ı Azam Türbesi’ni ziyaret edip orduyu kutladı (26 Aralık).-1638
 • Yeniçeri Ağası Küçük Hasan Ağa, Bağdat valiliğine atandı (27 Aralık).-1638
 • IV. Murat’ın isteği üzerine Bağdat seferi anısına İstanbul’da Topkapı Sarayı içinde Bağdat Köşkü yaptırıldı.-1639
 • Türkiye’nin İran, Irak ve Ermenistan sınırlarını belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı (17 Mayıs).-1639
 • IV. Murat, 17 yıl saltanat sürdükten sonra 28 yaşında öldü (8-9 Şubat gecesi).-1640

 

 

Adı                                                                  :           Sultan İbrahim

Doğum tarihi                                                    :           4 Kasım 1615

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           I. Ahmet

Annesi                                                             :           Mahpeyker Valide Sultan (Kösem Sultan)

Tahta çıktığı tarih                                              :           9 Şubat 1640

Tahta çıktığında yaşı                                         :           24 yaş, 3 ay

Saltanatının sonu                                              :           8 Ağustos 1648

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Akli dengesinin bozukluğu

Saltanatının süresi                                            :           8 yıl, 6 ay

Ölüm tarihi                                                       :           18 Ağustos 1648

Ölüm sebebi                                                     :           İdam edildi

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, türbe haline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesinde, I. Mustafa’nın yanında.

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • Ağabeyi IV. Murat’ın ölümü üzerine Sultan İbrahim, 25 yaşında tahta çıktı (9 Şubat).-1640
 • Sultan İbrahim’in de katıldığı cenaze töreninde IV. Murat, babası I. Ahmet’in türbesine defnedildi (9 Şubat).-1640
 • Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir (30-31 Ağustos gecesi).-1640
 • Revan (Erivan) Kalesi’ni IV. Murat’a teslim edip Osmanlı hizmetine giren ve İstanbul’daki Emirgan semtine adı verilen eski İran valisi Osmanlı vezirlerinden Emirgûneoğlu (Emirgan) idam edildi (14 Temmuz).-1641
 • Sultan İbrahim’in, Haseki Turhan Hatice Sultan’dan olan büyük oğlu Şehzade Mehmet dünyaya geldi (1-2 Ocak).-1642
 • Azak Kalesi’nin geri alınması görevi için Rus seferi serdarlığına Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (3 Şubat).-1642
 • Sultan İbrahim’in ikinci oğlu II. Süleyman dünyaya geldi (15 Nisan). II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilâşûb Sultan’dır.-1642
 • Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu Şehzade Ahmet doğdu (25 Şubat). Şehzade Ahmet’in annesi Hatice Muazzez Hanım’dır.-1643
 • Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa, Sadrazam Kara Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı devirmek için isyan edip Üsküdar civarına kadar ilerledi; daha sonra yakalanıp idam edildi (26 Haziran).-1643
 • Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa idam edildi; yerine Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmet Paşa atandı (31 Ocak).-1644
 • Büyük divan şairi Şeyhülislâm Yahya Efendi öldü (26-27 Şubat).-1644
 • Venedik Cumhuriyeti’ne karşı Girit Savaşı başladı (19 Nisan).-1645
 • Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa’nın serdarlığında Osmanlı donanması, Girit’e 71 bin asker çıkardı (24 Haziran).-1645
 • Aya Todori adasındaki Liman kalesi alındı (25 Haziran).-1645
 • Büyük İstanbul yangını (26-27 Haziran gecesi).-1645
 • Girit adasındaki Hanya Kalesi teslim alındı (19 Ağustos).-1645
 • Hanya Fatihi Kaptan-ı Derya Silahtar Yusuf Paşa idam edildi (22 Ocak).-1646
 • İkinci vezir unvanıyla Girit muhafızlığına getirilen eski Budin Beylerbeyi Gazi Deli Hüseyin Paşa, Hanya’ya geldi (2 Şubat).-1646
 • Kisamo Kalesi fethedildi (9 Mart).-1646
 • Venedikliler Bozcaada’ya asker çıkardı (7 Nisan).-1646
 • Girit seferine karşı olan ve bu yüzden azledilen eski veziriazam Semin Mehmet Paşa, Girit serdarı olarak Hanya’ya ulaştı (12 Temmuz).-1646
 • Suda Kalesi kuşatıldı (21 Temmuz).-1646
 • Aprikorno Kalesi, Deli Hüseyin Paşa tarafından işgal edildi (21 Temmuz).-1646
 • Girit Serdarı Semin Mehmet Paşa, Girit’e varışından bir ay sonra öldü (11-12 Ağustos).-1646
 • Gazi Deli Hüseyin Paşa, Girit serdarlığına getirildi (24 Eylül).-1646
 • Konumu itibarıyle alınması çok zor olan ve 66 gün süren Suda Kalesi kuşatması kaldırıldı (24 Eylül).-1646
 • Milopotamo Kalesi işgal edildi (11 Ekim).-1646
 • Resmo Kalesi fethedildi (15 Kasım).-1646
 • Sultan İbrahim’in getirdiği araba yasağını uygulatamayan Veziriazam Salih Paşa idam edildi; yerine Kara Musa Paşa getirildi (16 Eylül).-1647
 • İstanbul hükümetinin gayrımeşru emirlerine karşı isyan edip Üsküdar’a doğru ilerleyen Sivas Valisi Varvar Ali Paşa, Çerkeş’te idam edildi (20 Mayıs).-1648
 • Venedik donanmasının Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alması sonucu İstanbul-Girit yolu kapandı (24 Mayıs).-1648
 • İstanbul büyük bir depremle sallandı (29 Mayıs).-1648
 • Aylar süren Girit’in merkezi Kandiya Kalesi kuşatmasında bir sonuç alınamadı; bu savaşta Deli Hüseyin Paşa yaralandı.-1648
 • Azledilen Veziriazam Hezarpare Ahmet Paşa idam edildi. At Meydanı’nda teşhir edilen paşanın şişman cesedi parçalanıp “romatizma ilâcı’’ diye dağıtıldı. Bu yüzden Ahmet Paşa, “Hezarpare’’ (Binparça) unvanıyla anıldı (7-8 Ağustos).-1648
 • Sultan İbrahim, aklî dengesinin bozukluğu nedeniyle tahttan indirildi (8 Ağustos).-1648

 

 

Adı                                                                  :           Avcı Mehmet

Doğum tarihi                                                    :           2 Ocak 1642

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           İbrahim

Annesi                                                             :           Hatice Turhan Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           8 Ağustos 1648

Tahta çıktığında yaşı                                         :           6 yaş, 7 ay

Saltanatının sonu                                              :           8 Kasım 1687

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Görevden alındı

Saltanatının süresi                                            :           39 yıl, 3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           6 Ocak 1693

Ölüm sebebi                                                     :           Nikris – depresyon – zehir (?)

Öldüğü yer                                                       :           Edirne

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.

Devri                                                               :           Duraklama devri

 

Dönemin olayları

 • Sultan İbrahim’in 7 yaşındaki büyük oğlu IV. Mehmet tahta çıktı (8 Ağustos).-1648
 • Sultan İbrahim idam edildi (18 Ağustos).-1648
 • Sultan İbrahim’in kanını bahane ederek isyan eden Sipahiler, Yeniçeriler tarafından cezalandırıldı. Sultanahmet Vak’ası denilen bu olay sonrası “Ağalar Saltanatı’’ başladı (28 Ekim).-1648
 • Sultan İbrahim devrindeki nüfuzuyla ünlenen Cinci Hoca idam edildi ve servetine el kondu (29 Ekim).-1648
 • Orta Anadolu’da isyan eden Kara Haydaroğlu Mehmet Bey, yakalanıp İstanbul’a getirildi ve idam edildi (12 Kasım).-1648
 • Veziriazam Sofu Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Yeniçeri Ağası Kara Murat Ağa geçti (21 Mayıs).-1649
 • Anadolu’da bir isyan hareketi başlatıp İzmit üzerinden Bulgurlu’ya kadar ilerledikten sonra geri çekilmeye mecbur olan Gürcü Nebi, bir baskın sonucu öldürüldü (7 Temmuz).-1649
 • İkinci Kandiya kuşatması (29-30 Ağustos).-1649
 • Venedik donanması, Çanakkale Boğazı’nı ikinci defa olarak abluka altına aldı (15 Mart).-1650
 • Veziriazam Kara Murat Paşa’nın istifası nedeniyle Melek Ahmet Paşa göreve getirildi (5 Ağustos).-1650
 • Çanakkale Boğazı’ndaki Venedik ablukasını yoran Türk filosu, Girit’e yardım kuvvetlerini götürdü (12 Kasım).-1650
 • Girit’e hareket eden Osmanlı donanması, Nakşa adasında bozguna uğradı (13 Haziran).-1651
 • Veziriazam Melek Ahmet Paşa’nın, bütçe açığını kapatmak için karışık akçe bastırıp zorla altın toplamaya kalkışmasından dolayı İstanbul’daki esnaf ve halk ayaklandı. Bu yüzden veziriazam azledildi; yerine Abaza Siyavuş Paşa getirildi (21 Ağustos).-1651
 • Saray entrikaları nedeniyle Valide Kösem Sultan öldürüldü (2-3 Eylül).-1651
 • Ağalar saltanatına son verildi (3 Eylül).-1651
 • Azledilen Siyavuş Paşa’nın yerine Gürcü Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (27 Eylül).-1651
 • Veziriazam Gürcü Mehmet Paşa, yaşlılığı nedeniyle azledildi; Eski Mısır Valisi Tarhuncu Ahmet Paşa veziriazam oldu ve Osmanlı Devleti’nde ilk bütçe taslağı yapıldı (20 Haziran).-1652
 • Yapılan bütçe ve kısıtlama, saraya mensup çıkar çevreleriyle bazı zenginleri rahatsız ettiğinden Veziriazam Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Mart).-1653
 • Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı açıklarında Venedik donanmasına karşı parlak bir zafer kazandı ve böylece Girit yolu açıldı (16 Mayıs).-1654
 • Veziriazam Derviş Mehmet Paşa’nın felç geçirmesi üzerine, İstanbul hükümetine kafa tutan meşhur Halep Valisi İpşir Mustafa Paşa göreve getirildi (28 Kasım).-1654
 • Divan şairi ve hattat Cevri İbrahim Çelebi öldü.-1654
 • İstanbul’da gafil avlanmamak için Anadolu’dan birçok asker toplayan İpşir Mustafa Paşa, Halep’ten Üsküdar’a ulaştı (25 Şubat); fakat daha sonra korktuğu başına geldi ve idam edildi. Kara Murat Paşa veziriazam oldu (11 Mayıs).-1655
 • Veziriazam Kara Murat Paşa’nın azliyle yerine Ermeni Süleyman Paşa gedi (19 Ağustos).-1655
 • Ermeni Süleyman Paşa azledildi; Girit Serdarı Gazi Deli Hüseyin Paşa veziriazam oldu (28 Şubat).-1656
 • Çınar Vak’ası (Vak’a-i Vakvakiye) (4-14 Mart)-1656
 • Deli Hüseyin Paşa’nın “6 günlük’’ sadareti sonrası Arnavut Zurnazen Mustafa Paşa göreve getirildi; o da asker istemediği için “4 saat’’ sonra azledilip veziriazamlık görevi ikinci kez Siyavuş Paşa’ya verildi (5 Mart).-1656
 • Siyavuş Paşa’nın ölümü üzerine Boynueğri (boynu yaralı) Metmet Paşa veziriazam oldu (26 Nisan).-1656
 • Kaptan-ı Derya Sarı Kenan Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Çanakkale Boğazı önlerinde yapılan deniz savaşında Venediklilere yenildi (26 Haziran).-1656
 • Boynueğri Mehmet Paşa’nın azli sonrası Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (15 Eylül).-1656
 • Venedik donanmasına karşı Çanakkale Boğazı önlerinde başarı kazanıldı (19 Temmuz).-1657
 • Bozcaada, Venediklilerden geri alındı (31 Ağustos).-1657
 • Ünlü Türk bilgini, yazar Kâtip Çelebi öldü (24 Eylül).-1657
 • Limni Savaşı (15 Kasım).-1657
 • “Ravzat-ül-Ehrar’’ın yazarı ünlü Osmanlı tarihçisi Şeyhülislâm Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi vefat etti (7 Aralık).-1657
 • Erdel serdarlığını üstlenen Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa, Canova, Şebeş ve Logoş kalelerini ele geçirdi (1 Eylül).-1658
 • Köprülü Mehmet Paşa’ya karşı olan Halip Valisi Abaza Kara Hasan Paşa önderliğinde Anadolu’daki 7 vali ve 50’ye yakın sancakbeyi, isyan etti (13 Kasım).-1658
 • Hükümet ordusu, Ilgın’da isyancılara yenildi (11 Aralık).-1658
 • Sırasıyla Girit serdarlığı, kaptan-ı deryalık ve Rumeli beylerbeyliği yapan,devrin milli kahramanı Veziriazam Gazi Deli Hüseyin Paşa, rüşvet ve suiistimal ile suçlanıp haksız yere idam edildi (29 Aralık).-1658
 • Abaza Hasan Paşa ve diğer isyancılar, Halep’te Serdar Murtaza Paşa tarafından kandırılarak bir ziyafet sonrası öldürülüp kesik başları İstanbul’a gönderildi (16-17 Şubat).-1659
 • Konotop zaferinde Rus ordusu imha edildi (12 Temmuz).-1659
 • Eflâk isyanı bastırıldı (12 Kasım).-1659
 • Çanakkale Boğazı’nın güvenliği için “Seddülbahir’’ ve “Kilidülbahir’’ kaleleri inşa edildi.-1659
 • Seyyidi Ahmet Paşa, asi Erdel Prensi Rakoci kuvvetlerini Szamos’ta kılıçtan geçirdi (23 Mayıs).-1660
 • İstanbul’da en büyük yangın (24 Temmuz).-1660
 • Erdel’de Varat Kalesi fethedildi (27 Ağustos).-1660
 • Yarım yüzyıldan fazla süren bir aradan sonra Yeni Cami’nin yapımına yeniden başlandı (22 Temmuz).-1661
 • Veziriazam Köprülü Mehmet Paşa öldü (29 Ekim); yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa geçti (30 Ekim).-1661
 • Avusturyalıların kışkırttığı ve Erdel Prensliğine aday gösterdikleri Kemyanoş’un ordusu, Küçük Mehmet Bey kuvvetleri tarafından mağlup edildi. Kemyanoş savaş meydanında öldü. Erdel meselesi bir kez daha Osmanlıların lehine sonuçlandı (23 Ocak).-1662
 • Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa “Uyvar seferi’’ denilen Avusturya seferi serdarlığına getirildi (12 Nisan).-1663
 • Uyvar Kalesi teslim alındı (24 Eylül).-1663
 • Novigrad Kalesi, 27 gün süren bir kuşatmadan sonra alındı (3 Kasım).-1663
 • Zigetvar Kalesi, düşman kuvvetlerince kuşatıldı (25 Ocak).-1664
 • İlk temel atma tarihinden tam 63 yıl 9 ay 29 gün sonra tamamlanan Yeni Cami ibadete açıldı (8 Şubat).-1664
 • Yeni Cami külliyesinin bir parçası olarak yapılan Mısır Çarşısı inşaatı tamamlandı.-1664
 • IV. Mehmet’in büyük oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (5 Haziran).-1664
 • Kanije yakınlarındaki Yenikale fethedildi (30 Haziran).-1664
 • Saint Gothard Savaşı (1 Ağustos).-1664
 • Vasvar Antlaşması (10 Ağustos).-1664
 • Yeni Saray da denen Topkapı Sarayı, bir cariye tarafından kundaklanarak yakıldı. Sarayın büyük bölümü yandı. Yakalanan cariye boğdurularak idam edildi.  (24 Temmuz).-1665
 • Girit seferiyle görevlendirilen Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Edirne’den hareket etti (15 Mayıs) ve 47 gemiden oluşan bir donanmayla Hanya’ya ulaştı (3 Kasım).-1666
 • Kandiya Kalesi, Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı (25-26 Mayıs); 6 ay 21 gün süren kuşatma, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle durduruldu (16 Aralık).-1667
 • Venediklilerin barış teklifi reddedildi ve kuşatma ikinci kez başladı (30 Haziran).-1668
 • Kandiya kuşatmasından bir sonuç alınamayınca, duruma üzülen IV. Mehmet, bizzat sefere katılmaya karar vererek Edirne’den Girit’e hareket etti (18 Ağustos).-1668
 • Kandiya Kalesi üçüncü kez kuşatıldı (1 Haziran).-1669
 • Düşman kuvvetleri, kaleyi teslime karar verip müzakere teklifinde bulundular (28 Ağustos).-1669
 • Kandiya’nın teslimi ve Girit’in Osmanlı Devleti’ne iadesiyle ilgili Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı (5 Eylül).-1669
 • Kandiya Kalesi’nin 93 anahtarı, iki gümüş tepsi içinde Serdar-ı Ekrem Fazıl Ahmet Paşa’ya teslim edildi (27 Eylül).-1669
 • Girit valiliği, eski vali Ankebut Ahmet Paşa’ya verildi ve Fazıl Ahmet Paşa, Girit’ten Edirne’ye hareket etti (5 Mayıs).-1670
 • Bucaş Antlaşması (18 Ekim).-1671
 • Lehistan’ın Bucaş Antlaşması’nı kabul etmemesi üzerine IV. Mehmet, ikinci kez Lehistan seferine çıktı (7 Ağustos).-1673
 • Sarı Hüseyin Paşa, 30 bin askeriyle Hotin Kalesi önünde bozguna uğradı (10 Kasım).-1673
 • IV. Mehmet’in ikinci oğlu Şehzade Ahmet (III. Ahmet) dünyaya geldi (31 Aralık).-1673
 • IV. Mehmet, Ukrayna seferine çıktı (16 Haziran).-1674
 • Ladjin Kalesi ele geçirildi (18 Ağustos).-1674
 • Ukrayna’nın Lehistan’a bırakılması koşuluyla yapılan barış anlaşması reddedildi (21 Ağustos).-1674
 • IV. Mehmet, Ukrayna seferini tamamlayıp Edirne’ye hareket etti (18 Eylül).-1674
 • Lehistan Serdarı Şişman İbrahim Paşa, Leopol (Lemberg) Kalesi’ni kuşattıysa da, Leh ordusunun hücumu karşısında kuşatma kaldırıldı (24 Ağustos).-1675
 • Büyük Devlet adamı Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 40 yaşında öldü (2-3 Kasım).-1676
 • Fazıl Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Kasım).-1676
 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü külliyesi inşaatı tamamlandı.-1676
 • Çehrin Kalesi kuşatıldı ve Rusya’ya savaş ilan edildi (14 Ağustos).-1677
 • IV. Mehmet, Rusya seferi için İstanbul’dan hareket etti (30 Nisan).-1678
 • Çehrin Kalesi ikinci kez kuşatıldı (19 Temmuz).-1678
 • Çehrin Kalesi ele geçirildi (20-21 Ağustos).-1678
 • İkinci Rus seferine çıkan IV. Mehmet, İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (29 Ekim).-1680
 • Osmanlı- Rus barışı (Bahçesaray Barışı) (11 Şubat).-1681
 • Sakız faciası (24 Temmuz).-1681
 • Budin Beylerbeyi Vezir İbrahim Paşa, Orta Macaristan üzerine sefere çıktı (27 Temmuz).-1682
 • Büyük Türk gezgini, “Seyahatname’’ yazarı Evliya Çelebi öldü.-1682
 • Kaş Kalesi ve diğer 28 kale, Avusturyalılardan alınıp İmre Tökeli’ye teslim edildi (15 Ağustos).-1682
 • Avusturya seferine karar veren IV. Mehmet, İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (1 Nisan).-1683
 • Belgrad’ta kalan IV. Murat’ın serdar-ı Ekrem olarak sefer için görevlendirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, ordunun başına geçti (24 Mayıs).-1683
 • İstonil Belgrad savaş meclisinde, Viyana kuşatmasına karar verildi (27 Haziran).-1683
 • İkinci Viyana kuşatması (14 Temmuz-12 Eylül).-1683
 • Kırım Hanı Murat Giray’la Budin Beylerbeyi Arnavut Koca İbrahim Paşa’nın ihaneti yüzünden kaybedilen Alamandağı Meydan Savaşı üzerine ikinci Viyana kuşatması kaldırıldı ve ordu, perişan bir durumda geri çekildi.-1683
 • Viyana önlerinde dağılan ordu, Yanıkkale konağında toplandı ve hain vezir Arnavut Koca İbrahim Paşa idam edildi (14 Eylül).-1683
 • Tuna üzerindeki Ciğerdelen Kalesi civarında Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Sobieski kuvvetlerini yendi (7 Ekim).-1683
 • Estergon Kalesi, düşmana teslim edildi (1 Kasım).-1683
 • Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın idamına karar verilmesi üzerine üçüncü vezir Kara İbrahim Paşa göreve getirildi (15 Aralık).-1683
 • Veziriazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi (25 Aralık).-1683
 • Vişgrad Kalesi, düşman tarafından ele geçirildi (18 Haziran).-1684
 • Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Vayçen’de bozguna uğradı (27 Haziran).-1684
 • Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan etti (15 Temmuz).-1684
 • Ayamavri Kalesi, Venedikliler tarafından teslim alındı; ayrıca Dalmaçya cephesindeki birçok kale kaybedildi (8 Ağustos).-1684
 • Preveze Kalesi, 7 günlük bir kuşatma sonrası çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (28 Eylül).-1684
 • Budin, 3 ay 19 gün sonra, düşmanın kuşatmayı kaldırmasıyla kurtuldu (2-3 Kasım).-1684
 • Bosna Beylerbeyi Fındık Mustafa Paşa, Venediklilerin Dalmaçya Valisi Pietro Valerio’nun ordusuna karşı büyük başarı kazandı (Sing Zaferi) (7 Nisan).-1685
 • Koron kuşatması sırasında Mora Serdarı Halil Paşa ve Siyavuş Paşa şehit oldu, Müslüman halk kılıçtan geçirildi (3 Haziran).-1685
 • Estergon Kalesi’ni kuşatan Macaristan Serdarı Melek İbrahim Paşa, kuşatmayı kaldırıp geri çekildi (16 Ağustos).-1685
 • 22 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Uyvar Kalesi, 50 günlük kuşatma sonrası düşmana teslim edildi (19 Ağustos).-1685
 • Kara İbrahim azledilip üçüncü vezir Sarı Süleyman Paşa veziriazamlığa getirildi (18 Aralık).-1685
 • Venedikliler Navarin Kalesi’ni kuşattılar (2 Haziran); yardıma gelen Mora Seraskeri İsmail Paşa öldü ve kale, çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (15 Haziran).-1686
 • 160 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Budin Kalesi, Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi (2 Eylül). Bu sonuç, Macaristan’ın elden çıkmasına yol açtı.-1686
 • Mohaç bozgunu sonucu 20 bin şehit verildi; Valpo, Posega gibi 15 kale düşmana teslim edildi (12 Ağustos).-1687
 • Cephedeki ordu, Sadrazam ve Serdar Sarı Süleyman Paşa’ya karşı isyan hareketi başlatıp İstanbul’a doğru yürüyüşe geçti (5 Eylül). Veziriazam, bir gemiye binerek Tuna yoluyla İstanbul’a kaçtı. Halep Beylerbeyi Siyavuş Paşa, askerin isteği üzerine serdar vekilliğine getirildi ve durum padişaha bildirildi. Asi ordu, cepheyi terk ederek Belgrad’a çekildi ve Edirne üzerine yürüdü. Bu durum üzerine, Siyavuş Paşa veziriazamlığa atandı. -1687
 • Atina, Venedikliler tarafından zaptedildi (25 Eylül).-1687
 • İstanbul önüne gelen asi ordu tarafından, av merakı yüzünden devlet işlerini yüzüstü bırakmakla suçlanan padişah IV. Mehmet tahtan indirildi (8 Kasım).-1687

 

 

GERİLEME DEVRİ PADİŞAHLARI   (1683 – 1792)

 

 

Adı                                                                  :           II. Süleyman

Doğum tarihi                                                    :           15 Nisan 1642

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           İbrahim

Annesi                                                             :           Safiha Dilâşub Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           9 Kasım 1687

Tahta çıktığında yaşı                                         :           45 yaş, 7 ay

Saltanatının sonu                                              :           22 Haziran 1691

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           3 yıl, 7 ay

Ölüm tarihi                                                       :           22 Haziran 1691

Ölüm sebebi                                                     :           İstiska (Vücudunda su toplanma)

Öldüğü yer                                                       :           Edirne

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman’ın türbesinde.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • Sultan İbrahim’in ikinci oğlu Sultan Süleyman, 46 yaşında tahta çıktı (8 Kasım).-1687
 • Eğri Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (14 Kasım).-1687
 • Veziriazam Siyavuş Paşa’nın yerine Nişancı İsmail Paşa atandı (2 Mart).-1688
 • Nişancı İsmail Paşa azledilerek Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (2 Mayıs).-1688
 • İstolni Belgrad Kalesi elden çıktı (6 Eylül).-1688
 • Belgrad Kalesi, 29 gün kuşatma altında kaldıktan sonra Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi. Tuna’daki Türk gemileriyle kaçmaya çalışan halk, kılıçtan geçirildi (8 Eylül).-1688
 • II. Süleyman, Avusturya seferi için Edirne’den hareket etti (6 Haziran).-1689
 • Tuna üzerindeki Gladova ve Orşova kaleleri geri alındı (8 Temmuz).-1689
 • Arap Recep Paşa, Batucina’da yenildi (30 Ağustos).-1689
 • Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa, Niş önlerinde bozguna uğradı (24 Eylül). Bu yüzden Recep Paşa idam edildi.-1689
 • Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa görevden alınıp Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Veziriazamlığa getirildi (25 Ekim).-1689
 • Rumeli’yi düşman istilasından temizleyen Kırım Hanı Selim Giray, Edirne’ye geldi (23 Şubat).-1690
 • Eyüp yangını (7-8 Haziran).-1690
 • Kanije Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (11 Temmuz).-1690
 • Veziriazam Fazıl Mustafa Paşa, Serdar-ı Ekrem göreviyle Edirne’den İstanbul’a hareket etti (13 Temmuz).-1690
 • Erdel’de Avusturyalılara karşı Zernescht zaferi kazanıldı (21 Ağustos).-1690
 • Belgrad geri alındı (8 Ekim).-1690
 • Mısırçarşısı yangını (1-2 Ocak).-1691
 • Avlonya Kalesi, 31 gün süren kuşatma sonrası, Venediklilerden geri alındı (6 Mart).-1691
 • Tuna nehri üzerindeki Adakale, Osmanlı egemenliği altına girdi. 1923’te Romanya’ya geçen Adakale, 1972’de yapılan baraj sonrası sular altında kaldı.-1691
 • II. Süleyman, 3 yıl 7 ay 4 günlük saltanattan sonra 50 yaşında hayata gözlerini kapadı (22 Haziran).-1691

 

 

Adı                                                                  :           II. Ahmet

Doğum tarihi                                                    :           25 Şubat 1643

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           İbrahim

Annesi                                                             :           Hatice Muazzez Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           22 Haziran 1691

Tahta çıktığında yaşı                                         :           48 yaş, 4 ay

Saltanatının sonu                                              :           6 Şubat 1695

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           3 yıl, 7 ay

Ölüm tarihi                                                       :           6 Şubat 1695

Ölüm sebebi                                                     :           Verem

Öldüğü yer                                                       :           Edirne

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman türbesinde.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu II. Ahmet, Edirne’de tahta çıktı (22 Haziran).-1691
 • Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Salankemen Savaşı’nda şehit oldu (19 Ağustos).-1691
 • Arabacı Ali Paşa, Sadrazamlığa ve serdarlığa getirildi (30 Ağustos).-1691
 • Devlet adamı, “Vekayiname’’ yazarı ve tarihçi Nişancı Abdi Paşa, görevli bulunduğu Sakız’da öldü.-1692
 • Arabacı Ali Paşa’nın azli sonrası Çalık Ali Paşa, veziriazamlığa atandı (27 Mart).-1692
 • Avusturyalılar tarafından 8 ay 4 gün kuşatma altında tutulan Varat Kalesi, yardım gelmemesi ve açlık sebebiyle çatışma olmaksızın teslime mecbur kaldı (18 Temmuz).-1692
 • IV. Mehmet (Avcı), tahttan uzaklaştırılışından 5 yıl sonra 52 yaşında öldü (6 Ocak). Cenazesi, Edirne’den İstanbul’a getirilip annesinin Yeni Cami’deki türbesine defnedildi.-1693
 • Çalık Ali Paşa’nın istifası sonucu boşalan veziriazamlığa Bozoklu Mustafa Paşa getirildi (27 Mart).-1693
 • Büyük İstanbul yangını (7 Haziran).-1693
 • Avusturyalılar tarafından 44 gün kuşatma altında tutulan Belgrad Kalesi, Veziriazam Bozoklu Mustafa Paşa tarafından kurtarıldı (12 Eylül).-1693
 • Bozoklu Mustafa Paşa’nın yerine Sürmeli Ali Paşa veziriazam oldu (14 Mart).-1694
 • Gabella Kalesi düşman eline geçti (28 Haziran).-1694
 • Sakız Kalesi, çarpışma olmaksızın Venediklilere teslim edildi (21 Eylül).-1694
 • II. Ahmet, 52 yaşında vefat etti (6 Şubat). Cenazesi, Edirne’den İstanbul’a getirilip Kanunî Sultan Süleyman türbesine defnedildi.-1695

 

 

Adı                                                                  :           II. Mustafa

Doğum tarihi                                                    :           3 Haziran 1664

Doğum yeri                                                      :           Edirne

Babası                                                             :           IV. Mehmet

Annesi                                                             :           Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           6 Şubat 1695

Tahta çıktığında yaşı                                         :           30 yaş, 8 ay

Saltanatının sonu                                              :           22 Ağustos 1703

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Zorunlu olarak uzaklaştırıldı

Saltanatının süresi                                            :           8 yıl, 7 ay

Ölüm tarihi                                                       :           29 Aralık 1703

Ölüm sebebi                                                     :           İstiska-prostat(?)

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • IV. Mehmet’in büyük oğlu II. Mustafa, 31 yaşında tahta çıktı (6 Şubat).-1695
 • Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa, Sakız adasını Venediklilerden Koyunadaları Savaşı’yla geri aldı (18 Şubat).-1695
 • Veziriazam Sürmeli Ali Paşa görevden alındı; yerine Elmas Mehmet Paşa atandı (2 Mayıs).-1695
 • II. Mustafa, Macaristan’ı geri almak için Avusturya seferine çıktı (30 Haziran).-1695
 • Lippa Kalesi fethedildi (9 Eylül).-1695
 • Osmanlı donanması, Midilli açıklarında Venediklilere karşı Zeytinburnu zaferini kazandı (18 Eylül).-1695
 • Lugos Savaşı (22 Eylül).-1695
 • Azak Kalesi, 95 gün süren düşman kuşatması sonrası kurtarıldı (13 Ekim).-1695
 • II. Mustafa’nın büyük oğlu Şehzade Mahmut dünyaya geldi (2 Ağustos).-1696
 • Azak Kalesi düşmana teslim edildi (6 Ağustos).-1696
 • Ulaş (Olasch)zaferi (27 Ağustos).-1696
 • Bozcaada Deniz Savaşı (5 Temmuz).-1697
 • Sadrazam Elmas Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Zenta’da (Sente) bozguna uğradı (11 Eylül).-1697
 • Zenta Savaşı’nda şehit olan Veziriazam Elmas Mehmet Paşa’nın yerine Amcazade Hüseyin Paşa getirildi (18 Eylül).-1697
 • Hattat Hafız Osman öldü.-1698
 • İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda, Avrupa’da savaşan devletler arasında barış anlaşması yapılması uygun görüldü. Bu toplantıya katılmak için Osmanlı delegeleri Belgrad’dan Karlofça’ya hareket etti (20 Ekim).-1698
 • II. Mustafa’nın ikinci oğlu Şehzade Osman dünyaya geldi (2 Ocak).-1699
 • Karlofça Antlaşması imzalandı (26 Ocak).-1699
 • Karlofça Antlaşması’nın imzalanması üzerine II. Mustafa; Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rus elçilerini kabul etmek üzere Edirne’den İstanbul’a geldi (10 Eylül).-1699
 • Fransız ressam Jean-Baptiste Van Mour, elçilik görevlisi olarak İstanbul’a geldi.-1699
 • Osmanlı Devleti ile Rusya arasında İstanbul Barış Antlaşması imzalandı (14 Temmuz).-1700
 • En büyük Türk denizcilerinden Mezomorto Hüseyin Paşa öldü (21 Temmuz).-1701
 • İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı (3-4 Aralık).-1701
 • Amcazade Hüseyin Paşa’nın istifası sonrası veziriazamlığa Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa getirildi (4 Eylül).-1702
 • İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.-1702
 • “Tatar fitnesi’’ diye adlandırılan Kırım isyanı, Çelebi Yusuf Paşa tarafından bastırılmıştı. Bu isyanda Kırım Hanı Devlet Giray, veziriazamın da kendisiyle beraber olduğunu söylediğinden  Mustafa Paşa yerine Rami Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak)

.   Daltaban Mustafa Paşa, azlinden üç gün sonra idam edildi. Bu olayda parmağı olan ve Mehmet Paşa’yı veziriazamlığa getirten de Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’dir.-1703

 • “Edirne Vak’ası”nın ardından II. Mustafa’nın 9 yıllık saltanatı sona erdi ve III. Ahmet padişah oldu (22 Ağustos).-1703

 

 

Adı                                                                  :           III. Ahmet

Doğum tarihi                                                    :           31 Aralık 1673

Doğum yeri                                                      :           Hacıoğlu Pazarı Kışlağı

Babası                                                             :           IV. Mehmet

Annesi                                                             :           Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           22.8.1703

Tahta çıktığında yaşı                                         :           29 yaş, 8 ay

Saltanatının sonu                                              :           2 Ekim 1730

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           I. Mahmut lehine feragat

Saltanatının süresi                                            :           27 yıl, 1 ay

Ölüm tarihi                                                       :           1 Temmuz 1736

Ölüm sebebi                                                     :           Zehir (?)

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • II. Mustafa’nın öz kardeşi III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahı olarak 30 yaşında tahta çıktı (22 Ağustos).-1703
 • II. Mustafa’nın tahtan indirilmesinde etken olan ihtilâl idaresi, III. Ahmet tarafından, ihtilâlin elebaşıları birbirine düşürülerek tasfiyeye başlandı. Kavanoz Ahmet Paşa sadrazamlıktan alınıp Enişte Hasan Paşa sadarete getirildi (17 Kasım).-1703
 • II. Mustafa, tahttan indirilişinden 4 ay 8 gün sonra 40 yaşında öldü ve Yeni Camii’de babası IV. Mehmet’in türbesine gömüldü (29 Aralık).-1703
 • Enişte Hasan Paşa’nın azli sonrası Kalaylıkoz Ahmet Paşa veziriazam oldu (28 Eylül).-1704
 • Rus Çarı Deli Petro’nun barış şartlarını yerine getirmede isteksiz davranması üzerine Karadeniz’deki ve sınırdaki tüm kalelerde güvenlik önlemleri alındı.-1704
 • Alman yönetimine karşı Macaristan’da Rakoçi Ferenç, isyan hareketi başlattı.-1704
 • Kalaylıkoz Ahmet Paşa azledilip Kaptan-ı Derya Baltacı Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (25 Aralık).-1704
 • Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de gemi kalafatlanırken ihmal yüzünden kereste depolarının yanması sonucu olay yerine giden padişah, Kaptan-ı Derya Abdullah Paşa’yı bu olayın sorunlusu kabul edip ibret olsun diye hemen idam ettirdi.-1705
 • Baltacı Mehmet Paşa’nın yerine Çorlulu Ali Paşa veziriazam oldu (3 Mayıs).-1706
 • III. Ahmet’te çiçek ve özellikle lâle merakı başladı. Bu sebeple Saray-ı Hümayunda “Şimşirlik” denen yerde çiçek bahçesi tanzim edildi ve bu bahçede saray eğlencesi düzenlendi.-1707
 • Sadrazam Çorlulu Ali Paşa Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.-1707
 • İstanbul Eyüp’te çıkan yangında, İskele civarı yalılarıyla Eyüp Çarşısı tamamen yandı.-1708
 • Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin yapımına başlandı. Bu camiyi yaptıran, IV. Mehmet’in eşi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan’dır. Kendisi’de, caminin yanında çok güzel bir yapı olan bir açık türbede yatmaktadır.-1708
 • Cezayir’in en önemli limanlarından Oran kentinin anahtarları, III. Ahmet’e takdim edildi (14 Aralık).-1708
 • III. Ahmet, 4 yaşındaki kızı Fatma Sultan’ı, zekâsı ve yakışıklılığıyla ünlü istikbalin veziriazamı Silahtar Ağası Şehit Ali Paşa’ya nikâhladı.-1709
 • Silahtar Ağanın baskısına dayanamayan Muşkaralı İbrahim Ağa (geleceğin büyük sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa) kendi isteği ile harameyn muhasebeciliğine atanıp saraydan çıkarıldı.-1709
 • Lale merakının gittikçe artması üzerine III. Ahmet,sarayın has oda sofası önünde yeni bir lâle bahçesi tanzim ettirip ışıklandırma için billûr avizelerle donattı.-1709
 • Beşiktaş’taki Kara Mehmet Paşa Yalısı, sahilsaray olarak düzenlendi; bahçesinde lâleler yetiştirildi.-1709
 • İsveç Kralı Demirbaş Şarl (Charles), Poltova’da Rus Çarı Deli Petro’ya mağlûp olması üzerine maiyetiyle birlikte Türkiye’ye iltica etti.-1709
 • Boğdan voyvodası Mihail’in ihaneti yüzünden Ruslar, bu prenslik toprağında mülteci olarak bulunan 2000 İsveç askerini kılıçtan geçirdi. Boğdan voyvodası görevden alındı ve Türk-Rus ilişkileri gerginleşti. Fakat daha önceki barış antlaşması yenilendi.-1710
 • İsveç kralına gösterilen misafirperverliğin devlete ağır külfetler yüklediği, kralın Bender’deki ikametinin ileride Rusya ile yeni bir savaşa sebep olacağı gerekçesiyle Sadrazam Çorlulu Ali Paşa azledilip Köprülü Numan Paşa veziriazamlığa getirildi (16 Haziran).-1710
 • Numan Paşa’nın azli sonrası Baltacı Mehmet Paşa ikinci kez sadrazam oldu (18 Ağustos).-1710
 • Veziriazam Baltacı Mehmet Paşa’nın komutasındaki Osmanlı ordusu, Prut seferine çıktı (9 Nisan).-1711
 • 3 gün süren Prut Savaşı’nda Kırım Hanı Devlet Giray’ın da yardımıyla Rus ordusu kuşatıldı. Rus ordusunun aman dilemesi sonucu Prut Barış Antlaşması yapıldı (21 Temmuz).-1711
 • İstanbul’daki düşmanları tarafından, çarı elden kaçırmakla suçlanan Baltacı Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Gürcü Yusuf Paşa veziriazam oldu (20 Kasım).-1711
 • Büyük divan şairi Nâbi öldü (10 Nisan).-1712
 • İngiliz ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla İstanbul’da 25 yıllık bir barış anlaşması imzalandı (16 Nisan).-1712
 • Rusların anlaşma şartlarını yerine getirmemelerinden dolayı yeni bir Rus seferine karar verildi (11 Kasım).-1712
 • Gürcü Yusuf Paşa’nın yerine Silahtar Süleyman Paşa, veziriazamlığa getirildi (12 Kasım).-1712
 • Bender’de mülteci bulunan İsveç Kralı Demirbaş Charles’ın, memleketine gönderilmesine karar verildi (1 Şubat).-1713
 • Silahtar Süleyman Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Hoca İbrahim Paşa (6 Nisan); Hoca İbrahim Paşa’nın azledilip idam edilmesiyle de Silahtar Ali Paşa veziriazam oldu (27 Nisan).-1713
 • Osmanlı-Rus barışına kesin şeklini veren Edirne Antlaşması imzalandı (24 Haziran).-1713
 • Mülteci İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Dimetoka’dan memleketine dönmek üzere hareket etti (19 Eylül).-1714
 • Akdeniz’deki korsanlık olayları yüzünden Venedik ile yapılan anlaşma bozuldu ve Venedik seferine karar verildi (8 Aralık).-1714
 • III. Ahmet ve Veziriazam Silahtar Ali Paşa, ordunun başında İstanbul’dan Edirne’ye hareket etti (1 Nisan). Padişah, Edirne’de kaldı ve Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Serez-Selânik-Yenişehir üzerinden Mora’ya gitti (19 Nisan).-1715
 • Mora’nın kuzeyini ele geçiren Osmanlı ordusu, Anadolu’dan (Nauplion) Güney Mora’ya hareket etti (7 Ağustos).-1715
 • 51 günde Mora fethini tamamlayıp Mora’yı Venediklilerden geri alan Osmanlı ordusu, Mora’dan hareket etti (22 Ağustos).-1715
 • Suda, Carabusa ve İspirlonga kaleleri ele geçirildi; böylece Venedikliler Girit’ten tamamen uzaklaştırıldı (24 Eylül).-1715
 • Venediklileri himayeye kalkışan Avusturya’ya karşı Nemçe seferi açıldı (24 Nisan).-1716
 • Petervaradin Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Bu savaşta Veziriazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü (5 Ağustos).-1716
 • Şehit düşen Silahtar Ali Paşa’nın yerine Belgrad Muhafızı Hacı Halil Paşa, veziriazamlığa ve ordu komutanlığına getirildi (22 Ağustos).-1716
 • Vak’anüvis (resmi devlet tarihçisi) Nâima, 62 yaşında öldü (Eylül).-1716
 • Macaristan’daki son Türk vilayet merkezi olan Tamışvar Kalesi düşman eline geçti (20 Ekim).-1716
 • III. Ahmet’in oğlu Şehzade Mustafa (III. Mustafa) dünyaya geldi (28 Ocak).-1717
 • III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la evlenen Nevşehirli İbrahim Paşa, saraya damat oldu (18 Şubat).-1717
 • Belgrad Kalesi, çatışma olmaksızın Avusturya’ya teslim edildi (18 Ağustos).-1717
 • Veziriazam Hacı Halil Paşa’nın yerine Nişancı Mehmet Paşa getirildi (26 Ağustos).-1717
 • Nişancı Mehmet Paşa’nın azliyle boşalan sadrazamlık makamına Nevşehirli Damat İbrahim Paşa getirildi (9 Mayıs).-1718
 • İstanbul Cibali’de çıkan ve şiddetli poyrazın etkisiyle gittikçe yayılan yangın, 27 saat içinde şehrin büyük bölümünü kül etti (17 Temmuz).-1718
 • Venedik ve Avusturya ile Pasarofça Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1718
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda 12 yıl süren ve “Lale Devri” olarak adlandırılan dönem başladı.-1718
 • İstanbul’da 3 dakika süren büyük bir deprem oldu (25 Mayıs).-1718
 • İstanbul Gedikpaşa yangınında Kumkapı’dan surlara kadar birçok güzel saray ve konak tamamen yandı (21-22 Temmuz).-1718
 • III. Ahmet Kütüphanesi yapıldı (23 Kasım).-1719
 • Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin yapımı tamamlandı.-1720
 • Kuleli Bahçe Camii’nin yapımı sona erdi.-1720
 • III. Ahmet, oğullarına Okmeydanı’nda 15 gün 15 gece süren sünnet düğünü yaptırdı.-1720
 • İstanbul Kız Kulesi’ne ilk defa olarak bir deniz feneri konuldu.-1721
 • İstanbul Balat’taki yangında yüzlerce ev yandı.-1721
 • Diplomat ve bilim adamı, yazar Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, elçilik göreviyle gittiği Fransa’dan döndü.-1721
 • Kâğıthane deresi üzerinde Sadabad Sarayı yapıldı.-1722
 • Safevî (İran) tahtındaki karışıklıklar üzerine Osmanlı ordusu, doğu cephesi harekatına başladı. Gürcistan’da işgal edilen Tiflis ve Gori kaleleri anahtarları, III. Ahmet’e takdim edildi (9 Temmuz).-1723
 • Silahtar Tarihi yazarı Fındıklılı Mehmet Ağa öldü.-1723
 • İran’da Kirmanşah, Loristan ve Erdelan eyalet merkezleri, Osmanlı ordusu tarafından işgal edildi (15 Ekim).-1723
 • Romen devlet adamı, tarihçi, ansiklopedici, yazar ve besteci Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir) öldü.-1723
 • Azerbaycan Cephesi Seraskeri Köprülü Abdullah Paşa’nın gönderdiği kuvvetler, Hoy şehrini fethetti. Bunun üzerine Çors Kenti de teslim oldu. Böylece Batı İran’ın önemli bölümü ele geçirilmiş oldu (6 Mayıs).-1724
 • Batı İran’ın paylaşımı konusunda Osmanlı-Rus Barış Antlaşması imzalandı (24 Haziran).-1724
 • Kafkas cephesinde Nahcıvan fethedildikten sonra Irak cephesinde de 58 günlük bir kuşatmayı takiben Hemedan’a girildi. Ayrıca Azerbaycan cephesinde de Tebriz Kalesi kuşatıldı (31 Ağustos).-1724
 • Erivan Kalesi, çatışma olmaksızın teslim alındı (3 Ekim).-1724
 • III. Ahmet’in Rabia Şermi Sultan’dan olan oğlu I. Abdülhamit dünyaya geldi (20 Mart).-1725
 • Fransız mühendisi Davut Gerçek Ağa, İstanbul’da ilk defa olarak yangın tulumbası yapıp kullandı. Daha sonra Davut Gerçek Ağa’nın başında bulunduğu, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir Tulumbacı Ocağı kuruldu.-1725
 • İran’ın Tebriz (3 Ağustos) ve Gence (4 Eylül) şehirleri fethedildi.-1725
 • Loristan eyaleti ve eyalet merkezi Hürremabad, Osmanlı topraklarına katıldı (6 Eylül).-1725
 • Afganlı Eşref Şah’ın, Hilâfet iddiasıyla Batı İran’ı tahliye isteği reddedildi (12 Mart).-1726
 • Andican Savaşı.-1726
 • İstanbul Bebek’te cami, hamam ve Hümûyunâbad sahil sarayı yapıldı.-1726
 • İstanbul kadınlarının sokaklarda süslü ve açık saçık gezmeleri yasaklandı.-1726
 • Matbaacılığın kabulü hakkında ferman yayımlandı (Temmuz).-1727
 • İstanbul çiçekçilerinde lâle soğanı karaborsasının görülmesi üzerine lâle soğanı fiyatlarına narh konuldu. Uymayanlar, uzak ülkelere sürgünle cezalandırıldılar.-1727
 • İran’la Hemedan Barış Antlaşması imzalandı (4 Ekim).-1727
 • İlk Osmanlı matbaası faaliyete geçti ve ilk eser olarak “Vankulu Lûgatı” dizilmeye başlandı (16 Aralık).-1727
 • Üsküdar’da III. Ahmet Meydan Çeşmesi yapıldı.-1728
 • Topkapı Sarayı önünde III. Ahmet Sebili ve Çeşmesi yapıldı.-1728
 • Büyük İstanbul yangınında şehrin sekizde biri yandı (27 Temmuz).-1729
 • İran’da Ali Han, yıkılmakta olan Safevî saltanatını canlandırdı. Önce Afganlı Eşref Şah’ı mağlûp ettikten sonra Batı İran’da Osmanlıların fethettiği Nihavend, Hemedan ve Kirmenşah’ı geri aldı (2 Temmuz).-1730
 • Batı İran’da Osmanlıların fethettiği yerleri geri almak için başlayan İran taarruzlarından dolayı III. Ahmet, Doğu seferine çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti.-1730
 • Patrona Halil isyanı (28 Eylül).-1730
 • Patrona Halil Ayaklanması sonucu Lâle Devri padişahı III. Ahmet, 27 yıllık saltanatı sonrası 57 yaşında tahttan indirildi.-1730

 

 

Adı                                                                  :           I. Mahmut

Doğum tarihi                                                    :           2 Ağustos 1696

Doğum yeri                                                      :           Edirne Sarayı

Babası                                                             :           II. Mustafa

Annesi                                                             :           Saliha Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           2 Ekim 1730

Tahta çıktığında yaşı                                         :           34 yaş, 2 ay

Saltanatının sonu                                              :           13 Aralık 1754

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           24 yıl, 2 ay

Ölüm tarihi                                                       :           13 Aralık 1754

Ölüm sebebi                                                     :           Felç

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • III.Ahmet’in feragati sonucu I.Mahmut, 35 yaşında tahta çıktı (1-2 Ekim).-1730
 • Silahtar Mehmet Paşa, veziriazam oldu.-1730
 • Patrona Halil ve yandaşları idam edildi (15 Kasım).-1730
 • Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Nedim (Nedim Ahmet Efendi) 49 yaşında vefat etti.-1730
 • Silahtar Mehmet Paşa azledildi; Kabakulak İbrahim Paşa veziriazamlığa getirildi (22 Ocak).-1731
 • İstanbul’da Patrona Halil’in kan davası nedeniyle şehri yağmalayan isyancılar öldürüldü (28 Ocak).-1731
 • Doğu cephesinde Kirmanşah geri alındı (30 Temmuz).-1731
 • Kabakulak İbrahim Paşa’nın azli sonucu Topal Osman Paşa göreve getirildi (10 Eylül).-1731
 • Kirmanşah’ı geri aldıktan sonra Hemedan’a yürüyen Irak Seraskeri Ahmet Paşa, Hemedan yakınındaki Korican ovasında II.Tahmasb’ın 40 bin kişilik ordusunu yendi (16 Eylül).-1731
 • Tebriz’in fethiyle görevlendirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Urmiye’yi ele geçirdi (11 Ekim).-1731
 • Tebriz, çatışma olmaksızın işgal edildi (4 Aralık).-1731
 • Osmanlı-İran barışı (10 Ocak ).-1732
 • Topal Osman Paşa görevden alındı; Hekimoğlu Ali Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Mart).-1732
 • Lale devri’nin ünlü minyatür sanatçısı Levni öldü.-1732
 • Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.-1732
 • İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.-1732
 • Topal Osman Paşa, Nadir Ali Han’a karşı Bağdat zaferini kazandı.-1733
 • Musul Savaşı.-1733
 • Üsküdar’da Hendesehane ve Humbarahane açıldı.-1734
 • Kars Savaşı (22 Mayıs)-1735
 • Arpaçay Savaşı (14 Haziran).-1735
 • Silahtar Seyyit Mehmet Paşa veziriazam oldu (9 Ocak).-1736
 • Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Seyyit Mehmet Paşa, Rus seferi için İstanbul’dan hareket etti (16 Haziran).-1736
 • 12 yıl süren ünlü Lale Devri’ni başlatan padişah III. Ahmet, 63 yaşında öldü (1 Temmuz).-1736
 • Osmanlı-İran arasında, Kars-ı Şirin Antlaşması’ndaki sınırlar esas olmak üzere barış antlaşması imzalandı (17 Ekim).-1736
 • Kırım Hanı Fethi Giray, daha önce hanlık arazisine girip her tarafı yağmalayan Ruslara karşı parlak bir zafer kazandı (12 Kasım).-1736
 • III.Ahmet’in oğullarının sünnet düğününü anlatan “Surname-i Vehbi” yazarı divan şairi Seyyit Vehbi öldü.-1736
 • Avusturya-Rus ittifakı açıklandı ve Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1737
 • Eski sadrazam Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Batı’da Avusturyalılara karşı Banyaluka zaferini kazandı (4 Ağustos).-1737
 • Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Silahtar Seyyit Mehmet Paşa’nın azliyle boşalan makama Bender Seraskeri Muhsinzade Abdullah Paşa getirildi (6 Ağustos).-1737
 • Muhsinzade Abdullah Paşa azledildi; yerine yeğen Mehmet Paşa sadrazam oldu (19 Aralık).-1737
 • Osmanlı ordusu, Avusturyalılardan Mehadia ve Orsova kalelerini geri aldı. Bunun üzerine Ruslar da Özi Kılburun kalelerinden çekilmeye mecbur edildi (15 Ağustos).-1738
 • Hattat ve şair Nahifi, İstanbul’da öldü.-1738
 • İstanbul yaşamı ve kişileriyle ilgili resimleriyle tanınan ressam Jean Etienne Liotard, İstanbul’a geldi.-1738
 • Yeğen Mehmet Paşa’nın azli üzerine Vidin Seraskeri Hacı İvaz Mehmet Paşa sadrazamlığa getirildi (22 Mart).-1739
 • Avusturya’ya karşı Hisarcık zaferi kazanıldı (22 Temmuz).Bunun üzerine Belgrad yolu açıldı ve kale kuşatıldı.-1739
 • Hotin kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (19 Ağustos).Rus ordusu, bu başarı üzerine Yaş şehrine yürüdü ve kaleyi ele geçirdi.-1739
 • Osmanlılar, Belgrad’ın iadesi koşuluyla antlaşma masasına oturacağını belirtti (1 Eylül).-1739
 • Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaşmaları imzalandı (18 Eylül).-1739
 • Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşması imzalandı (4 Ocak).-1740
 • Fransızlarla kapitülaston antlaşması yapıldı (30 Mayıs).-1740
 • I. Mahmut, Adalet Fermanı’nı yayımlattı (Haziran).-1740
 • Hacı İvaz Mehmet Paşagörevden alındı, terine Nişancı Hacı Ahmet Paşa veziriazamlığa getirildi (23 Haziran).-1740
 • Ayasofya ek binaları, sıbyan mektebi ve şadırvanı yapıldı.-1740
 • İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.-1741
 • İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.-1741
 • İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.-1741
 • Hacı Ahmet Paşa’nın azli sonrası Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa ikinci kez veziriazam oldu (21 Nisan).-1742
 • Ahmet Paşa, Irak’a; Köse Ali Paşa da Azerbaycan’a serasker (başkomutan)olarak atandı.-1742
 • Vezir ve valilerin hizmetindeki kadroları kaldırılan leventler, ülkede eşkıyalığa başlamış, adeta anarşi unsuru haline gelmişlerdi.Bu yüzden bu askeri sınıf ve ocakları kapatıldı (Kasım).-1742
 • İran’da Avşar saltanatını kurduktan sonra Afganistan ve Hindistan taraflarını istila ederek Asya’da bir cihangir rolü oynamaya başlayan Nadir Şah, Bağdat topraklarına girdi ve Hille taraflarını istila edip Kerkük Kalesi’ni ele geçirdi (29 Mayıs).-1743
 • Hekimoğlu Ali Paşa azledildi;Yeniçeri Ağası Seyyit Hasan Paşa Sadrazam oldu (23 Eylül).-1743
 • Nadir Şah’ın saldırısı üzerine İran’a savaş açıldı.Nadir Şah, Musul’u kuşattı (27 Eylül).-1743
 • Musul Savaşı (4 Ekim).-1743
 • İran’a karşı Irak, Doğu Anadolu ve Kafkas cepheleri açıldı.71 gün süreyle Kars Kalesi’ni kuşatma altında tutan Nadir Şah, kaleyi almayı başaramayıp Kars önlerinden çekildi (9 Ekim)-1744
 • Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.-1745
 • Osmanlı ordusu, Revan Savaşı’nda İran ordusuna yenildi.-1745
 • Halep Valisi Hekimoğlu Ali Paşa, Kars cephesi serdarlığına atandı(Aralık).-1745
 • Minyatür sanatçısı Abdullah Buhari,on yıldır çizdiği minyatürlerini bir albüm haline getirdi.-1745
 • İran elçisi Fetih Ali Bey, İstanbul’a geldi (Ocak)-1746
 • Seyyit Hasan Paşa azledildi yerine Sadaret Kethüdası Tiryakı Hacı Mehmet Paşa, veziriazam oldu (9 Ağustos).-1746
 • İran’la barış antlaşması imzalandı (4 Eylül).-1746
 • Fransız asıllı Osmanlı subayı Humbaracı Ahmet Paşa’nın ölümü üzerine manevi oğlu Milanoğlu Süleyman Bey, humbaracıbaşılığa atandı (14 Mart).-1747
 • Tiryaki Hacı Ahmet Paşa’nın azli üzerine Kerküklü Boynueğri Seyyit Abdullah Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ağustos).-1747
 • Nuruosmaniye Camii’nin yapımına başlandı.-1748
 • İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı (3 Şubat).-1748
 • Mehmet Emin Paşa’nın azliyle Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Temmuz).-1752
 • İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü;Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı(29-30 Temmuz).-1752
 • Balıklı Rum Hastanesi açıldı.-1753
 • Mahmut, 59 yaşında öldü; Yeni Cami’de, babası II. Mustafa’nın mezarı yanına gömüldü.-1754

 

 

Adı                                                                  :           III. Osman

Doğum tarihi                                                    :           2 Ocak 1699

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           II.Mustafa

Annesi                                                             :           Şehsuvar Vailde Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           13 Aralık 1754

Tahta çıktığında yaşı                                         :           55 yaşı,11 ay

Saltanatının sonu                                              :           30 Ekim 1757

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           2 yıl, 11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           30 Ekim 1757

Ölüm sebebi                                                     :           Felç

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul,Yenicami,Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • II.Mustafa’nın ikinci oğlu III.Osman,büyük kardeşi I.Mahmut’un ölümü üzerine 56 yaşında tahta çıktı (13 Aralık)-1754
 • Kış mevsiminin şiddetli geçtiği İstanbul’da Haliç dondu.Bilhassa sütlüce’den Defterdar iskelesine kadar,buz üstünde yürüyerek geçenler oldu.-1755
 • Köse Bahir Mustafa paşa’nın azlini takiben eski veziriazamlardan Anadolu Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa,sadrazam oldu (15 Şubat).-1755
 • Hekimoğlu Ali paşa’nın yerine Başdefterdar Naili Abdullah Paşa(17 Mayıs),Naili Abdullah Paşanın Yerine Nişancı Bıyıklı Ali Paşa(24 Ağustos) veziriazam oldular.-1755
 • 36 saat süren büyük İstanbul yangınında şehrin üçte ikisi yandı (27-28 Eylül).-1755
 • Veziriazam Bıyıklı Ali paşa,rüşvet suçlamasıyla idam edildi.Yerine Sadaret Küthüdası Yirmisekiz Mehmet Sait Paşa geçti(25 Ekim).-1755
 • İzzi Tarihi adlı kitabıyla tanınan tarihçi Süleyman İzzi Efendi öldü.-1755
 • Nuruosmaniye Camii’nin yapımı tamamlandı(5 Aralık).-1755
 • Yirmisekiz Mehmet Sait Paşa görevden alındı.Köse Bahir Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi(1 Nisan).-1756
 • İstanbul yine yandı(4-5 Temmuz).-1756
 • Köse Bahir Mustafa Paşa’nın azli sonrası Koca Ragıp Mehmet paşa veziriazamlığa getirildi(11 ocak).-1757
 • III.Osman, 2 yıl 10 ay 18 gün saltanat sürdükten sonra 59 yaşında öldü.Yeni cami’de büyük kardeşi I.Mahmut’un türbesinin yanına gömüldü(29-30 Ekim).-1757
 • III:Ahmet’in oğlu III:Mustafa,41 yaşında tahta çıktı (30 Ekim).-1757

 

 

Adı                                                                  :           III. Mustafa

Doğum tarihi                                                    :           28 Ocak 1717

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           III. Ahmet

Annesi                                                             :           Mihrimah Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           30.10.1757

Tahta çıkışında yaşı                                           :           40 yaş,9 ay

Saltanatının sonu                                              :           21 Ocak 1774

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           16 yıl,3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           21 Ocak 1774

Ölüm sebebi                                                     :           Kalp yetmezliği

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul,Laleli Camii’ndeki türbesinde.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • Koca Ragıp Mehmet Paşa,III.Mustafa’nın kız kardeşi Saliha Sultan’la evlendi.-1757
 • Sakarya nehri – Sapanca Gölü – İzmit Körfezi bağlantılı bir kanal açılmasına başlandı. Çalışmaların başlamasından bir süre sonra kanalın geçtiği arazinin sahipleriyle anlaşmazlık çıktı ve projeden vazgeçildi.-1759
 • Laleli Camii’nin temeli atıldı (10 Nisan).-1760
 • Üsküdar’da III. Mustafa’nın, annesi Mihriban Sultan adına yaptırdığı Ayazma Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.-1761
 • II. Mustafa’nın oğlu Şehzade Selim dünyaya geldi (24 Aralık).-1761
 • Osmanlı – Prusya ticaret anlaşması imzalandı.-1761
 • Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa tarafından İstanbul Laleli Koska’da bir okul ve büyük bir kütüphane yapıldı.-1762
 • Fransız şair Andre de Chenier, İstanbul Galata’daki evinde doğdu.-1762
 • II. Mustafa, vakıflarına gelir sağlamak amacıyla İstanbul Sultanhamam’da Büyük Yeni Han’ı yaptırdı.-1763
 • Koca Ragıp Paşa’nın ölümü üzerine Hamit Paşa veziriazamlığa getirildi (7 Nisan).-1763
 • Altı aylık icraatından sonra Hamit Paşa görevden alındı, Köse Bahir Mustafa Paşa üçüncü defa veziriazamlığa getirildi (1 Kasım).-1763
 • Laleli Camii’nin yapımı tamamlandı ve ibadete açıldı (9 Mart).-1764
 • Köse Bahir Mustafa Paşa azledilip Muhsinzade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Mart).-1765
 • III. Mustafa, Kemerburgaz’da Ayvat Bendi’ni yaptırdı.-1765
 • İstanbul’da iki dakika süren büyük depremde Fatih Camii ve diğer birçok cami hasar gördü. Şehir bir harabeye döndü. Yüzlerce insan öldü ve çok büyük maddi zarar (11 milyon kuruş) meydana geldi (22 Mayıs).-1766
 • Muhsinzade Mehmet Paşa’nın yerine Silahtar Hamza Mahir Paşa veziriazamlığa getirildi (7 Ağustos).-1768
 • Lehistan’ı himaye için Rusya’ya sefer açıldı (8 Ekim).-1768
 • Silahtar Hamza Mahir Paşa görevden alınıp veziriazamlığa Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa getirildi (20 Ekim).-1768
 • Kırım Hanı Kırım Giray, Güney Rusya seferinde Rusları mağlup etti (31 Ocak).-1769
 • Veziriazam Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa, Rus seferine çıkmak için İstanbul’dan hareket etti (27 Mart).-1769
 • I. Hotin Zaferi (1 Mayıs).-1769
 • Boğdan Voyvodası Ligor, ordusu erzakını teminde ihmal ve ihaneti görüldüğünden görevden alındı ve İstanbul’a getirilerek idam edildi.-1769
 • Divan –ı Hümayun tercümanı Nikolaki, Rus casusu olduğu anlaşılarak idam edildi.-1769
 • II. Hotin Zaferi (12 Ağustos).-1769
 • Sadrazam Mehmet Emin Paşa, cinnet derecesine varan ruhsal durumunun bozukluğu nedeniyle Dimetoka’ya sürgün edildi; yerine Moldovancı Ali Paşa getirildi (12 Ağustos). Emin Paşa orduyu zor durumda bıraktığı gerekçesiyle idam edildi.-1769
 • Veziriazam Moldovancı Ali Paşa, orduyu Dinyester nehri üzerinden geçirirken, yükselen sular nedeniyle köprü faciası yaşandı; yıkılan köprüdeki yüzlerce asker sulara gömüldü (16 -17 Eylül).-1769
 • Türkler tarafından tahliye edilen Hotin Kalesi, Rusların işgaline uğradı (21 Eylül).-1769
 • Moldovancı Ali Paşa görevden alındı; İvazzade Halil Paşa veziriazamlığa getirildi (12 Aralık).-1769
 • Mora Zaferi (9 Nisan).-1770
 • Çeşme Deniz Faciası (7 Temmuz).-1770
 • Kartal Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğradı (1 Ağustos).-1770
 • Limni adası geri alındı (22 Ekim).-1770
 • İvazzade Halil Paşa azledildi; Bosna Valisi Silahtar Mehmet Paşa veziriazamlığa atandı (25 Ekim).-1770
 • Or Kalesi, Ruslara teslim edildi (24 Haziran ). Kalenin teslimi sonucu Kırım elden çıktı.-1771
 • Özi Kalesi’ne yürüyen Rus ordusu, kale muhafızı Ali Paşa tarafından bozguna uğratıldı (2 Ağustos-1771
 • III. Selim Giray, Ruslar karşısında uğradığı yenilgi sonrası beraberindeki az bir kuvvetle İstanbul’a geldi (Ağustos).-1771
 • Özi zaferinden sonra Yerköyü’nde 20 bin kişilik Rus ordusu, geri çekilmeye mecbur bırakıldı (12 Eylül).-1771
 • Casusları vasıtasıyla Osmanlı ordusunun durumu hakkında bilgi toplayan Ruslar, Maçin ve Tulça kalelerini ele geçirdikten sonra Osmanlı kuvvetlerine hücum etti;bu durum karşısında askeri toplayamayan sadrazam geri çekildi (30 Ekim).-1771
 • Silahtar Mehmet Paşa’nın azli sonrası Vidin muhafızı Muhsinzade Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (11 Aralık).-1771
 • 1766 yılındaki depremde büyük hasar gören Fatih Camii’nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.-1771
 • Prusya ve Avusturya’nın aracılığı ile Bükreş’e bir barış görüşmesi önerildi (9 Kasım), görüşmede bir sonuca varılmadı.-1772
 • Mısır’da sultanlığını ilan eden asi Kölemen Cin Ali Bey kuvvetleri, Salihiyye Savaşı’nda mağlup edildi. Tutsak edildikten sonra öldürülen Cin Ali Bey’in kesik başı İstanbul’a gönderildi (1 Mayıs).-1773
 • Ruslar Rusçuk önünde Dağıstanlı Ali Paşa ve Silistre önünde Osman Paşa tarafından çok ağır ve kanlı bozguna uğratıldı (29 Haziran ).-1773
 • Lehistan; Rusya, Avusturya ve Prusya arasında bölüşüldü.-1773
 • Osmanlı ordusu, Hacıoğlu Pazarcığı’nı ateşe verdikten sonra Varya’ya yönelen Rus ordusunu yendi ve Rus askeri perişan bir halde Babadağı’na çekildi (20 Ekim).-1773
 • İstanbul Kasımpaşa’da deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Bahri-i Hümayun açıldı (18 Kasım).-1773
 • 16 yıl 2 ay 22 gün Osmanlı Devleti’ne padişahlık yapan III. Mustafa, 57 yaşında vefat etti (21 Ocak).-1774

 

 

 

Adı                                                                  :           I. Abdulhamit

Doğum tarihi                                                    :           20 Mart 1725

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           III. Ahmet

Annesi                                                             :           Rabia Şermi Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           21 Ocak 1774

Tahta çıktığında yaşı                                         :           48 yaş, 10 ay

Saltanatının sonu                                              :           7 Nisan 1789

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           15 yıl, 3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           7 Nisan 1789

Ölüm sebebi                                                     :           Felç

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Bahçekapı.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • Abdülhamit 49 yaşında tahta çıktı (21 Ocak).-1774
 • Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1774
 • Muhsinzade Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine (4 Ağustos) Sadaret Kaymakamı İzzet Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (10 Ağustos).-1774
 • Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, 11 aylık sadaretten sonra görevden alındı; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (6 Temmuz).-1775
 • Devlet Giray, Kırım Hanı seçildi.-1775
 • Bir İspanyol donanması, Cezayir’e hücum edip karaya asker çıkardı; fakat Cezayir dilaverleri tarafından İspanyollar yenilgiye uğratıldı.-1775
 • Luigi Mayer İstanbul’a geldi.-1775
 • Fransız General Baron de Tott, Fransa’ya döndü (Mart)-1776
 • İran’a savaş ilan edildi (2 Mayıs).-1776
 • Mısır’da asi Zahir Ömer, Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra yakalanıp öldürüldü.-1776
 • Valilerin maiyetinde bulunan ve türlü yolsuzlukları, çapulculukları, eşkıyalıkları görülen leventlerin ocaklarının kapatılması için bir ferman çıkarıldı.-1776
 • İstanbul Bahçekapı’da l.Abdülhamit hayratının yapımına başlandı (şimdiki 4. Vakıf Han’ın yerinde).-1776
 • Derviş Mehmet Paşa’nın azli üzerine Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Ocak).-1777
 • İran ordusuna karşı Sine Zaferi kazanıldı (5 Mayıs).-1777
 • Tımarlı (topraklı) Süvari hakkında ayrıntılı bir yasa çıkarıldı (Eylül).-1777
 • Ruslar,tamamen bağımsız bir devlet olan Kırım’ın iç işlerine karışmaya başladı.Şahin Giray,Kırım Hanlığı’na getirildi.-1777
 • Osmanlı hükümeti bir toplantı yaparak, Rusların,anlaşmaya aykırı olarak Kırım’daki faaliyetlerini görüştü (Ocak).-1778
 • Şahin Giray, Rusya’ya güvenerek Kırım’da hanlığını ilan etti.Rusya,Şahin Giray’ı koruma amacıyla Kırım’a asker soktu;bunun üzerine Selim Giray,Kırım’dan firar etti.Öyle ki Rusya,bu sebeple Osmanlılarla savaşmayı bile göze alabileceğini resmen açıkladı.-1778
 • Hacı Ali paşa,Kırım seraskerliğine atandı(Ağustos).-1778
 • I.Abdülhamit; Çerkez, Abaza ve diğer dağlı halklara bir ferman göndererek Rusların,memleketlerini istila edeceklerini bildirdi.-1778
 • Polonya’nın bölüşümü sonrası,toprakları ellerinden giden Polonyalılar,perişan bir halde Türkiye’ye iltica ettiler.Bu olay,Osmanlı hükümeti tarafından protesto edildi.-1778
 • I. Abdülhamit’in annesi Rabia Sultan adına yaptırttığı Beylerbeyi Camii ibadete açıldı (15 Ağustos).-1778
 • Osmanlılarla Ruslar arasında İstanbul’da Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı (21 Mart).-1779
 • Sadrazam Kalafat Mehmet Paşa azledildi;yerine Seyit Mehmet Paşa atandı (21 Ağustos).-1779
 • I. Abdülhamit’in oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (8 Eylül).-1779
 • I. Abdülhamit’in hayır eseri olarak Emirgan Camii’nin yapımına başlandı.-1779
 • Osmanlı Devleti’ni paylaşmak üzere Rusya-Avusturya arasında anlaşma sağlandı.-1780
 • Rusların Silistre eyalet merkezinde konsoloslok açmalarına izin verildi.-1780
 • Divan edebiyatının ünlü kadın şairi Fıtnat Hanım öldü.-1780
 • Seyyit Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine Erzurum valisi İzzet Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazam olarak atandı.-1781
 • Emirgan Camii, ibadete açıldı.-1781
 • İstanbul Cibali’de çıkan ve gittikçe yayılan yangında 50 saat içinde 20 bin ev yandı (21-22 Ağustos).-1782
 • İzzet Mehmet Paşa azledildi, yerine Rumeli Beylerbeyi Hacı Yeğen Mehmet Paşa getirildi (25 Ağustos).-1782
 • Osmanlı-İspanyol antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1782
 • Yeğen Mehmet Paşa’nın yerine Halil Hamit Paşa veziriazam oldu. Cezzar Ahmet Paşa, Bosna valiliğine atandı (31 Aralık).-1782
 • Alman ressam ve mimar Anton Ignaz Melling, İstanbul’a geldi.-1782
 • Rus çariçesi, Kırım’ın bağımsızlığının kaldırılması ve Kırım’ın bir Rus ülkesi olduğu konusunda bir beyanname yayımladı.-1783
 • Ruslar Kırım’ı işgal edip ilhakını açıkladılar (Nisan).-1783
 • 18.yüzyıl Osmanlı Devlet adamı ve yazar Ahmet Resmi Efendi, İstanbul’da öldü (31 Ağustos).-1783
 • Hekimbaşı Abdülaziz Efendi öldü (Eylül).-1783
 • Kırım’da Osmanlı hükümdarı adına okunan hutbe kaldırıldı (Aralık).-1783
 • Gürcistan’da Tiflis Hanı Ergeli Han, Rus himayesine girdi; böylece Rusya’nın burayı istilasına doğru yeni bir adım atıldı.-1783
 • Jean Baptiste Hilaire İstanbul’a geldi.-1783
 • Osmanlı hükümeti, Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini resmen kabul ettiğini içeren bir belgeyi Rus elçisine verdi 89 Ocak).-1784
 • Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa’da Kalyoncular Kışlası yapıldı.-1784
 • Yeğen Mehmet Paşa, Mısır valiliğine atandı (Aralık).-1784
 • Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın azli sonrası Şahin Ali Paşa veziriazam oldu (31 Mart).Daha sonra Halil Hamit Paşa, sürgün edildiği Bozcaada’da idam edildi.-1785
 • I. Abdülhamit’in oğlu Mahmut (II. Mahmut) dünyaya geldi (20 Temmuz).-1785
 • Şahin Ali Paşa görevden alındı. Mora Valisi Koca Yusuf Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak).-1786
 • Ruslarında muvafakatı ile Kırım Hanı Şahin Giray’ın Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Daha sonra Rodos’a sürgün olarak gönderilen Şahin Giray, devlet haini sıfatıyla idam edildi.-1786
 • Osmanlılarla İsveç arasında İstanbul Beykoz Kasrı’nda dostluk anlaşması imzalandı (11 Temmuz).-1787
 • Rusya’ya savaş ilan edildi (13 Ağustos).-1787
 • Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1787
 • Sınır boyundaki Özi Muhafızı İsmail Paşa, Rusların elindeki Kılburun Kalesi’ni ele geçirmek için nehrin öte yakasına geçirdiği 6 bin kişilik Osmanlı kuvveti, Ruslar tarafından pusuya düşürülerek tamamen şehit edildi.-1787
 • İsveç, Rusya’ya savaş ilan etti (9 Şubat).-1788
 • Akpalanka savaşı (25 Ağustos).-1788
 • Muhadiye Savaşı (30 Ağustos).-1788
 • Avusturya’ya karşı Şebeş zaferi kazanıldı; İmparator II. Joseph esaretten güçlükle kurtuldu(21 Eylül).-1788
 • Yaş ve Hotin kaleleri Ruslar tarafından ele geçirildi.-1788
 • Osmanlı donanması Özi Kalesi önünde yakıldı ve kale Ruslar tarafından kuşatıldıktan sonra ele geçirildi (17 Aralık).-1788
 • Özi felaketini öğrenen I. Abdülhamit, üzüntüden felç geçirdi ve birkaç gün sonra 65 yaşında vefat etti. Bahçekapı’da kendi yaptırdığı türbesine defnedildi (7 Nisan).-1789

 

 

Adı                                                                  :           III. Selim

Doğum tarihi                                                    :           24 Aralık 1761

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           III. Mustafa

Annesi                                                             :           Mihrişah Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           7 Nisan 1789

Tahta çıktığında yaşı                                         :           27 yaş, 3 ay

Saltanatının sonu                                              :           29 Mayıs 1807

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Feragat

Saltanatının süresi                                            :           18 yıl, 2 ay

Ölüm tarihi                                                       :           28 Temmuz 1808

Ölüm sebebi                                                     :           Boğduruldu

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Laleli, III. Mustafa Türbesi.

Devri                                                               :           Gerileme devri

 

Dönemin olayları

 • III. Mustafa’nın oğlu III.Selim, I.Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta çıktı (7 Nisan).-1789
 • Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alınıp yerine Vidin seraskeri Meyyit/Cenaze Hasan Paşa getirildi (7 Haziran).-1789
 • Rusya’ya karşı Osmanlı-İsveç ittifakı kuruldu (11 Temmuz).-1789
 • Osmanlı ordusu, Fokşan’da, Rus ve Avusturya ordularına yenildi (1 Ağustos).-1789
 • Fokşan yenilgisinden sonra geri çekilen Osmanlı ordusu, Tuna nehrinin kollarından Buza çayını geçerken büyük kayıp verdi (22 Eylül).-1789
 • İsmail Kalesi üzerine yürüyen Rus kuvvetleri yenilgiye uğratıldı (23 Eylül).-1789
 • Avusturyalılar, Belgrad’a girdi (8 Ekim).-1789
 • Veziriazam Cenaze Hasan Paşa görevden alınıp yerine İsmail seraskeri Cezayirli Gazi Hasan Paşa getirildi (3 Aralık).-1789
 • Osmanlı imparatorluğu ile Prusya arasında ittifak antlaşması imzalandı (31 Ocak).-1790
 • Veziriazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Şumnu’da öldü (30 Mart).-1790
 • Yergöğü Savaşı kazanıldı (8 Haziran).-1790
 • Küçükçekmece’de Azadlı Baruthanesi kuruldu.-1790
 • İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.-1790
 • Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.-1790
 • Veziriazam Rusçuklu Hasan Paşa idam edildi.Bosna Valisi Koca Yusuf Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (15 Şubat).-1791
 • Maçin Savaşı (10 Temmuz).-1791
 • Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı (4 Ağustos).-1791
 • Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı (10 Ocak).-1792
 • İstanbul’da Humbaracılar Kışlası açıldı.-1792
 • Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Damat Melek Mehmet Paşa getirildi(4 Mayıs).-1792
 • İstanbul’da büyük bir yangın çıktı(13 Eylül).-1792
 • Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat).-1793
 • Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit Hazinesi kuruldu.-1793
 • Rasih Paşa, Petersburg’a; Agâh Efendi, Londra’ya elçi olarak atandılar.-1793
 • Yusuf Agâh Efendi, sürekli elçilik göreviyle İngiltere’ye gönderildi (24 Temmuz).-1793
 • Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı.-1793
 • Baruthane ıslah edildi.-1793
 • Divan şairi Enderunlu Fazıl, “Zenan-nâme”(Kadınlara İlişkin) adlı eserini tamamladı.-1793
 • Veziriazam Melek Mehmet Paşa görevden alındı, yerine İzzet Mehmet Paşa getirildi.-1794
 • Karadeniz Boğazı kaleleri tamir edildi.-1794
 • İstanbul’da büyük bir yangın çıktı (8 Temmuz). (26 Kasım).-1795
 • Devlet adamı, şair ve mutasavvıf Aziz Ali Efendi, ilk daimi elçi sıfatı ve orta elçi unvanıyla Prusya’ya gönderildi.-1796
 • Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvantoğlu İsyanını bastırmakla görevlendirildi-1797
 • Rusçuk Barışı imzalandı (18 Eylül).-1797
 • Kili ve İsmail Kalelerini Ruslar ele geçirdi.-1797
 • “Muhayyelât” adlı eseriyle ünlenen şair, yazar ve devlet adamı Aziz Ali Efendi, Berlin’de öldü.-1798
 • Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz).-1798
 • Rahmaniye Savaşı (13 Temmuz).-1798
 • Ehramlar Savaşı (21 Temmuz).-1798
 • Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz).-1798
 • Ebukır Savaşı (1 Ağustos).-1798
 • Veziriazam İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (30 Ağustos).-1798
 • Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül).-1798
 • Galata Mevlevihanesi şeyhi ve asrın büyük şairi Şeyh Galip öldü (3 Ocak).-1799
 • Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs).-1799
 • Osmanlı kuvvetleri Ebukır Savaşı’nda yenilgiye uğradı (25 Temmuz).-1799
 • Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos).-1799
 • Yediada Cumhuriyeti kuruldu (21 Mart).-1800
 • Heliyopolis Savaşı.-1800
 • General Kleber öldürüldü (14 Haziran).-1800
 • I.Abdülhamit ve III.Selim döneminin ünlü sadrazamı Koca Yusuf Paşa öldü.-1800
 • El-Ariş Antlaşması imzalandı (27 Haziran)-1801
 • Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran).-1802
 • Tarihçi Ahmet Cavit öldü.-1803
 • Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat).-1803
 • Suud İbni Abdülaziz, Mekke’ye girdi (30 Nisan).-1803
 • Sırp isyanı başladı.-1804
 • İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.-1804
 • Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı (5 Nisan).-1805
 • Görevinden ayrılan Veziriazam Kör Yusuf Ziya Paşa’nın yerine, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa getirildi (24 Nisan).-1805
 • Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliği onaylandı (8 Temmuz).-1805
 • Tarihçi Vasıf’ın, “Vasıf Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.-1805
 • Nizam-ı Cedit ordusu, Anadolu’dan Üsküdar’a geldi (2 Haziran).-1806
 • Veziriazam Hafız İsmail Paşa görevden alındı, yerine Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa getirildi (14 Kasım).-1806
 • Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi (13 Aralık).-1806
 • Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık).-1806
 • İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.-1806
 • İngiliz donanması İstanbul’a geldi (20 Şubat).-1807
 • İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart).-1807
 • Ordu, Rus seferine çıktı (12 Nisan).-1807
 • İstanbul’da Kabakçı Mustafa isyanı çıktı (25 Mayıs).-1807
 • III.Selim tahttan indirildi (29 Mayıs).-1807

 

 

YIKILIŞ DEVRİ PADİŞAHLARI   (1792 – 1920)

 

 

Adı                                                                  :           IV. Mustafa

Doğum tarihi                                                    :           8 Eylül 1779

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           I. Abdülhamit

Annesi                                                             :           Ayşe Sineperver Valide Sultan

Aşiret olduğu tarih                                            :           29 Mayıs 1807

Tahta çıktığında yaşı                                         :           27 yaş, 9 ay

Saltanatının sonu                                              :           28 Temmuz 1808

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Zorunluluk

Saltanatının süresi                                            :           1 yıl, 2 ay

Ölüm tarihi                                                       :           16 Kasım 1808

Ölüm sebebi                                                     :           Boğduruldu

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Bahçekapı, Hamidiyye Türbesi.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • I.Abdülhamit’in oğlu IV.Mustafa tahta çıktı (29 Mayıs)-1807
 • IV. Mustafa ile Yeniçeri Ocağı arasında anlaşma yapıldı (3 Mayıs).-1807
 • Veziriazam Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa görevinden alındı ve yerine Anadolu Beylerbeyi Çelebi Mustafa Paşa getirildi (18 Haziran).-1807
 • Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı (25 Ağustos).-1807
 • İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler (14 Eylül).-1807
 • Alemdar Mustafa Paşa,Babıâli’yi bastı.III.Selim öldürüldü. IV.Mustafa tahttan indirildi (28 Temmuz).-1808

 

 

Adı                                                                  :           II. Mahmut

Doğum tarihi                                                    :           20 Temmuz 1785

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           I. Abdülhamit

Annesi                                                             :           Nakşidil Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           28 Temmuz 1808

Tahta çıktığında yaşı                                         :           23 yaş

Saltanatının sonu                                              :           1 Temmuz 1839

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           30 yıl, 11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           1 Temmuz 1839

Ölüm sebebi                                                     :           Siroz – Verem

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul, Çamlıca, Esma Sultan Köşkü

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Divanyolu, II.Mahmut Türbesi.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • II.Mahmut tahta çıktı.Alemdar Mustafa Paşa veziriazam oldu (28 Temmuz).-1808
 • III.Selim’in cenazesi kaldırıldı (29 Temmuz).-1808
 • Sened-i ittifak imzalandı (29 Eylül).-1808
 • Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu (14 Ekim).-1808
 • Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü (15 Kasım).-1808
 • IV. Mustafa idam edildi (16 Kasım).-1808
 • Sekban-ı Cedit Ocağı kapatıldı (18 Kasım).-1808
 • Sadaret Kaymakamı Memiş Paşa veziriazam oldu (22 Kasım).-1808
 • Veziriazam Memiş Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (1 Ocak).-1809
 • Kale-i Sultaniye Barışı imzalandı (5 Ocak).-1809
 • Ruslara karşı Tatariçe Zaferi kazanıldı (24 Ekim).-1809
 • Cihad-ı ekber ilan edildi (25 Haziran).-1810
 • Rus ordusu Şumnu’da yenilgiye uğratıldı (4 Ağustos).-1810
 • Rusçuk ve Yerköyü kaleleri, Ruslara teslim oldu (27 Eylül).-1810
 • İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.-1810
 • Divan şairi Enderunlu Fazıl öldü.-1810
 • Veziriazam Kör Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Lâz Ahmet Paşa getirildi (10 Nisan).-1811
 • Veziriazam Lâz Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu,Yergöğü Savaşı’nda Ruslara yenildi.-1811
 • Sirozi İsmail Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, Kalafat Savaşı’nda Rusları yenilgiye uğrattı.-1811
 • Bükreş antlaşması imzalandı (28 Mayıs).-1812
 • Veziriazam Lâz Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Hurşit Ahmet Paşa getirildi (5 Eylül).-1812
 • Medine, Vehhabilerden geri alındı (2 Aralık).-1812
 • Hicaz, Vehhabilerden temizlendi ve Mekke geri alındı (23 Ocak).-1813
 • Sırp isyanı bastırıldı.Kara Yorgi,Avusturya’ya kaçtı (2 Ekim).-1813
 • Veziriazam Hurşit Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (1 Nisan).-1815
 • Veziriazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Bursa Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa getirildi (5 Ocak).-1818
 • Deriyye fethedildi (26 Eylül).-1818
 • Mütercim Âsım Efendi öldü (27 Kasım).-1819
 • Veziriazam Derviş Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Ali Paşa getirildi (5 Ocak).-1820
 • Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa isyan etti (20 Ağustos).-1820
 • Yunan isyanı başladı (12 Şubat).-1821
 • Veziriazam Seyyid Ali Paşa görevden alındı, yerine Çirmen Mutasarrıfı Benderli Ali Paşa getirildi (28 Mart).-1821
 • Veziriazam Benderli Ali Paşa görevden alındı, yerine sadaret Kaymakamı Hacı Salih Paşa getirildi (30 Nisan).-1821
 • Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı başladı (15 Kasım).-1821
 • Yunanistan, bağımsızlığını ilan etti (13 Ocak).-1822
 • Sakız adasında isyan çıktı (23 Mart).-1822
 • Veziriazam Hacı Salih Paşa görevden alındı, yerine İstanbul Boğazı Muhafızı Hamdullah Paşa getirildi (10 Kasım).-1822
 • Yanya Mutasarrıfı Tepedelenli Ali Paşa öldürüldü.-1822
 • Veziriazam Hamdullah Paşa görevden alındı, yerine Silâhtar Ali Paşa getirildi (10 Mart).-1823
 • Sultan Abdülmecit doğdu (25 Nisan).-1823
 • Veziriazam Silâhtar Ali Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Mehmet Sait Galip Paşa getirildi (13 Aralık).-1823
 • İbrahim Paşa Mora valisi oldu (1 Nisan).-1824
 • Veziriazam Mehmet Sait Galip Paşa görevden alındı, yerine Silistre Valisi Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa getirildi (14 Eylül).-1824
 • Vidin Valisi Mehmet Reşit Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu (13 Kasım).-1824
 • Divan şairi Enderunlu Vasıf öldü.-1824
 • İbrahim Paşa ordusu Mora’ya çıktı (24 Şubat).-1825
 • Nusretiye Camii ibadete açıldı (8 Nisan).-1826
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (15 Haziran).-1826
 • İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı (2 Ağustos).-1826
 • Tarihçi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi öldü.-1826
 • Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.-1826
 • Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında Akkerman Barışı imzalandı (7 Ekim).-1826
 • İlk tıp okulu açıldı (14 Mart).-1827
 • Osmanlı ordusu Atina’ya girdi (5 Haziran).-1827
 • Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin’de yakıldı (20 Ekim).-1827
 • Buharla çalışan ilk gemi satın alındı. Buharla çalıştığı için Buğu Gemisi denen bu gemiyle II.Mahmut, Rodos’a gidip gelmiştir.-1827
 • Osmanlı-Rus savaşı başladı (26 Nisan).-1828
 • Veziriazam Benderli Selim Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Darendeli İzzet Mehmet Paşa getirildi (24 Ekim).-1828
 • Veziriazam Darendeli İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Valisi ve İnebahtı Muhafızı Reşit Mehmet Paşa getirildi (28 Ocak).-1829
 • Kıyafet Nizamnamesi yayımlandı (3 Mart).-1829
 • Yunan Devleti kuruldu (15 Ağustos).-1829
 • Edirne antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1829
 • Uzun Mehmet, Zonguldak’ta maden kömürünü buldu (18 Aralık).-1829
 • Divan şairi Keçecizade İzzet Molla öldü.-1829
 • Sultan Abdülaziz doğdu (8 Şubat).-1830
 • Yunanistan’ın bağımsızlığı onaylandı (24 Nisan).-1830
 • Cezayir, Fransızlar tarafından işgal edildi (5 Temmuz).-1830
 • Sırbistan’a özerklik verildi (29 Ağustos).-1830
 • Takvim-i Vekayi adıyla ilk Türkçe gazete yayımlandı (1 Kasım).-1831
 • Sisam adasına özerklik verildi (10 Aralık).-1832
 • İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Konya’da yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yendi veziriazam Reşit Mehmet Paşa esir düştü (21 Aralık).-1832
 • Veziriazam Reşit Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Anadolu Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (18 Şubat).-1833
 • Kütahya antlaşması imzalandı (8 Nisan).-1833
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz).-1833
 • İstanbul’da yangın çıktı (30 Ağustos).-1833
 • Mekteb-i Ulûmu Harbiye açıldı.-1834
 • Veziriazama, başvekil sıfatı verildi (30 Mart).-1838
 • Baltalimanı Antlaşması imzalandı (16 Ağustos).-1838
 • Nizip Savaşı (24 Haziran).-1839
 • II. Mahmut öldü (30 Haziran).-1839

 

 

Adı                                                                  :           Sultan Abdülmecit

Doğum tarihi                                                    :           25 Nisan 1823

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           II. Mahmut

Annesi                                                             :           Bezmiâlem Valide Sultan

Tahta çıktığında tarih                                         :           1 Temmuz 1839

Tahta çıktığına yaşı                                           :           16 yaş, 2 ay

Saltanatının sonu                                              :           25 Haziran 1861

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           22 yıl

Ölüm tarihi                                                       :           25 Haziran 1861

Ölüm sebebi                                                     :           Verem

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul, Ihlamur Kasrı

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Sultan Selim Camii haziresindeki türbesinde.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • Abdülmecit tahta çıktı (1 Temmuz).-1839
 • Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye Başkanı Koca Hüsrev Mehmet Paşa getirildi (2 Temmuz).-1839
 • Kaptan-ı Derya Giritli Ahmet Paşa, Osmanlı donanmasını Mısır’a kaçırdı (3 Temmuz).-1839
 • Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edildi (3 Kasım).-1839
 • Sadrazam Koca Hüsrev Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (8 Haziran).-1840
 • Mısır sorunu ile ilgili olarak İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra Antlaşması imzalandı (15 Temmuz).-1840
 • Ceride-i Havadis Gazetesi, İstanbul’da yayımlanmaya başladı ( 1 Ağustos).-1840
 • Şehzade Murat doğdu (21 Eylül).-1840
 • Akkâ Kalesi alındı ve Mehmet Ali Paşa’nın Suriye’deki hakimiyetine son verildi (3 Kasım).-1840
 • Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa’ya ve çocuklarına verildi (24 Mayıs).-1841
 • Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1841
 • Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Dârendeli Topal İzzet Mehmet Paşa getirildi (4 Aralık).-1841
 • Askeri Baytar Mektebi açıldı (22 Ocak).-1842
 • Sadrazam Dârendeli Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (30 Ağustos).-1842
 • Şehzade II. Abdülhamit doğdu (21 Eylül).-1842
 • Askere alma usulü değiştirildi (6 Eylül).-1843
 • Sultan Abdülmecit denetleme gezisine çıktı (25 Haziran).-1844
 • Şehzade Mehmet (V. Mehmet) doğdu (2 Kasım).-1844
 • Adile Sultan evlendi (12 Haziran).-1845
 • Lübnan’da ıslahat yapmakla görevlendirilen Hariciye Nazırı Mehmet Şekip Efendi, Beyrut’a ulaştı (14 Eylül).-1845
 • Sultan Abdülmecit, Varna gezisine çıktı (29 Nisan).-1846
 • Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, İstanbul’a geldi (19 Temmuz).-1846
 • Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa getirildi (28 Eylül).-1846
 • Ünlü besteci Hammamizade İsmail Dede Efendi öldü (30 Kasım)-1846
 • Maarif-i Umumiyye Nezareti kuruldu.-1847
 • İstanbul tersanesinde inşa edilen “Mecidiye” gemisi denize indirildi.-1847
 • Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa görevden alındı, yerine İbrahim Sârım Paşa getirildi (28 Nisan).-1848
 • Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa öldü (2 Ağustos).-1848
 • Sadrazam İbrahim Sârım Paşa görevden alındı, yerineKoca Mustafa Reşit Paşa getirildi (12 Ağustos).-1848
 • Eflâk ve Boğdan (Memleketeyn) sorunu ile ilgili olarak Baltalimanı Antlaşması imzalandı (1 Mayıs).-1849
 • Mülteciler sorunu çözümlendi (25 Aralık).-1849
 • Rüşvete karşı yemin yöntemi uygulanmaya başlandı (11 Aralık).-1849
 • İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu.-1850
 • Ercümen-i Daniş açıldı (18 Temmuz).-1851
 • Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (26 Ocak).-1852
 • Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (5 Mart).-1852
 • Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (5 Ağustos).-1852
 • Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Damat Ali Paşa getirildi (3 Ekim).-1852
 • Rus Bahriye Nazırı Prens Mençikof, olağanüstü elçi göreviyle İstanbul’a geldi (28 Şubat).-1853
 • Sadrazam Damat Ali Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Vâlâ reisi Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (13 Mayıs).-1853
 • Rusya Hariciye Nazırı Kont De Nesselrode, Osmanlı İmparatorluğu’na nota verdi (21 Mayıs).-1853
 • İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike Körfezi’ne geldi (25 Haziran).-1853
 • Prut nehrini geçen Rus ordusu, Eflak ve Boğdan’a girdi (3 Temmuz).-1853
 • Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı (8 Temmuz).-1853
 • Giritli Mustafa Naili Paşa yeniden sadrazamlığa getirildi (10 Temmuz).-1853
 • Rusya ile ilişkilerin bozulması üzerine toplanan olağanüstü meclis, savaş kararı aldı (26 Eylül).-1853
 • Rusya’ya savaş ilan edildi (4 Ekim).-1853
 • Eflâk ve Boğdan’ın boşaltılması hakkında, Osmanlı ordusu, Rus ordusuna ültimatom verdi (14 Ekim).-1853
 • Osmanlı-Rus savaşı başladı (23 Ekim).-1853
 • Osmanlı ordusu, Tuna üzerinde bulunan Kalafat’ı işgal etti (27 Ekim).-1853
 • Batum civarındaki Saint-Nicolas kalesi fethedildi (28 Ekim).-1853
 • İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul’a geldi (2 Kasım).-1853
 • Olteniça Zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1853
 • Olteniça’daki Osmanlı askerleri geri çekildi (11 Kasım).-1853
 • Osmanlı kuvvetleri Ahıska’da yenilgiye uğradı (26 Kasım).-1853
 • Sinop Baskını (30 Kasım).-1853
 • Osmanlı ordusu, Kars’ın doğusundaki Baş-gedikler mevkiinde Ruslara yenildi (1 Aralık).-1853
 • İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.-1853
 • İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’e açıldı (3 Ocak).-1854
 • Çatana Zaferi kazanıldı (5 Ocak).-1854
 • İngiltere ve Fransa, Eflâk ile Boğdan’ın boşaltılması hakkında Rusya’ya ültimatom verdiler (27 Şubat).-1854
 • Keçecizade Fuat Efendi, Epir ve Teselya isyanlarını bastırmakla görevlendirildi (1 Mart).-1854
 • Osmanlı-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (9 Mart).-1854
 • Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı kuruldu (12 Mart).-1854
 • Ruslar Dobruca’yı işgal etti (23 Mart).-1854
 • İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti (27 Mart).-1854
 • İlk müttefik kuvvetleri Gelibolu’ya geldi (31 Mart).-1854
 • Yunan asilerine karşı Narda Zaferi kazanıldı (1 Nisan).-1854
 • Ruslara karşı Kalafat Zaferi kazanıldı (17 Nisan).-1854
 • Müttefikler Odesa’yı bombaladı (22 Nisan).-1854
 • Epir ve Teselya isyanları nedeniyle İngiltere ve Fransa, Yunan hükümetini uyardı (22 Nisan).-1854
 • Yunanistan’ı itaat altına almak, Atina ve Pire’yi işgal etmek üzere Fransa bir kolordu gönderdi (5 Mayıs).-1854
 • Rus ordusu Silistre’yi kuşattı (15 Mayıs).-1854
 • Müttefik kuvvetleri, Gelibolu’dan Varna’ya hareket etti (24 Mayıs).-1854
 • Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (29 Mayıs).-1854
 • Rus Başkumandanı Paskiyeviç, Silistre kuşatmasında yaralandı (9 Haziran).-1854
 • Silistre müdâfilerinin huruç hareketinde yeni Rus Başkumandanı Prens Gorçakof yaralandı ve düşman yenilgiye uğratıldı (13 Haziran).-1854
 • Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya ile Boyacıköy Antlaşması yapıldı (14 Haziran).-1854
 • Silistre, Rus kuşatmasından kurtuldu (25 Haziran).-1854
 • Ruslar, Yerköyü Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (8 Temmuz).-1854
 • Kırım seferine karar verildi (21 Temmuz).-1854
 • Türk ordusu Bükreş’e girdi (6 Ağustos).-1854
 • Türk ve müttefik orduları Kırım’a çıktı (13 Eylül).-1854
 • Müttefik orduları, Eskihisar civarından Sivastopol’a hareket etti (19 Eylül).-1854
 • Müttefikler Alma nehri dolaylarında bir Rus ordusunu yenilgiye uğrattılar.Avusturya, Eflâk ve Boğdan’ı işgale başladı (20 Eylül).-1854
 • Ruslar Sivastopol limanın girişini kapattı (23 Eylül).-1854
 • Sivastopol’a doğru ilerleyen müttefik orduları, Kaça çayını geçti (23 Eylül).-1854
 • Müttefikler Belek çayını geçti (24 Eylül).-1854
 • Müttefikler Sivastopol’u kuşatmaya başladı (25 eylül).-1854
 • Müttefikler Balaklava limanını işgal etti (26 Eylül).-1854
 • Müttefikler, Sivastopol etrafında siper kazmaya başladı (10 Ekim).-1854
 • Müttefikler Sivastopol’u bombalamaya başladı (17 Ekim).-1854
 • Balaklava’ya saldıran Ruslar yenilgiye uğratıldı (25 Ekim).-1854
 • İnkerman zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1854
 • Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (23 Kasım)-1854
 • Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya-İngiltere ve Fransa arasında anlaşma yapıldı (2 Aralık).-1854
 • Azak ve Karadeniz’deki Rus limanları, müttefik donanmalar tarafından kuşatıldı (15 Ocak).-1855
 • Torino Antlaşması ile Sardunya Krallığı, ittifaka katılıp Kırım’a asker göndermeye karar verdi (26 Ocak).-1855
 • Türk-İngiliz askeri sözleşmesi imzalandı (3 Şubat).-1855
 • Başkumandan Ömer Paşa, Gözleve Zafer’ini kazandı (17 Şubat).-1855
 • Osmanlı-sardunya ittifak Antlaşması imzalandı (15 Mart).-1855
 • Dolmabahçe Camii ibadete açıldı (23 Mart).-1855
 • Sadrazam Koca Reşit Paşa görevinden istifa etti. Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa sadrazam oldu (2 Mayıs).-1855
 • Müttefikler, Kerç Boğazı’na asker çıkardılar (24 Mayıs).-1855
 • Ihlamur Kasrı yapıldı.-1855
 • Müttefikler, Karasu (Çarnayya) hattını işgal ettiler (25 Mayıs).-1855
 • Ruslar, başta Anapa Kalesi olmak üzere, Karadeniz kıyılarındaki kaleleri tahrip edip geri çekilmeye başladılar (28 Mayıs).-1855
 • Müttefikler, Sivastopol’un doğusundaki Yeşiltümsek ve Aktabya’yı ele geçirdiler (7 Haziran).-1855
 • Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde ilk kez dış borç aldı (28 Haziran).-1855
 • Kırım Savaşı’nda İngiliz Başkumandanı Mareşal Lord Raglan öldü (28 Haziran).-1855
 • Sivastopol yoğun şekilde bombalanmaya başlandı (5 Eylül).-1855
 • Malakof istihkâmı ele geçirildi, Rus direnişi kırıldı (8 Eylül).-1855
 • Müttefikler, Sivastopol’a girdi (9 Eylül).-1855
 • Türkiye’de ilk telgraf hattı işlemeye başladı (9 Eylül).-1855
 • Kars’ı kuşatan Rus ordusu başlattığı genel hücumda bozguna uğradı (29 Eylül).-1855
 • Kılburun Zaferi kazanıldı (17 Ekim).-1855
 • Kars Kalesi açlık yüzünden düşmana teslim oldu (28 Kasım).-1855
 • Barış esaslarına ait Viyana protokolü imzalandı (1 Şubat).-1856
 • Islahat fermanı ilan edildi (18 Şubat)-1856
 • Paris barış kongresi açıldı (25 Şubat).-1856
 • Kırım savaşı’na son veren Paris Antlaşması imzalandı (30 Mart).-1856
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü, Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı (15 Nisan).-1856
 • Müttefiklerin Türkiye’deki kuvvetlerini geri çekmeleri konusunda yeni mühlet mukavelesi imzalandı (13 Mayıs).-1856
 • Dolmabahçe sarayı açıldı.-1856
 • Besarabya sınırıyla ilgili olarak Paris Antlaşması imzalandı (19 Haziran).-1857
 • Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (6 Ağustos).-1857
 • Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (22 Ekim).-1857
 • Rus ressam İvan Konstantinoviç Ayvazovski, ikinci kez İstanbul’a geldi.-1857
 • Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1857
 • Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa öldü (7 Ocak).-1858
 • Hariciye Nazırı Ali Paşa, sadrazamlığa getirildi (11 Ocak).-1858
 • Cidde’de bazı kışkırtmalar sonucu olaylar çıktı (13 Temmuz).-1858
 • Eflâk ve Boğdan’ın yeniden teşkilatlanmasına ait Paris Antlaşması imzalandı (19 Ağustos).-1858
 • Osmanlı-Karadağ sınır protokolü imzalandı (8 Kasım).-1858
 • Süveyş Kanalı’nın kazı çalışması başladı (24 Nisan).-1859
 • Sultan Abdülmecit’i ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi (Kuleli Vak’ası) ortaya çıkarıldı (14 Eylül).-1859
 • Eflâk ve Boğdan’ın bir voyvoda tarafından yönetilmesi kabul edildi (25 Eylül)-1859
 • Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (18 Ekim).-1859
 • Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı (23 Aralık).-1859
 • Tazminat Meclisi Başkanı Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, sadrazam oldu (24 Aralık).-1859
 • Lübnan’da çıkan olayların büyümesi üzerine Hariciye Nazırı Fuat Paşa, Lübnan’a gitti (27 Mayıs).-1860
 • Sadrazam Mütercim Mehmet Paşa görevden alındı (27 Mayıs).-1860
 • Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa sadrazam oldu (28 Mayıs).-1860
 • Avrupa’dan Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin Paris mukavelesi imzalandı (5 Eylül).-1860
 • İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, yayın hayatına girdi (21 Ekim).-1860
 • Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin doğdu (2 Şubat).-1861
 • İmtiyazlı bir sancak haline getirilen Lübnan’ın yeni teşkilatına ait Beyoğlu Protokolü imzalandı (9 Haziran).-1861
 • Sultan Abdülmecit 39 yaşında öldü (25 Haziran).-1861

 

 

Adı                                                                  :           Abdulaziz

Doğum tarihi                                                    :           8 Şubat 1830

Doğum yeri                                                      :           İstanbul, Eyüp

Babası                                                             :           II. Mahmut

Annesi                                                             :           Pertevniyal Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           25 Haziran 1861

Tahta çıktığında yaşı                                         :           31 yaş, 5 ay

Saltanatının sonu                                              :           30 Mayıs 1876

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Tahttan indirildi

Saltanatının süresi                                            :           14 yıl, 11 ay

Ölüm tarihi                                                       :           4 Haziran 1876

Ölüm sebebi                                                     :           İntihar

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul Ortaköy, Feriye Sarayı

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • Sultan Abdülaziz tahta çıktı (25 Haziran).-1861
 • Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Ali Paşa getirildi (6 Ağustos).-1861
 • Piva Savaşı kazanıldı (21 Kasım).-1861
 • Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (22 Kasım).-1861
 • Sırplar, Belgrad Kalesi’ne saldırdılar. Muhafız Âşir Paşa, şehri bombaladı (15 Haziran).-1862
 • Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayın hayatına girdi (27 Haziran).-1862
 • Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk Türkçe bilim ve kültür dergisi olan Mecmua-i Fünun, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak Temmuz ayında yayımlandı.-1862
 • Piyasadaki kâğıt paralar tedavülden çekilmeye başlandı (1 Temmuz).-1862
 • Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Rieka’da Karadağ ordusunu yenilgiye uğrattı (23 Ağustos).-1862
 • İşkodra Barışı yapıldı (31 Ağustos).-1862
 • Sırbistan’daki Türk kaleleri hakkında İstanbul Protokolü imzalandı (8 Eylül).-1862
 • Türkiye’de ilk defa posta pulu kullanıldı.-1862
 • Darülfünun açıldı (14 Ocak).-1863
 • İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Türkiye’nin ilk sanayi sergisi açıldı.-1863
 • İlki 1851’de Londra’da açılan Avrupa’daki sanayi sergilerine Osmanlılar, 28 Şubat 1863’te Sergi-i Umum-i Osmani adıyla açtıkları bir sergiyle katıldılar.-1863
 • Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıktı (3 Nisan).-1863
 • Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Keçecizade Mehmet Fuat Paşa getirildi (1 Haziran).-1863
 • Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa istifa etti (2 Kasım).-1863
 • Meclis-i Vâlâ Reisi Yusuf Kamil Paşa ikinci kez sadrazam oldu (5 Kasım).-1863
 • Eflâk ve Boğdan’ın birleşmesini tamamlayan İstanbul Protokolü imzalandı (28 Haziran).-1864
 • Osmanlı dönemine dair çizdiği kıyafet resimler ile tanınan ressam Arif Mehmet Paşa 28 Aralık 1865’te öldü.-1865
 • İstanbul Barışı imzalandı (8 Mart).-1865
 • İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.-1865
 • Jules Verne’in Ay’a Seyahat adlı romanının ilk Türkçe çevirisi yayımlandı.-1865
 • Beylerbeyi Sarayı yapıldı.-1865
 • Memleketeyn (Eflâk- Boğdan) beyliğine seçilen Aleksandr Cuza’nın görevi, Babıâli tarafından onaylandı (23 Şubat).-1866
 • Prusya hanedanından Prens Charles de Hohenzollern,Memleketeyn (Romanya)beyi seçildi (19 Nisan).-1866
 • Mısır veraset usulü değişti (28 Mayıs).-1866
 • Mısır valilerine “Hıdiv” unvanı verildi (2 Haziran).-1866
 • Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa görevden alındı (4 Haziran).-1866
 • Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (5 Haziran).-1866
 • Girit’te isyan çıktı. Asiler,Girit’in Yunanistan’a katıldığını ilan ettiler (2 Eylül).-1866
 • Girit’te yeni düzenlemeler yapmakla görevlendirilen eski sadrazam Giritli Mustafa Naili paşa, İstanbul’dan hareket etti (8 Eylül).-1866
 • Memleketeyn beyliğine seçilen Prusya Prenslerinden Charles de Hohenzollern’in durumu Babıâli tarafından onaylandı (26 Ekim).-1866
 • Muhbir Gazetesi yayın hayatına girdi (1 Ocak).-1867
 • Mütercim Rüştü Paşa’nın istifasıyla boşalan sadrazamlığa, Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (11 Şubat).-1867
 • Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Paris’te çalışmalara başladı (24 Mart).-1867
 • Beldrad ve diğer kaleler sırbistan’a bırakıldı (10 Nisan).-1867
 • Namık Kemal ve Ziya Paşa, Avrupa’ya kaçtı (17 Mayıs).-1867
 • Divan şairi Leskofçalı Galip öldü.-1867
 • Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıktı (21 Haziran).-1867
 • Sultan Abdülaziz, Messina’ya geldi (25 Haziran).-1867
 • Sultan Abdülaziz, Napoli’ye geldi (28 Haziran).-1867
 • Sultan Abdülaziz, Tulon’da karaya çıktı (29 Haziran).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Tulon’da karaya çıktı (29 Haziran).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Paris’e geldi (30 Haziran).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Paris’ten Londra’ya hareket etti (10 Temmuz).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Londra’ta geldi (12 Temmuz).-1867
 • Sultan Abdülaziz,İstanbul’a dönüş için Londra’dan hareketetti (23 Temmuz).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Brüksel’den geçti (24 Temmuz).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Coblentz’de Prusya kralı ve kraliçesi tarafından karşılandı (25 Temmuz).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Budapeşte’ye geldi (31 Temmuz).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Vidin’e geldi (3 Ağustos).-1867
 • Sultan Abdülaziz,Rusçuk’a geldi (4 Ağustos)-1867
 • Sultan Abdülaziz,Rusçuk’tan Varna’ya hareket etti (6 Ağustos).-1867
 • Sultan Abdülaziz,İstanbul’a geldi (7 Ağustos).-1867
 • Sadrazam Ali Paşa, olağanüstü görevle Girit’e hareket etti (2 Ekim).-1867
 • Sadrazam Ali Paşa, Girit’e geldi (4 Ekim).-1867
 • Girit’te ilk ıslahat esasları ilan edildi (4 Ocak).-1868
 • Girit’in idari ve adli tekilatına ait yeni esaslar getirildi (15 Şubat).-1868
 • Sadrazam Ali Paşa, Girit’ten İstanbul’a geldi (29 Şubat).-1868
 • Şua-yı devlet (Danıştay) kuruldu (1 Nisan).-1868
 • Alman Lisesi açıldı (11 Mayıs).-1868
 • Son halife Abdülmecit Efendi doğdu (29 Mayıs).-1868
 • Ecnebilere mülkiyet hakkı verildi (9 Haziran).-1868
 • Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultanî) açıldı (1 Eylül).-1868
 • Türk-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (2 Aralık).-1868
 • Babıâli, Yunanistan’a ültimatom verdi (11 Aralık).-1868
 • Kandilli rasathanesi kuruldu.-1868
 • Hürriyet Gazetesi çıktı.-1868
 • Hariciye Nazırı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa öldü (12 Şubat).-1869
 • Girit sorunu ile ilgili Paris konferansı kararları açıklandı (18 şubat).-1869
 • İstanbul’da altı tramvay hizmete girdi (4 Eylül).-1869
 • Mithat Paşa sürgüne gönderildi.-1870
 • Bulgar Kilisesi’nin bağımsızlığı Babıâli tarafından onaylandı (11 Mart).-1870
 • Beyoğlun’da yangın çıktı (5 Haziran).-1870
 • İlk ciddi mizah gazetesi olan Diyojen’in türkçe sayısı çıktı (24 Kasım).-1870
 • Basiret gazetesi yayımlandı.-1870
 • St. Joseph Lisesi açıldı.-1870
 • İstanbul Yıldız Sarayı bahçesindeki Çadır köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1871
 • Karadeniz’in tarafsızlığına son veren Londra Antlaşması imzalandı (13 Mart).-1871
 • Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa öldü (7 Eylül).-1871
 • Bahriye Nazırı Mahmut nedim Paşa sadrazam oldu (8 Eylül).-1871
 • Şair, yazar Şinasi öldü (13 Eylül).-1871
 • Valide Camii yapıldı.-1871
 • Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa-1871
 • Antakya’da deprem oldu (16 nisan).-1872
 • Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı,yerine Mithat Paşa getirildi (31 Temmuz).-1872
 • Kuzguncuk’ta yangın çıktı (7 Ağustos).-1872
 • Mısır hıdivinde,dış borçlanma yetkisine ait ferman verildi (28 Eylül).-1872
 • Sadrazam Mithat Paşa görevden alındı,yerine Mütercim Rüştü Paşa getirildi(19 Ekim).-1872
 • Taaşşuk-i Talat ve Fitnat yayımlandı.-1872
 • Çırağan Sarayı’nın yapımı tamamlandı.-1872
 • İzmir Hükümet Konağı yapıldı.-1872
 • Sadrazam Mütercim rüştü Paşa görevden alındı, yerine Sakızlı Ahmet Esat Paşa getirildi (15 Şubat).-1873
 • Sadrazam Sakızlı Ahmet Esat Paşa görevden alındı, yerine Maliye Nazırı Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa getirildi (15 Nisan).-1873
 • Darüşşafaka açıldı (28 Haziran).-1873
 • “Vatan yahut Silistre” oyunu sahnelendi.-1873
 • Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa görevden alındı (13 Şubat).-1874
 • Serasker Hüseyin Avni Paşa sadrazam oldu (15 Şubat).-1874
 • Tünel, işletmeye açıldı (17 Ocak).-1875
 • Hersek’te isyan çıktı (13 Nisan).-1875
 • Sadrazam Hüseyin Avni Paşa görevden alındı (25 Nisan).-1875
 • Bahriye Nazırı Sakızlı Esat Paşa sadrazam oldu (26 Nisan).-1875
 • Sadrazam Sakızlı Esat Paşa görevden alındı, yerineŞura-yı Devlet Reisi Mahmut Nedim Paşa getirildi (26 Ağustos).-1875
 • Bosna-Hersek isyanı ile ilgili olarak “Andrasi Raporu” Babıâli’ye sunuldu (31 Ocak).-1876
 • Bulgar isyanı çıktı (2 Mayıs).-1876
 • Fransız ve Alman konsolosları Selânik’te öldürüldü (6 Mayıs).-1876
 • İstanbul’da öğrenciler, hükümete karşı gösteri yaptı (10 Mayıs).-1876
 • Sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alındı (11 Mayıs).-1876
 • Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu (12 Mayıs).-1876
 • Rusya, Avusturya ve Almanya, Babıâli’ye verilmek üzere Berlin memorandumunu hazırladılar (13 Mayıs).-1876
 • Sultan Abdülaziz tahttan indirildi (39 Mayıs).-1876

 

 

Adı                                                                  :           V. Murat

Doğum tarihi                                                    :           21 Eylül 1840

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           Sultan Abdülmecit

Annesi                                                             :           Şevkefza Valide Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           30 Mayıs 1876

Tahta çıktığında yaşı                                         :           35 yaş, 8 ay

Saltanatının sonu                                              :           31 Ağustos 1876

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ruh sağlığının bozukluğu nedeniyle görevden alındı.

Saltanatının süresi                                            :           3 ay

Ölüm tarihi                                                       :           29 Ağustos 1904

Ölüm sebebi                                                     :           Şeker hastalığı

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul Çırağan Sarayı

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Yenicami arkasında, Turhan Sultan Türbesi bitişiğinde Cedide Havatin Türbesi’nde annesi Şevkefza Sultan’ın yanında gömüldü.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • V. Murat tahta çıktı (30 Mayıs).-1876
 • Sultan Abdülaziz öldü (4 Haziran).-1876
 • V .Murat’ta psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başladı (6 Haziran).-1876
 • V. Murat’ı tahta çıkaranlar arasında meşrutiyet konusunda tartışma çıktı (8 Haziran).-1876
 • Çerkez Hasan Olayı (16 Haziran).-1876
 • Sırbistan- Karadağ savaşı başladı (2 Temmuz).-1876
 • V. Murat tahttan indirildi (31 Ağustos).-1876

 

 

Adı                                                                  :           II. Abdulhamit

Doğum tarihi                                                    :           21 Eylül 1842

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           Sultan Abdülmecit

Annesi                                                             :           Tirimüjgân Sultan

Tahta çıktığı tarih                                              :           31 Ağustos 1876

Tahta çıktığında yaşı                                         :           33 yaş 11 ay

Saltanatının sonu                                              :           27 Nisan 1909

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Tahtan indirildi

Saltanatının süresi                                            :           32 yıl 8 ay

Ölüm tarihi                                                       :           10 Şubat 1918

Ölüm sebebi                                                     :           Kalp yetmezliği

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul, Beylerbeyi Sarayı

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • II. Abdülhamit tahta çıktı (31 Ağustos).-1876
 • II. Abdühamit Eyüpsultan’da kılınç kuşandı (7 Eylül).-1876
 • Rusya Osmanlı ordularının Sırbistan ve Karadağ’daki harekatının durdurulması hakkında, Babıâli’ye ültimatom verdi (31 Ekim).-1876
 • Mütercim Rüştü Paşa’nın istifa etmesi üzerine Mithat Paşa ikinci kez sadrazam oldu (19 Aralık).-1876
 • İstanbul (Tersane) Konferansı açıldı. Kanun-i Esasi (Anayasa) ilan edildi (23 Aralık).-1876
 • Tersane Konferansı karalarının incelenmesi ve görüşülmesi için Babıâli’de, Meclis-i Umumi toplandı (18 Ocak).-1877
 • Mithat Paşa sadrazamlıktan alındı ve sınır dışı edildi.Şura-yı Devlet Reisi Ethem Paşa sadrazam oldu (5 Şubat).-1877
 • Sırbistan ile İstanbul antlaşması imzalandı (28 Şubat).-1877
 • İlk Meclis-i Mebusan törenle açıldı (19 Mart).-1877
 • Rusya, Osmanlı imparatorluğuna savaş ilan etti (24 Nisan).-1877
 • Delibaba Savaşı (21 Haziran).-1877
 • Karakilise Savaşı (4 Temmuz).-1877
 • Birinci Plevne Savaşı (18 Temmuz).-1877
 • İkinci Plevne Savaşı (30 Temmuz).-1877
 • Şipka geçidi aşılamadı (21 Ağustos).-1877
 • Ahmet Muhtar Paşa’ya “Gazi” ünvanı verildi (9 Kasım).-1877
 • Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vuruldu ve Ruslara teslim oldu (10 Aralık).-1877
 • Sadrazam Ethem paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Ahmet Hamdi Paşa getirildi (11 Ocak).-1878
 • Edirne mütarekesi imzalandı (31 Ocak).-1878
 • Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa görevden alındı, yerine Maarif Nazırı Ahmet Refik Paşa getirildi (4 Şubat).-1878
 • II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı tatil etti (13 Şubat).-1878
 • Ayastefanos Antlaşması imzalandı (3 Mart).-1878
 • Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Rüsumât Emini Mehmet Sadık Paşa getirildi (18 Nisan).-1878
 • Ali Suavi, IV. Murat’ı yeniden tahta çıkarmak için çırağan Sarayını bastı (20 Mayıs).-1878
 • Sadrazam Mehmet Sadık Paşa görevden alındı, yerine mütercim Rüştü Paşa getirildi (28 mayıs9.-1878
 • Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifak Antlaşması imzalandı.Sadrazam mütercim Rüştü Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Esat Safvet P?aşa getirildi (4 Haziran).-1878
 • Tercüman-ı Hakikat gazetesi çıktı (27 Haziran).-1878
 • Berlin Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1878
 • Sadrazam Mehmet Esat Safvet Paşa görevden alındı, yerine Maliye Komisyonu Reisi Tunuslu Hayrüddin Paşa getirildi (4 Aralık).-1878
 • Sadrazam Tunuslu Hayrüddin Paşa görevden alındı, yerine Sicil-i Ahvâl Komisyonu Başkanı Ahmet Arif Paşa getirildi (29 Temmuz).-1879
 • Sadrazam Ahmet Arif Paşa görevden alındı, yerine Adliye Nazırı Küçük Sait Paşa getirildi (18 Ekim).-1879
 • Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden Ziya Paşa öldü (18 Mayıs).-1880
 • Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Ticaret ve Ziraat Nazırı Cenânizade Mehmet Kadri Paşa getirildi (9 Haziran).-1880
 • Sadrazam Cenânizade Mehmet Kadri Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (12 Eylül).-1880
 • Almanya ve İngiltere’nin desteğini alan Fransa, Tunus’u işgal etti (12 Mayıs).-1881
 • Yıldız Mahkemesi’nde Mithat Paşa’nın yargılanmasına başlanıldı (27 Haziran).-1881
 • Teselya ile Narda kazası, Yunanistan’a terk edildi (2 Temmuz).-1881
 • Muharrem Karanamesi yayımlandı (20 Aralık).-1881
 • Namık Kemal’in “Cezmi” adlı romanı yayımlandı.-1881
 • Sanayi-i Nefise Mektebi “Güzel Sanatlar Okulu” açıldı.-1881
 • Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa getirildi (2 Mayıs).-1882
 • Sadrazam Kütahyalı Abdurrahman Nurüddin Paşa görevinden istifa etti (10 Temmuz).-1882
 • İngiliz donanması İskenderiye’yi bombaladı (11 Temmuz).-1882
 • Küçük Sait Paşa sadrazam oldu (12 Temmuz).-1882
 • İngilizler Mısır’ı işgal etti (15 Eylül).-1882
 • Sadrazam Küçük Sait Paşa görevinden alındı, yerine ahmet Refik Paşa getirildi (30 Kasım).-1882
 • Sadrazam Ahmet Refik Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (2 Aralık).-1882
 • Yenişehirli Avni Bey, İstanbul’da öldü.-1883
 • Mithat Paşa ve Damat Mahmut Calâlüddin Paşa, Taif zindanında boğularak öldürüldüler (7 Mayıs).-1884
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı (24 Haziran).-1884
 • Bestekâr Hacı Arif Bey öldü (28 Haziran).-1884
 • Doğu Rumeli, Bulgaristan ile birleşti (18 Eylül).-1885
 • Sadrazam Küçük Sait Paşa görevden alındı, yerine Efkaf Nazırı Kıbrıslı Kabil Paşa getirildi (24 Eylül).-1885
 • Gazeteci Agâh efendi öldü.-1885
 • İstanbul Antlaşması imzalandı (5 Nisan).-1886
 • Hilâl-i Ahmer Cemiyeti kuruldu (14 Nisan).-1887
 • Yazar, bilim adamı Beşir Fuat intihar etti.-1887
 • Hattat Şevki Efendi öldü.-1887
 • Namık Kemal öldü (2 Aralık).-1888
 • Cihagir Camii onarıldı.-1890
 • Devlet adamı, tarihçi Mustafa Nuri Paşa öldü.-1890
 • Ertuğrul fırkateyni battı (16 Eylül).-1890
 • Bestekâr Hacı Faik Bey öldü (25 Ocak).-1891
 • Servet-i Fünun Dergisi çıktı (17 Mart).-1891
 • Ahmet Vefik Paşa öldü.-1891
 • Hamidiye Camii’nin yapımı tamamlandı.-1892
 • Yazar Nabizade Nâzım 29 yaşında öldü (6 Ağustos).-1893
 • İstanbul’da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü (17 Ağustos).-1894
 • Aşiret Mekteb-i Hümayunu açıldı (14 Eylül).-1894
 • İkdam Gazetesi, yayın hayatına girdi (5 Temmuz).-1894
 • Dolmabahçe Saat Kulesi’nin yapımı tamamlandı.-1894
 • Sadrazam Cevat Paşa görevden alındı, yerine Küçük Sait Paşa getirildi (8 Haziran).-1895
 • İstanbul’da Ermeniler olay çıkardı (30 Eylül).-1895
 • Bestekâr Medenî Aziz Efendi öldü.-1895
 • Ahmet Cevdet Paşa İstanbul’da öldü.-1895
 • Pera Palas, İstanbul Tepebaşı’nda hizmete açıldı.-1895
 • İstanbul’da Ermeniler, Osmanlı Bankası’na saldırdılar (26 Ağustos).-1896
 • Sadrazam Sait Paşa görevden alındı (30 Eylül).-1896
 • Kâmil Paşa Sadrazam oldu (2 Ekim).-1896
 • Sadrazam Kâmil Paşa görevden alındı, yerine Dahiliye Nazırı Halil Rifat Paşa getirildi (7 Kasım).-1896
 • Yunanistan’a savaş ilan edildi (18 Nisan).-1897
 • Milano Meydan Savaşı (19 Nisan).-1897
 • Çatalca Meydan Savaşı (8 Mayıs).-1897
 • Dömeke Meydan Savaşı (16 Mayıs).-1897
 • İstanbul Antlaşması İmzalandı (18 Eylül).-1897
 • Girit’e özerklik verildi (18 Aralık).-1897
 • Şale Köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1898
 • Gülhane Askerî Tıp Akademisi açıldı (30 Aralık).-1898
 • Süleyman Nutki Paşa, Deniz Müzesi’ni kurdu.-1898
 • Yazar Direktör Ali Bey öldü (3 Şubat).-1899
 • Şişli Etfal Hastanesi açıldı (5 Nisan).-1899
 • Bağdat demiryolunu imtiyazı Deutsche Bank’a verildi (27 Kasım).-1899
 • Mahmut Celalettin Paşa öldü.-1899
 • Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa öldü (5 Nisan).-1900
 • Azerbaycan okullarındaki Türk dili yasağı kaldırıldı (29 Ekim).-1900
 • Türkçe sözlük Kamus-ı Turkî yayımlandı.-1900
 • İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki Alman Çeşmesi’nin yapımı tamamlandı (27 Ocak).-1901
 • Fransız donanması Midilli’ye asker çıkardı (5 Kasım).-1901
 • Sadrazam Halil Rifat Paşa öldü (9 Kasım).-1901
 • Sait Paşa sadrazam oldu (18 Kasım).-1901
 • Bağdat demiryolu sözleşmesi imzalandı (21 Ocak).-1902
 • Tiyatrocu Güllü Agap öldü.-1902
 • Sadrazam Sait Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa getirildi (14 Ocak).-1903
 • Üç ay süren büyük Makedonya ihtilâli başladı (2 Ağustos).-1903
 • Avrupalı devletler, Makedonya ıslahati hakkında hazırladıkları programı Babıâli’ye verdiler (25 Kasım).-1903
 • Beşiktaş jimnastik Kulübü kuruldu.-1903
 • Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakültesi) açıldı.-1903
 • V. Murat öldü (29 Ağustos).-1904
 • Tazminat devri yazarlarından Şemsettin sami, İstanbul’da öldü.-1904
 • II. Abdülhamit’e bombalı suikast düzenlendi (21 Temmuz).-1905
 • Galatasaray Spor Kulübü kuruldu ( 20 Ekim).-1905
 • Makedonya mali ıslahatı nedeniyle Avrupalı devletler (Almanya hariç), Midilli ve Limni gümrük ve posta-tegraf dairelerini işgal ettiler (26 Kasım).-1905
 • Rum asıllı türk gazeteci Teodor Kasap öldü.-1905
 • İngiliz işgalindeki Mısır’ın sınırlarının belirlenmesi sırasında ortaya çıkan Akabe sorunu çözümlendi (1 Ekim).-1906
 • Gümrük resmi artırıldı (25 Nisan).-1907
 • Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.-1907
 • Galatasaray Lisesi’nde yangın çıktı.-1907
 • Zengibar Sultanı Seyit Ali, İstanbul’u ziyaret etti.-1907
 • Hıdiv Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1907
 • Reval görüşmesi gerçekleşti (9 Haziran).-1908
 • Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa görevden alındı, yerine Sait Paşa getirildi (22 Temmuz).-1908
 • Sadrazam Sait Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (4 Ağustos).-1908
 • Hicaz demiryolu açıldı (30 Ağustos).-1908
 • Yeni Gazete çıltı (2 Eylül).-1908
 • Makedonya ıslahatı üzerindeki Avrupa kontrolü kaldırıldı (3 Ekim).-1908
 • Avusturya, Bosna-Hersek’i kendi topraklarına kattığını ilan etti.Bağımsızlığını ilan edn Bulgar Prensliği, Bulgaristan Krallığı adını aldı (5 Ekim).-1908
 • Girit Yunanistan’a katıldığını ilan etti (6 Ekim).-1908
 • İkinci Meşrutiyet dönemi meclis-i Mebusan’ı açıldı (17 Aralık).-1908
 • Osmanlı Ressamlar Cemiyeti kuruldu.-1908
 • Sadrazam Kâmil Paşa görevinden istifa etti.Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa, sadrazam oldu (13 Şubat).-1909
 • Fecr-i Âti Encümen-i Edebisi Beyannamesi yayımlandı (25 Şubat).-1909
 • Magazin dergisi Şehbal yayın hayatına girdi (1 Mart).-1909
 • 31 Mart İsyanı başladı. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadrazam oldu (13 Nisan).-1909
 • Adana’da Ermeniler olay çıkardı (14 Nisan).-1909
 • Hareket Ordusu İstanbul’a geldi (24 Nisan).-1909
 • II. Abdülhamit tahttan indirildi (27 Nisan).-1909

 

 

Adı                                                                  :           V. Mahmut Reşat

Doğum tarihi                                                    :           2 Kasım 1844

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           Sultan Abdülmecit

Annesi                                                             :           Gülcemal Kadın Efendi

Tahta çıktığı tarih                                              :           27 Nisan 1909

Tahta çıktığında yaşı                                         :           64 yaş, 6 ay

Saltanatının sonu                                              :           3 Temmuz 1918

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Ölüm

Saltanatının süresi                                            :           9 yıl, 2 ay

Ölüm tarihi                                                       :           3 Temmuz 1918

Ölüm sebebi                                                     :           Kalp yetmezliği

Öldüğü yer                                                       :           İstanbul, Yıldız Sarayı

Gömülü olduğu yer                                           :           İstanbul, Eyüp, Bostan iskelesindeki türbesinde.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • V. Mehmet (Reşat) tahta çıktı (27 Nisan).-1909
 • Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti. Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu (5 Mayıs).-1909
 • Kanun-i Esasî (Anayasa)’de yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı (21 Ağustos).-1909
 • Haydarpaşa Gar binası açıldı (4 Kasım).-1909
 • Ünlü Fransız pilot Louse Bleriot (Bleryo), İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı (11 Aralık).-1909
 • Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti (28 Aralık).-1909
 • Roma elçisi Hakkı Bey sadrazam oldu (12 Ocak).-1910
 • Çırağan Sarayı yandı (19 Ocak).-1910
 • Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.-1910
 • Arnavutluk’ta isyan çıktı (1 Nisan).-1910
 • Girit Meclisi, Yunan kralına sadakat yemini etti (9 Mayıs).-1910
 • Cem Dergisi yayımlandı (10 Aralık).-1910
 • Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.-1910
 • Ressam Osman Hamdi Bey öldü.-1910
 • Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü (4 Ocak).-1911
 • Abide-i Hürriyet açıldı (23 Temmuz).-1911
 • Trablusgarb Savaşı başladı (29 Eylül).-1911
 • Sadrazam Hakkı Paşa görevinden istifa etti (29 Eylül).-1911
 • Âyan reisi Sait Paşa sadrazam oldu (30 Eylül).-1911
 • Mustafa Kemal Trablusgarb’a geldi (18 Aralık).-1911
 • Avnullah Korveti batırıldı (24 Şubat).-1912
 • Türk ocağı kuruldu (25 Mart).-1912
 • Sadrazam Sait Paşa istifa etti (16 Temmuz).-1912
 • Âyan reisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam oldu (22 Temmuz).-1912
 • Balkan Savaşı başladı (8 Ekim).-1912
 • Uşi Antlaşması imzalandı (15 Ekim).-1912
 • Kıcaali-Paşmaklı Savaşı kaybedildi (19 Ekim).-1912
 • Komanova Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912
 • Kırkkilise (Kırklareli) Savaşı kaybedildi (23 Ekim).-1912
 • Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti. Kâmil Paşa sadrazam oldu (29 Ekim).-1912
 • Sultan Abdülhamit, Selânik’ten İstanbul’a getirildi (1 Kasım).-1912
 • Lüleburgaz Savaşı kaybedildi (2 Kasım).-1912
 • Çatalca Savaşı kazanıldı (15 Kasım).-1912
 • Ahmet Mithat Efendi öldü (28 Aralık).-1912
 • İttihat ve Terakki Fırkası, Babıâli’yi basarak iktidarı ele geçirdi (23 Ocak).-1913
 • Yanya şehri, düşman orduları tarafından teslim alındı (6 Mart).-1913
 • Edirne, Bulgar Kralı Ferdinand tarafından ele geçirildi (24 Mart).-1913
 • Balkan Savaşı sonrası Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs).-1913
 • Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Mısırlı Prens Sait Halim Paşa sadrazam oldui İttihat ve Terakki Partisi’nin en şiddetli baskı devri başladı (11 Haziran).-1913
 • İkinci Balkan Savaşı başladı (19 Temmuz).-1913
 • Edirne kurtarıldı (21 Temmuz).-1913
 • Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı (29 Eylül).-1913
 • Yunanistan ile Atina Antlaşmas imzalandı (14 Ekim).-1913
 • Liman von Sanders başkanlığında bir Alman askeri heyeti İstanbul’a geldi (14 Aralık).-1913
 • Enver Bey, paşalığa terfi ettirildi ve Harbiye Nazırı oldu (3 Ocak).-1914
 • Vilâyât-ı Şarkiye’de ıslahat yapılması hakkında Yeniköy mukavelesi imzalandı (6 Şubat).-1914
 • Türkiye’de ilk uçak postası hizmete girdi (12 Şubat).-1914
 • İstanbul’da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı (20 Şubat).-1914
 • Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Antlaşmas imzalandı (14 Mart).-1914
 • İngiltere, Osmanlı Devleti’nin parasını ödeyip ısmarladığı iki savaş gemisini teslim etmekten vazgeçti (21 Temmuz).-1914
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı (28 Temmuz).-1914
 • Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalandı (2 Ağustos).-1914
 • Goben Breslav adındaki iki Alman zırhlısı, Osmanlı Devleti’ne sığındı (11 Ağustos).-1914
 • Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti (9 Eylül).-1914
 • Harbiye Nazırı Enver Paşa, başkumandan vekili – başkumandan padişahtır- tayin edildi (21 Ekim).-1914
 • Alman amirali Suşon komutasında Karadeniz’e çıkan Yavuz (Goben) ve Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombaladı (29 Ekim).-1914
 • Burdur ve Isparta’da deprem oldu (4 Kasım).-1914
 • Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi (11 Kasım).-1914
 • Cihad-ı Ekber ilan edildi.-1914
 • Yeşilköy’deki Rus Abidesi yıkıldı (14 Kasım).-1914
 • Rus donanması, Trabzonu bombaladı (17 Kasım).-1914
 • Osmanlı donanmasına bağlı Mesudiye Zırhlısı, bir torpil yarası olarak Çanakkale Boğazı’nda battı (13 Aralık).-1914
 • Sarıkamış Harekâtı başladı (21 Aralık).-1914
 • Darülbedayi açıldı.-1914
 • Şair ve romancı Recaizade Mahmut Ekrem öldü.-1914
 • Kanal (Süveyş) Harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı (2 Şubat).-1915
 • Çanakkale Deniz Savaşı kazanıldı (18 Mart).-1915
 • İngilizler ve Fransızlar, Seddülbahir ve Arıburnu’na asker çıkardılar (25 Nisan).-1915
 • Saddülbahir Savaşı kazanıldı (26 Nisan).-1915
 • Kabatepe Savaşı kazanıldı (4 Mayıs).-1915
 • Van, Muş ve Bitlis, Rusların eline geçti (6 Mayıs).-1915
 • Muavenet-i Milliye muhribi, bir gece baskınında Çanakkale Boğazı girişinde İngilizlerin Goliath zırhlısını batırdı (13 Mayıs).-1915
 • Mustafa Kemal Paşa, Anafartalar’da İngilizlere karşı büyük bir zafer kazandı (7 Ağustos).-1915
 • Barbaros Hayrettin Zırhlısı batırıldı (9 Ağustos).-1915
 • Tevfik Fikret öldü (19 Ağustos).-1915
 • Bulgaristan, İttifak Devletleri’nin yanında savaşı girdi (14 Ekim).-1915
 • Irak Cephesi’nde İngilizlere karşı Selmanpâk Savaşı kazanıldı. General Townshend kumandasındaki İngiliz ordusu, Kût-ül Amare’ye çekildi (22 Kasım).-1915
 • İtilâf Devletleri kuvvetleri Çanakkale Cephesi’nden çekilmeye başladılar (9 Aralık).-1915
 • Çanakkale savaşları sona erdi. İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale’deki son kuvvetlerinide geri çektiler (3 Ocak).-1916
 • Veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar etti (1 Şubat).-1916
 • Kût-ül Amare’de kuşatılan General Townshend, 17 bin kişilik kuvvetiyle teslim oldu (29 Nisan).-1916
 • Edirne müdafii Şükrü Paşa öldü (15 Haziran).-1916
 • İngilizler tarafından satın alınmış olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etti (27 Haziran).-1916
 • Ruslar, Bayburt’u işgal ettiler (15 Temmuz).-1916
 • Ruslar, Gümüşhane’yi işgal ettiler (20 Temmuz).-1916
 • Ruslar, Erzincan’ı işgal ettiler (24 Temmuz).-1916
 • Sina Cephesi’nde 4. Ordu’nun İkinci Kanal Harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı (27 Temmuz).-1916
 • Tamburî Cemil Bey öldü (4 Ağustos).-1916
 • Mustafa Kemal Paşa, Bitlis ve Muş’u Ruslardan geri aldı (7-8 Ağustos).-1916
 • Binbaşı Yakup Cemil kurşuna dizildi (11 Eylül).-1916
 • Türk kuvvetleri, Sina Cephesi’ndeki El-Ariş’ten geri çekilmeye başladı (16 Aralık).-1916
 • Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Darülelhan açıldı (1 Ocak).-1917
 • Sadrazam Sait Halim Paşa istifa etti. Dahiliye Nazırı Talat Paşa sadrazam oldu (3 Şubat).-1917
 • Kudüs, İngilizler tarafından işgal edildi (9 Şubat).-1917
 • Rumi takvim ile Gregorien takvimi arasındaki onüç günlük fark düzeltildi (21 Şubat).-1917
 • İngiliz uçakları, İstanbul’u bombaladı (9 Mart).-1917
 • Bağdat, İngilizler tarafından işgal edildi (11 Mart).-1917
 • Rusya’da Bolşevik ihtilâli başladı (12 Mart).-1917
 • Gazze Savaşı kazanıldı (26 Mart).-1917
 • Sen-Jean dö Morien Antlaşması imzalandı (17 Nisan).-1917
 • Yıldırım Orduları Grubu kuruldu (Aralık).-1917
 • Medine müdafii Fahrettin Paşa teslim oldu (13 Ocak).-1918
 • Çanakkale Boğazı’nı abluka altında bulunduran düşman gemilerine karşı, Osmanlı donanması, baskın düzenledi. Yavuz zırhlısı yaralandı, midilli kruvazörü battı (20 Ocak).-1918
 • II. Abdülhamit öldü (10 Şubat).-1918
 • Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı (3 mart).-1918
 • Kerkük, İngilizlerin eline geçti (7 Mayıs).-1918
 • Padişah V. Mehmet Reşat öldü (3 Temmuz)-1918

 

 

Adı                                                                  :           VI. Mehmet Vahideddün

Doğum tarihi                                                    :           2 Şubat 1861

Doğum yeri                                                      :           İstanbul

Babası                                                             :           Abdülmecit

Annesi                                                             :           Gülüstû

Tahta çıktığı tarih                                              :           4 Temmuz 1918

Tahta çıktığında yaşı                                         :           57 yaş, 5 ay

Saltanatının sonu                                              :           1 Kasım 1922

Tahttan ayrılma sebebi                                      :           Saltanatın kaldırılması

Saltanatının süresi                                            :           4 yıl, 4 ay

Ölüm tarihi                                                       :           16 Mayıs 1926

Ölüm sebebi                                                     :           Kalp yetmezliği

Öldüğü yer                                                       :           San Remo

Gömülü olduğu yer                                           :           Şam.

Devri                                                               :           Yıkılış devri

 

Dönemin olayları

 • VI. Mehmet (Vahdettin) tahta çıktı (4 Temmuz).-1918
 • Osmanlı tarihinin son kılıç alayı düzenlendi (31 Ağustos).-1918
 • İngilizler Şam’a girdi (1 Ekim).-1918
 • Sadrazam Talat Paşa istifa etti.İttihat ve Terakki Komitesi iş başından uzaklaştı (8 Ekim).-1918
 • Eski harbiye nazırlarından Ahmet İzzet paşa sadrazam oldu (14 Ekim).-1918
 • İngilizler, Halep’e girdi (27 Ekim).-1918
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı (30 Ekim).-1918
 • İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Talat,Enver ve Cemal Paşa ülkeden kaçtılar (3 Kasım).-1918
 • Ahmet İzzet paşa Hükümeti istifa etti (8 Kasım).-1918
 • Tevfik Paşa,ikinci kez sadrazam oldu (11 Kasım).-1918
 • İtilâf devletleri donanması İstanbul’a geldi.Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldi (13 Kasım).-1918
 • Bakû, İngilizler tarafından işgal edildi (17 Kasım).-1918
 • Padişah VI. Mehmet,işgallere çıkan Mebuslar Meclisi’ni kapattı (21 Aralık).-1918
 • Sadrazam Tevfik Paşa görevinden istifa etti (12 Ocak). Ertesi gün, üçüncü kez sadrazamlığa getirildi.-1919
 • İttihatçılar tevkif edilmeye başlandı (30 Ocak).-1919
 • Rumeli’deki düşman orduları Başkumandanı General Franchet d’Esperey, gösterişli bir zafer olayı ile İstanbul’a girdi (8Şubat).-1919
 • Ateşkes Antlaşması ihlâl edildi (15 Şubat).-1919
 • Azgur kasabası ve Ahıska,Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edildi( 1 Mart).-1919
 • Gazi Ahmet Muhtar paşa öldü(21 Ocak).-1919
 • Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti.Ertesi gün Damat Ferit Paşa sadrazam oldu (3 Mart).-1919
 • İttihatçılar tevkif edildi (10 Mart).-1919
 • Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey haksız yere idam edildi (8 Nisan).-1919
 • Yunan ordusu İzmir’e çıktı (15 Mayıs).-1919
 • Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (15 Mayıs).-1919
 • Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a hareket etti(16 Mayıs).-1919
 • Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktı.Damat Ferit Paşa,ikinci kez sadrazam oldu(19 Mayıs).-1919
 • Şura-yı Saltanat toplandı (25 Mayıs).-1919
 • İngilizler,Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan İttihatçıları Maltaya götürdüler (27 mayıs).-1919
 • Amasya Genelgesi yayımlandı (22 Haziran).-1919
 • Kaçak İttihatçılar gıyaben idam cezasına çarptırıldılar (13 Temmuz).-1919
 • Sadrazam Damat Ferit paşa istifa etti (20 Temmuz).-1919
 • Damat Ferit Paşa üçüncü kez sadrazamlığa getirildi (21 Temmuz).-1919
 • Erzurum Kongresi toplandı (23 Temmuz).-1919
 • Sivas Kongresi toplandı (4 Eylül).-1919
 • Kuva-yı İnzibatiye Kumandanı Ahmet Anzavur,Anadolu’daki Milli Kuvvetlere karşı mücadeleye başladı (21 Eylül).-1919
 • İngilizler,Samsun ve Merzifon’dan çekildiler (27 Eylül).-1919
 • Eski Harbiye nazırlarından Ali Rıza paşa sadrazam oldu (2 Ekim).-1919
 • Amasya Görüşmesi yapıldı (20 Ekim).-1919
 • Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldi (27 Aralık).-1919
 • Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı (12 Ocak).-1920
 • Misak-ı Millî kabul edildi (28 Ocak).-1920
 • Fransızlar, Maraş’tan çekildiler (11 Şubat).-1920
 • Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti (3 Mart).-1920
 • Bahriye Nazırı salih Paşa sadrazam oldu (8 Mart).-1920
 • İstanbul, İtilâf Devletleri tafafından resmen işgal edildi (16 Mart).-1920
 • İngilizler, Eskişehir ve Afyonkarahisar’dan çekiler (17 Mart).-1920
 • Sadrazam Salih Paşa istifa etti (2 Nisan).-1920
 • Damat Ferit Paşa dördüncü kez sadrazam oldu (5 Nisan).-1920
 • Fransızlar Urfa’dan çekildiler (10 Nisan).-1920
 • Mebuslar Meclisi dağıtıldı (11 Nisan).-1920
 • Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı (23 Nisan).-1920
 • Zonguldak, Fransızlar tarafından işgal edildi (18 Haziran).-1920
 • Alaşehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (24 Haziran).-1920
 • İngilizler Mudanya ve Bandırma’ya asker çıkardılar (26 Haziran).-1920
 • Balıkesir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (30 Haziran).-1920
 • Edremit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (1 Temmuz).-1920
 • Bandırma, Kirmasti, Mudanya, Gönen ve Karacabey, Yunanlılar tarafından işgal edildi (2 Temmuz).-1920
 • İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi (6 Temmuz).-1920
 • Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edildi (8 Temmuz).-1920
 • Bir Ermeni Alayı, Adana’ya girdi (10 Temmuz).-1920
 • Tekirdağ, Yunanlılar tarafından işgal edildi (20 Temmuz).-1920
 • Lüleburgaz, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Galip devletler tarafından teklif edilen Sevr Antlaşması’nın esasları, Saltanat Şûrası tarafından kabul edildi (22 Temmuz).-1920
 • Edirne, Yunanlılar tarafından işgal edildi (25 Temmuz).-1920
 • Kırklareli, Yunanlılar tarafından işgal edildi (26 Temmuz).-1920
 • Damat Ferit Paşa beşinci kez sadrazam oldu (31 Temmuz).-1920
 • Sevr Antlaşmas imzalandı (10 Ağustos).-1920
 • Uşak, Yunanlılar tarafından işgal edildi (29 Ağustos).-1920
 • Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (17 Ekim).-1920
 • Tevfik Paşa, dördüncü kez sadrazam oldu (21 Ekim).-1920
 • I. İnönü Savaşı kazanıldı (10 Ocak).-1921
 • Londra konferansı toplandı (21 Şubat).-1921
 • Eski sadrazam Talat Paşa, Berlin’de bir Ermeni tarafından öldürüldü (15 Mart).-1921
 • İzmit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (28 Nisan).-1921
 • Afyonkarahisar Yunanlılar tarafından işgal edildi (13 Temmuz).-1921
 • Eskişehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (19 Temmuz).-1921
 • Sakarya meyda Savaşı kazanıldı (13 Eylül).-1921
 • Eski sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Roma’da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü (6 Aralık).-1921
 • Averof zırhlısı, Samsun’u bombaladı (7 Haziran).-1922
 • Eski Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Tacikistan’da Bolşeviklerle savaşırken öldü (21 Temmuz).-1922
 • Büyük Taarruz başladı (26 Ağustos).-1922
 • Afyonkarahisar kurtarıldı (27 Ağustos).-1922
 • Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı (30 Ağustos).-1922
 • Türk ordusu İzmir’e girdi (9 Eylül).-1922
 • Batı Anadolu, Yunanlılardan tamamen temizlendi (18 Eylül).-1922
 • Damat Ferit Paşa, ülkeden kaçtı (22 Eylül).-1922
 • Mudanya Ateşkes Antlaşmas imzalandı (11 Ekim).-1922
 • Ankara Hükûmeti olağanüstü temsilcisi Refet Paşa İstanbul’a geldi (19 Ekim).-1922
 • Saltanat kaldırıldı (1 Kasım).-1922
 • Son Osmanlı sadrazamı Tevfik paşa istifa etti (4 Kasım).-1922
 • VI. Mehmet Vahdettin, halife sıfatıyla son Cuma selâmlığına katıldı (10 Kasım).-1922
 • Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin, ülkeyi terk etti (17 Kasım).-1922
Print Friendly, PDF & Email
Updated: Kasım 14, 2017 — 11:49 pm

The Author

Avatar

Black

Amerikalı mühendis Edward Murphy, yıllar önce füzelerin montajı üzerine çalışırken yapılan hatalı montajların peşpeşe gelme ihtimalinin gerçekleştiğini görmüş; sonunda kendi adını taşıyan Murhy kanunları çıkmış ortaya.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir